Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Ponuka školení

Počítačové kurzy

Kurzy Excel

Kategória školenia Kurzy Excel obsahuje tieto kurzy:

 • Excel 1 - základy
  Kurz Excel pre začiatočníkov je určený záujemcom, ktorí ešte s Excelom nepracovali, prípadne majú len malé skúsenosti a chcu sa naučiť v Exceli pracovať.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel v praxi
  Kurz Excel v praxi je zameraný na riešenie praktických prikladov v programe Microsoft Excel. Kurz je vhodný pre záujemcov, ktorí potrebujú v krátkom časovom rozsahu ziskať prehľad a vedieť sa orientovať a riešiť bežné tabuľkové úlohy a výpočty v programe MS Excel.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Excel vzorce a funkcie
  Školenie Excel vzorce a funkcie je zamerané na podrobné vysvetlenie tvorby vzorcov a funkcií v programe Excel. Cieľom kurzu získanie prehľadu najčastejšie používaných funkcií z rôznych oblastí.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel 2 - mierne pokročilý
  Kurz Excel pre mierne pokročilých je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú hlbšie preniknúť do možností Excelu a naučiť sa tento program efektívne využívať.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel 3 - pokročilý
  Kurz Excel pre pokročilých je určený všetkým záujemcom, ktorí majú skúsenosti s tabuľkovým procesorom Excel a chcú si doplniť alebo sa obohatiť o nové možnosti.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel 4 - expert
  Kurz MS Excel – Expert je určený pokročilým užívateľom programu MS Excel, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti o užitočné triky a tak zvýšiť efektivitu svojej práce.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel kontingenčné tabuľky
  Kurz Excel kontingenčné tabuľky je určený pre užívateľov, ktorí sa denne stretávajú s požiadavkou spracovať veľké množstvo dát v MS Excel, ale aj výstupov z externých databáz. Užívatelia sa naučia zvoliť si efektívny spôsob práce a maximálne si ho zautomatizovať.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Excel grafy
  Kurz je zameraný na užívateľov, ktorí potrebujú prezentovať dáta v grafoch. Na kurze sa dozvedia ako efektívne vytvárať grafy v programe Excel, aké typy grafov ponúka Excel a ako tieto grafy použiť vo svojej práci, v programoch Word a PowerPoint.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Excel profesionál - balík!
  Kurz Excel profesionál je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť ovládať program Microsoft Excel na profesionálnej úrovni. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov: Excel v praxi, Excel vzorce a funkcie, Excel pokročilý.
  Denné (5 dní)Večerné (10 dní)Víkendové (5 dní)> Pozrieť
 • Excel PowerPivot a PowerQuery
  Kurz Excel PowerPivot a PowerQuery je určený pre pokročilých používateľov programu MS Office, ktorí potrebujú spracovávať údaje z rôznych zdrojov, vytvárajú reporty zo štruktúrovaných a relačných databáz alebo sprehľadňujú a analyzujú viacnásobné a rozsiahle dátové úložiská a ich výstupy. Súčasťou kurzu je nielen práca s týmito nástrojmi, ale aj ich inštalácia a nastavenie.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Power BI
  Kurz Power BI je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť získavať dáta z rôznych zdrojov. Naučíte sa s nimi spájať, navrhovať a vytvárať reporty. Dáta môžete transformovať, tvarovať alebo modelovať.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • DAX funkcie v Power BI a v Power Pivot v Exceli
  Školenie je určené pre užívateľov Power BI a Power Pivot v Exceli. Je zamerané na DAX funkcie.
  Denné (1 deň)> Pozrieť
 • Excel MOS prípravný kurz na certifikáciu MO-200
  Kurz je určený pre uchádzačov o certifikáciu Microsoft Office Specialist: Excel Associate (Excel 365 a Excel 2019). Kurz slúži na naučenie potrebných znalostí pre absolvovanie certifikácie Excel - Exam MO-200. Neodporúčame ho absolvovať bez znalostí programu Excel. Tento kurz je určený najmä na kompletizáciu znalostí z programu Excel.Sú poskytované tiež praktické rady uchádzačom o certifikáciu. Priebeh kurzu je vedený v slovenskom jazyku avšak v anglickej verzii programu Excel, z dôvodu, že aj samotná certifikácia prebieha v anglickej verzii programu. Kurz prebieha v programoch balíka Office 365 a Office 2019. Certifikácia nie je v cene tohto kurzu a kupuje sa samostatne. Ak máte záujem zistiť viac o tom, ako certifikácia funguje, klikajte sem!
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Excel Expert MOS prípravný kurz na certifikáciu MO-201
  Kurz je určený pre uchádzačov o certifikáciu Microsoft Office Specialist: Microsoft Excel Expert (Excel 365 a Excel 2019). Kurz slúži na naučenie potrebných znalostí pre absolvovanie certifikácie Excel - Exam MO-201. Neodporúčame ho absolvovať bez znalostí programu Excel. Tento kurz je určený najmä na kompletizáciu znalostí z programu Excel. Sú poskytované tiež praktické rady uchádzačom o certifikáciu. Priebeh kurzu je vedený v slovenskom jazyku avšak v anglickej verzii programu Excel, z dôvodu, že aj samotná certifikácia prebieha v anglickej verzii programu. Kurz prebieha v programoch balíka Office 365 a Office 2019. Certifikácia nie je v cene tohto kurzu a kupuje sa samostatne. Ak máte záujem zistiť viac o tom, ako certifikácia funguje, klikajte sem!
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Kurzy MS Office

Kategória školenia Kurzy MS Office obsahuje tieto kurzy:

 • MS Office v praxi - balík Excel, Word, PowerPoint
  Kurz MS Office v praxi je určený pre užívateľov, ktorí si chcú prehĺbiť svoje zručnosti pri práci v prostredí Windows a Microsoft Office.
  Denné (3 dni)Večerné (6 dní)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • PowerPoint v praxi
  Kurz PowerPoint je určený všetkým, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne spracovať informácie určené na prezentačné účely v reklamnej, obchodnej a propagačnej oblasti, ako i vo sfére odborných prezentácií a moderných vyučovacích metód.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Word v praxi
  Získajte zručnosti pre každodennú efektívnu prácu v programe Word. Zoznámite sa s tabuľkami, šablónami, formátmi tlače a obrázkami. Vyhnite sa najčastejším chybám pri práci. Okrem práce s textom Vás naučíme ako zabezpečiť vytvorený dokument obsahujúci citlivé údaje pred neoprávneným prístupom. Skúsení lektori pre Vás pripravili množstvo praktických úloh, prostredníctvom ktorých si osvojíte preberané možnosti nástrojov programu a budete tak schopní efektívne vytvárať efektné a účelné dokumenty, za ktoré sa nebudete hanbiť.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Word 1 - základy
  Naučíte sa samostatne vytvárať dokumenty v programe Word. Získate prehľad o možnostiach Wordu. Efektívne vytvoríte prvé dokumenty v programe Word. Samostatne budete schopní nastaviť tlač Vami vytvoreného dokumentu pre rôzne veľkosti papiera. Skúsení lektori Vás upozornia na najčastejšie zlozvyky pri písaní dokumentu, ktoré z dlhodobého hľadiska komplikujú úpravy kratších aj rozsiahlejších textových dokumentov. Na našom kurze Microsoft Word sme pre Vás pripravili množstvo príkladov na samostatné precvičovanie. Pod vedením skúseného lektora získate potrebné zručnosti pri upravovaní dokumentov. Pripravili sme pre Vás príručku programu Word, ktorú môžete využiť pri samostatnej práci v praxi.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Word 2 - mierne pokročilý
  Pracujte vo Worde rýchlejšie a efektívnejšie. Tabuľky, obrázky, štýly, hromadné listy vytvoríte bez problémov. Naučíte sa ako správne upravovať kratšie aj zložitejšie dokumenty tak, aby ste sa vyhli najčastejším nedostatkom. Ušetríte si čas s ručným vypisovaním obálok a listín pomocou nástrojov hromadného vytvárania listín. Zvládnete vytvoriť vlastné štýly textu tak, aby ste nemuseli vždy ručne nastavovať vlastnosti písma a textu. Vyskúšate si ako efektívne pracovať so spolupracovníkmi na jednom dokumente, resp. ako sledovať zmeny a reagovať na komentáre. Okrem samotnej práce s dokumentom Vás naučíme ako ochrániť vytvorený dokument nielen v zmysle GDPR, aby ste mohli bezpečne uchovávať a zasielať dokumenty obsahujúce citlivé údaje.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Windows v praxi
  Kurz Windows je určený pre užívateľov, ktorí si chcú prehĺbiť svoje vedomosti s prácou s počítačom.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Word 3 - pokročilý
  Staňte sa profesionálom vo Worde, vytvárajte krátke aj rozsiahle dokumenty s eleganciou a efektivitou. Dozviete sa ako vytvoriť vo Worde rozsiahly dokument (napr. knihu, seminárnu prácu), správne ho odstránkovať, vytvoriť bibliografické odkazy (vrátane poznámok pod čiarou), obsah dokumentu s automatickým vygenerovaním čísiel strán a pod. Okrem pokročilých nástrojov na úpravu dokumentov sa zoznámite s makrami a poliami. Nenechajte Vaše diela na pospas plagiátorom a odhaľte, či niektoré na prvý pohľad cudzie dokumenty neboli Vašimi výtvormi! Okrem nástrojov na úpravu dokumentu Vám ukážeme ako možno dokumenty zabezpečiť heslom, tajnou značkou autora alebo vodotlačou. Na záver vytvoríme dokumenty v PDF formáte a taktiež si ukážeme pokročilé techniky tlače brožúr a iných menej obvyklých formátov dokumentov. Zjednodušíte a zrýchlite si prácu vo Worde pomocou makier, ktoré zrýchlia Vašu prácu.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Normalizovaná úprava písomností (STN 88 6101, STN 01 6910)
  Komunikujte s klientom efektívne a na úrovni. Získajte profesionálny imidž zamestnanca, ktorý je zodpovedný za písomnú komunikáciu. Na praktických príkladoch a cvičeniach si vyskúšate štandardy normalizovanej úpravy písomností v obľúbenom, najčastejšie používanom programe na prácu s textom – Microsoft Office Word. Naučíte sa tvoriť firemné listy, dokumenty a texty nielen z pohľadu používateľa počítača ale aj z pohľadu formy – vrátane uplatnenia firemnej identity pri jednotlivých listinách. Naši lektori Vám predstavia možnosti úpravy písomností za dodržania európskych štandardov pre úpravu písomností. Budete mať možnosť vytvorenia vlastných šablón, tlačív jednotlivých písomností v počítači, ktoré môžete neskôr využiť ako šablóny pri Vašej práci. Kurz Obchodná korešpondencia je určený pre sekretárky, asistentky, manažérov a všetkých pracovníkov, pre ktorých je obchodná korešpondencia nevyhnutnou súčasťou práce.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Outlook 2 - pokročilý
  Školenie je určené pre užívateľov, ktorí potrebujú zvládnúť prácu s programom ako klientom pracovnej skupiny na Microsoft Exchange Server so všekými možnosťami, ktoré prináša práca v tíme.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Outlook 1 - základy
  Účastníci kurzu sa naučia využívať tento program na e-mailovú komunikáciu, organizovanie informácii a svojho času.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Outlook MOS prípravný kurz na certifikáciu 77-731
  Kurz je určený pre uchádzačov o certifikáciu Microsoft Office Specialist: Microsoft Outlook 2016 . Kurz slúži na naučenie potrebných znalostí pre absolvovanie certifikácie Outlook - Exam 77-731 . Neodporúčame ho absolvovať bez znalostí programu Outlook. Tento kurz je určený najmä na kompletizáciu znalostí z programu Outlook. Sú poskytované tiež praktické rady uchádzačom o certifikáciu. Priebeh kurzu je vedený v slovenskom jazyku avšak v anglickej verzii programu Outlook, z dôvodu, že aj samotná certifikácia prebieha v anglickej verzii programu. Kurz prebieha v programoch balíka Office 2016. Certifikácia nie je v cene tohto kurzu a kupuje sa samostatne. Ak máte záujem zistiť viac o tom, ako certifikácia funguje, klikajte sem!
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • PowerPoint MOS prípravný kurz na certifikáciu MO-300
  Kurz je určený pre uchádzačov o certifikáciu Microsoft Office Specialist: PowerPoint Associate (PowerPoint 365 a PowerPoint 2019). Kurz slúži na naučenie potrebných znalostí pre absolvovanie certifikácie PowerPoint - Exam MO-300. Neodporúčame ho absolvovať bez znalostí programu PowerPoint. Tento kurz je určený najmä na kompletizáciu znalostí z programu PowerPoint. Sú poskytované tiež praktické rady uchádzačom o certifikáciu. Priebeh kurzu je vedený v slovenskom jazyku avšak v anglickej verzii programu PowerPoint, z dôvodu, že aj samotná certifikácia prebieha v anglickej verzii programu. Kurz prebieha v programoch balíka Office 365 a Office 2019. Certifikácia nie je v cene tohto kurzu a kupuje sa samostatne. Ak máte záujem zistiť viac o tom, ako certifikácia funguje, klikajte sem!
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Word Associate MOS prípravný kurz certifikáciu MO-100
  Pripravte sa na certifikáciu Microsoft Office Specialist: Word Associate (Word 365 a Word 2019). Získajte potrebné znalosti pre absolvovanie certifikácie Word - Exam MO-100. Tento kurz je určený najmä na kompletizáciu znalostí z programu Word. Neodporúčame ho absolvovať bez znalostí programu Word. Na kurze je ukázaný model skúšky simulujúci reálnu certifikáciu. Poskytneme Vám praktické rady ako zvládnuť certifikáciu. Priebeh kurzu je vedený v slovenskom jazyku avšak v anglickej verzii programu Word, nakoľko samotná certifikačná skúška prebieha v anglickej verzii programu. Kurz prebieha v programoch balíka Office 365 a Office 2019. Certifikačná skúška s následným certifikátom Microsoft nie je v cene tohto kurzu, je potrebné ju zakúpiť samostatne. Ak máte záujem zistiť viac, prečítajte si podorbné informácie o certifikácií MOS
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Word Expert MOS prípravný kurz na certifikáciu MO-101
  Pripravte sa na certifikáciu Microsoft Office Specialist: Word Expert (Word 365 a Word 2019). Získajte potrebné znalosti pre absolvovanie certifikácie Word - Exam MO-101. Tento kurz je určený najmä na kompletizáciu znalostí z programu Word. Neodporúčame ho absolvovať bez znalostí programu Word. Na kurze je ukázaný model skúšky simulujúci reálnu certifikáciu. Poskytneme Vám praktické rady ako zvládnuť certifikáciu. Priebeh kurzu je vedený v slovenskom jazyku avšak v anglickej verzii programu Word, nakoľko samotná certifikačná skúška prebieha v anglickej verzii programu. Kurz prebieha v programoch balíka Office 365 a Office 2019. Certifikačná skúška s následným certifikátom Microsoft nie je v cene tohto kurzu, je potrebné ju zakúpiť samostatne. Ak máte záujem zistiť viac, prečítajte si podorbné informácie o certifikácií MOS
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Efektívna práca s dokumentami - Word v Microsoft 365 (webinár pre školy)
  Webinár je určený pre učiteľov všetkých škôl a je organizovaný v spolupráci s firmou Microsoft. Jeho úloha je pomáhať vzdelávať a pripravovať učiteľov. Je bezplatný pre všetkých učiteľov na všetkých stupňoch.
  Denné (1 deň)Večerné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Kurzy Java, Python

Kategória školenia Kurzy Java, Python obsahuje tieto kurzy:

 • Programátor v jazyku JAVA
  Rekvalifikačný kurz programátor v jazyku JAVA je určený pre programátorov, ktorí sa chcú uplatniť na trhu práce s cieľom zvýšiť si kvalifikáciu a uchádzať sa o pozíciu Java Programátor. Účastníci kurzu prejdú krok po kroku programovanie v prostredí Javy a vývojovým prostredím NetBeans. Získajú vedomosti a zručnosti adekvátne pre vytváranie aplikácií v jazyku Java a naučia sa písať komplikovanejšie programy, ktoré budú implementovať niektoré sieťové či databázové mechanizmy. Ide o balík kurzov: Kurz Java základy jazyka I., Kurz Java základy jazyka II, Kurz Java pokročilé programovanie. Uvedený je deň začiatku prvého kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (9 dní)> Pozrieť
 • IT TESTER junior
  Prečo absolvovať kurz IT testing? IT tester je vo svojej podstate najnižšia úroveň v oblasti IT technológií. Preto je táto pozícia vhodná na vstup do sveta IT. Pozícia testera je veľmi atraktívna a často vyhľadávaná. Je to spôsobené najmä veľkým rozvojom aplikácií a IoT zariadení, ktoré pribúdajú rýchlym tempom. Všetky tieto aplikácie je potrebné testovať. Na trhu práce je omnoho väčší dopyt po testeroch ako sám trh ponúka. Kurz obsahuje množstvo teórie, ktorá je potrebná pre pochopenie celej problematiky. Teória je doplnená praktickými informáciami a vyskúšate si ju aj praktickými cvičeniami testovania aplikácií.
  Denné (2 dni)Večerné (2 dni)> Pozrieť
 • Programátor v jazyku Python
  Kurz Python je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť moderný programovací jazyk Python. Python je ideálnym programovacím jazykom aj pre úplných začiatočníkov. Osnova a program kurzu sú zostavené tak, aby si absolventi kurzu našli uplatnenie na trhu práce. Po ukončení kurzu dostanete od nás Certifikát.
  Denné (6 dní)Večerné (10 dní)Víkendové (6 dní)> Pozrieť
 • Python programovanie – základy
  Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť základy moderného, populárneho a vysoko efektívneho jazyka Python.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Python praktické programovanie s knižnicami
  Kurz Python praktické programovanie s knižnicami je určený programátorom, ktorí poznajú jazyk Python a chcú si rozšíriť svoje vedomosti o prácu s knižnicami jazyka Python. Na kurze sa pracuje s vývojovým prostredím PyCharm.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Python programovanie pre pokročilých
  Kurz je určený všetkým, ktorí ovládajú základy jazyka python a chcú si rozšíriť svoje vedomosti tohto moderného, populárneho a vysoko efektívneho jazyka Python.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Java základy jazyka I.
  Účastníci kurzu Java sa zoznámia so základnými princípmi moderných programovacích jazykov, programovacími nástrojmi vývojárskeho balíka jazyka Java a vývojovým prostredím (IDE). V tejto časti kurzu získajú vedomosti a zručnosti pre vytváranie jednoduchých aplikácií v jazyku Java.
  Denné (3 dni)Večerné (6 dní)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Java II.
  Účastníci kurzu Java II. nadviažu na získané základné znalosti zo základného kurzu a rozšíria si ich o pokročilejšie programovacie postupy.
  Denné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Java pokročilé programovanie
  Tento kurz je určený pre programátorov, ktorí majú základné znalosti jazyka Java a chcú si tieto znalosti rozšíriť o pokročilejšie techniky. Na výstupe by mal absolvent byť schopný písať komplikovanejšie programy, ktoré budú implementovať niektoré sieťové či databázové mechanizmy.
  Denné (3 dni)Večerné (5 dní)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • JasperReports
  Kurz JasperReports je nadstavbové školenie k programovaciemu jazyku Java.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Java XML a JSON
  Kurz je zameraný na využitie platformy jazyka Java pre prácu s XML dátami.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • JavaMail
  The JavaMail course is focused on the use of an interface for working with e-mail communication on the Java language platform.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Kurzy Project, projektové riadenie

Kategória školenia Kurzy Project, projektové riadenie obsahuje tieto kurzy:

 • Project 1 - základy
  Kurz MS Project je určený všetkým užívateľom, ktorí potrebujú plánovať projekty, sledovať ich plnenie, vyťaženosť osôb, plnenie finančného plánu.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Project 2 - pokročilý
  Kurz Project pokročilý je určený všetkým užívateľom, ktorí potrebujú využívať pokročilé možnosti programu, spoluprácu v pracovnej skupine. Druhý deň je po dohode možné využiť aj na riešenie špecifických problémov podľa potrieb účastníkov školenia.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Projektový manažment
  Kurz je určený všetkým osobám, ktoré majú cieľ získať prehľad alebo rozšíriť si kvalifikáciu v oblasti projektového riadenia. Cieľom je získať prehľad o metódach, prostriedkoch, úlohách riadenia a organizácie pri realizácii projektov.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • LEAN MANAGEMENT – prvé praktické kroky
  Kurz je určený všetkým, ktorí sa rozhodli, alebo stoja pred výzvou zaviesť vo svojej organizácií princípy LEAN MANAŽMENTU, potrebujú sa dozvedieť o čo vlastne ide, alebo všeobecne hľadajú prístupy ako zefektívniť svoju prácu. LEAN MANAŽMENT nie je jediný spôsob ako vybudovať perspektívnu prosperujúcu organizáciu, nie je jednoduchý a často býva v rozpore s kultúrnym vnímaním pracovnej reality v našich podmienkach. Čo sa mu však nedá uprieť je jeho logika, funkčnosť a inšpiratívny potenciál. Jednoducho, aj keby ste hneď neuspeli, pomôže vám vnímať vašu organizáciu novou optikou, objavíte rezervy i cesty, kam sa pohnúť ďalej. Tento kurz nie je platformou pre konzultovanie úzkeho, konkrétneho aplikovania LEAN MANAŽMENTU v organizácii, ktorá má postupy predpísané organizačnou jednotkou vyššieho stupňa a musí sa im podriadiť. Nie je ani platformou diskusií pre pokročilých praktikov, ktorí chcú riešiť špecializované úlohy spojené s riadením LEAN MANAŽMENTU. Lektor preberie a rozdiskutuje v jednotlivých bodoch osnovy kurzu všetko potrebné, aby ste získali prehľad: O čo ide? Kde ste dnes? Kde môžete byť zajtra? Ako na to? Čo môže spôsobovať problémy? Ako sa s nimi vysporiadate? Ako začať?
  Denné (1 deň)> Pozrieť
 • Lean Six Sigma – Yellow Belt (procesný manažment)
  Predstaviť základné pojmy a definície procesného riadenia. Stanovenie rozdielov medzi funkčným a procesným riadením. Vysvetliť zásady uplatňovania procesného riadenia z pohľadu psychológie práce. Poskytnúť základné nástroje na problémy prechodu z funkčného riadenia k procesnému. Úloha personálneho oddelenia a psychológa v procesnom riadení.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Business analýza
  Často jednou z najhlavnejších príčin zlyhania IT projektov je nízka úroveň špecifikácie požiadaviek. Podľa projektových štatistík až 56 % chýb v projektoch má pôvod vo fáze definovania požiadaviek a dokončené projekty ponúkajú len 52 % navrhovanej funkcionality. Aj preto dnes správne porozumieť roli business analytika je veľmi dôležité a žiadané. Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť so základmi business analýzy a funkciami, príspevkami a vplyvom business analytika v organizácii. Na tomto kurze sa zoznámite s procesom business analýzy aplikovaného v rámci projektov, ako aj jeho pred-projektovými aktivitami. Dozviete sa, ako business analytik podporuje projekt počas jeho celého životného cyklu. Absolventi kurzu budú detailne rozumieť charakteristike role business analytika a jednotlivým komponentom, ktoré tvoria profesiu business analýzy. Začínajúci analytici získajú robustný pracovný slovník, ktorý im poskytne efektívnu komunikáciu na projektoch.
  Denné (1 deň)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Riadenie výkonnosti – efektívne reporty a dashboardy (Ako správne zobrazovať dáta?)
  Zoznámiť sa s teoretickými princípmi grafickej komunikácie informácií a praktickým využitím kognitívnej psychológie pri riadení výkonu zamestnancov. Poskytnúť vysvetlenie a rozbor rozloženia informácií v internej pracovnej komunikácii a komunikácii so zákazníkmi. Praktickým spôsobom naučiť tvorbu štatistických reportov, dashboardov a iných vhodných grafických prvkov pre rôzne typy informácií pre užívateľov informácií.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Kurzy 3D grafiky, CAD

Kategória školenia Kurzy 3D grafiky, CAD obsahuje tieto kurzy:

 • Kurz IT Architekt, Projektant v programe SketchUp
  Rekvalifikačný kurz IT Architekt, projektant v programe SketchUpje určený pre tých záujemcov, ktorí si chcú nájsť uplatnenie v oboroch, kde sa od nich bude vyžadovať komplexné ovládanie programu SketchUp na profesionálnej úrovni. Balík kurzov sa skladá z SketchUp I, SketchUp II a SketchUp III. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (6 dní)Večerné (12 dní)> Pozrieť
 • IT Architekt, Projektant v programe AutoCAD
  Rekvalifikačný kurz IT Architekt, projektant v programe AutoCAD je určený pre tých záujemcov, ktorí si chcú nájsť uplatnenie v oboroch, kde sa od nich bude vyžadovať komplexné ovládanie programu AutoCAD na profesionálnej úrovni. Balík kurzov sa skladá z AutoCAD I, AutoCAD II a AutoCAD 3D. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (6 dní)Večerné (12 dní)> Pozrieť
 • AutoCAD
  Cieľom kurzu je podať poslucháčom základné teoretické a praktické vedomosti pri používaní programu AutoCAD. Účastníci kurzu si osvoja základné funkcie programu a ich aplikáciu pri tvorbe stavebnej či strojárskej technickej dokumentácie.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • AutoCAD II
  Kurz AutoCAD je určený pre pokročilejších užívateľov AutoCADu, ktorí chcú zvýšiť svoju produktivitu a zdokonaliť sa v programe AutoCAD.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • AutoCAD 3D
  Školenie je určené pre pokročilých užívateľov, ktorí ovládajú tvorbu 2D objektov a chcú sa zdokonaliť v modelovaní 3D.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • SketchUp - V-ray vizualizácia
  Účastníci kurzu sa naučia narábať s pluginom V-ray pre tvorbu fotorealistických obrázkov, ktorý je zakomponovaný do prostredia Sketch Up. V súčasnosti je V-ray jedným z najsilnejších vizualizačných nástrojov na trhu. Vizualizácie sú svojou kvalitou takmer nerozpoznateľné do skutočnosti, navyše je možné v scéne vytvoriť jedinečnú atmosféru scény prostredníctvom špeciálnych efektov.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • SketchUp - pokročilé modelovanie
  Kurz SketchUP - pokročilé modelovanie je určený pre každého kto má záujem o zložitejšie 3D modelovanie, vhodný je i pre interiérový dizajn, architektúru a stavebníctvo.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Autodesk Inventor
  Autodesk Inventor umožňuje integráciu dát 2D a 3D do jedného prostredia, čím vytvára virtuálnu reprezentáciu konečného produktu, ktorý umožňuje používateľom overiť tvar, funkčnosť a funkciu produktu ešte predtým, než sa vytvorí. Aplikácia Autodesk Inventor obsahuje výkonné parametrické nástroje na priamu úpravu a voľnú tvorbu, ako aj schopnosti prekladania viacerých cadov a ich štandardných výkresov DWG. Inventor používa ShapeManager, jadro geometrického modelovania spoločnosti Autodesk. Autodesk Inventor súťaží priamo so SolidWorks, Solid Edge a Creo.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • SketchUp - základy modelovania
  SketchUp je momentálne jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich modelovacích, vizualizačných a projekčných nástrojov na trhu. Má už milióny užívateľov po celom svete, ktorých si získal najmä kvôli intuitívnemu ovládaniu, už po pár lekciách budete schopní pracovať samostatne, navyše, nemusíte si pamätať množstvo príkazov a klávesových skratiek. Uplatnenie je naozaj široké- architektúra, dizajn, stavebníctvo, strojárstvo a iné oblasti.Kurz SketchUp - zákady modelovania je určený pre každého kto má záujem o jednoduché 3D modelovanie, vhodný je i pre interiérový dizajn, architektúru a stavebníctvo.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • 3D STUDIO MAX - vizualizácia
  Znalosť programu v rozsahu predchádzajúcich kurzov: 3D MAX modelovanie/animovanie.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • 3D STUDIO MAX - modelovanie
  3D Studio Max je profesionálna aplikácia na tvorbu 3D grafiky. Používa sa na modelovanie, animáciu a vizualizáciu vytvorených modelov. Pomocou nej sa dajú vytvárať fotorealistické obrázky a animácie. Je široko využívaná medzi ľuďmi pracujúcimi v oblasti architektúry a na tvorbu modelov budov a ich vizualizáciu. Taktiež poskytuje vysoký komfort pri tvorbe modelov do počítačových hier.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • 3D STUDIO MAX - animovanie
  3D Studio Max je profesionálna aplikácia na tvorbu 3D grafiky. Používa sa na modelovanie, animáciu a vizualizáciu vytvorených modelov. Pomocou nej sa dajú vytvárať fotorealistické obrázky a animácie. Je široko využívaná medzi ľuďmi pracujúcimi v oblasti architektúry a na tvorbu modelov budov a ich vizualizáciu. Taktiež poskytuje vysoký komfort pri tvorbe modelov do počítačových hier.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • DraftSight
  DraftSight je voľne zdieľaný 2D CAD editor ktorý je vhodný pre tvorbu profesionálnej CAD grafiky. Je určený pre odvetvia ako architektúra, interiérový dizajn, stavebníctvo, strojárstvo či elektrotechnika. Pracuje na veľmi podobných princípoch ako známy AutoCAD, ukladá a otvára výkresy vo formáte dwg/dxf a je s programom AutoCAD plne kompatibilný. DraftSight obsahuje sadu nástrojov pre kreslenie a modifikáciu objektov, tvorbu hladín a kótovanie. Rovnako je možné nastavenie výkresu pre tlač.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • ProgeCAD Professional
  ProgeCAD Professional je špičkový CAD softvér, ktorý je určený pre 2D kreslenie a 3D modelovanie. Je určený pre odvetvia ako architektúra, interiérový dizajn, stavebníctvo, strojárstvo či elektrotechniku. ProgeCAD pracuje na veľmi podobných princípoch ako známy AutoCAD, ukladá a otvára výkresy vo formáte dwg/dxf a je s programom AutoCAD plne kompatibilný. Doplnok EasyArch automaticky vytvára z 2D prvkov 3D objekty na princípe BIM modelovania. Jednoduchou manipuláciou je možné editovať 3D model ako aj jeho 2D technickú dokumentáciu.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Kurzy grafiky, video

Kategória školenia Kurzy grafiky, video obsahuje tieto kurzy:

 • Adobe Photoshop - základy
  Absolventom kurzu Adobe Photoshop poskytuje základné a rozširujúce vedomosti z oblasti základného užívateľského ovládania programu. Podrobnejšie sa zaoberá úpravami a používaním filtrov pri efektových úpravách obrázkov, retušovaním.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Adobe Photoshop - pre pokročilých
  Školenie Adobe Photoshop - pre pokročilých je určené všetkým záujemcom, ktorí ovládajú základy a chcú svoje vedomosti prehĺbiť a naučiť sa pokročilé techniky Adobe Photoshop. Hlavný dôraz je pritom kladený na pochopenie princípov jednotlivých pokročilých úprav a na praktické cvičenia.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Adobe InDesign - základy
  Účastníci kurzu sa oboznámia s programovým vybavením Adobe InDesign, ktorý je určený na spracovanie materiálov pre tlač a web.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Adobe InDesign pre pokročilých
  Kurz Adobe InDesign je určený pre profesionálne využívanie aplikácie na počítačovú sadzbu.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Adobe Illustrator
  Účastníci kurzu sa oboznámia s programovým vybavením Adobe Illustrator, ktorý slúži na prácu s vektorovou grafikou.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Úprava zvuku v programe Cubase
  Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť základy práce s programom Cubase, strihanie hudby pre piesne či reklamy.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Adobe Premiere Pro
  Kurz Adobe Premiere Pro strihanie videa je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť vytvárať si vlastné DVD z kamerových záberov či už domáceho prostredia, dovolenky, akcií alebo z firemných podujatí.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Adobe Premiere pokročilý
  Cieľom kurzu je vysvetliť rôzne funkcie programu Adobe Premiere a používať ho už na vyššej úrovni a tým povýšiť kvalitu spracovania videí.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • ADOBE AUDITION
  Absolvent kurzu bude ovládať prácu so zvukom pre ďalšie použitie, napríklad v programe Adobe After Effects, Sony Vegas a Sony DVD Architect. Porozumie digitalizácii - prevodu zvuku do digitálnej podoby a úprave zvukovej stopy do požadovaného výsledku.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • After Effects
  Kurz Adobe After Effects je určený pre všetkých záujemcov ktorí sa chcú naučiť pracovať s programovým vybavením After Effects, jeho sofistikovanými nástrojmi na vytváranie vizuálnych efektov a pohyblivej grafiky.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Počítačový grafik
  Kurz počítačový grafik je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť pracovať v grafickom prostredí A. Photoshop, Indesign, Illustrator a následne sa uplatniť ako počítačový grafik v komerčnej oblasti. V termíne je uvedený iba začiatok kurzu, o ďalších termínoch vás budeme informovať.
  Denné (8 dní)Večerné (16 dní)> Pozrieť

Tvorba www stránok

Kategória školenia Tvorba www stránok obsahuje tieto kurzy:

 • Vývojár webových aplikácií
  Kurz tvorba www stránok a programovanie webových aplikácii - akciový balík je určené pre tvorcov webových stránok, ktorí sa chcú naučiť vytvárať webové stránky na profesionálnej úrovni. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov: Tvorba www stránok základy a XHTML, CSS, PHP, JavaScript základy.
  Denné (8 dní)Večerné (16 dní)Víkendové (8 dní)> Pozrieť
 • WordPress základy
  Účastníci kurzu sa naučia vytvoriť si jednoduchú stránku na blog, prezentáciu, informačnú stránku. Získajú vedomosti potrebné na zloženie a fungovanie vlastných webstránok. Naučia sa meniť vzhľad pomocou šablón a rozširovať funkčnosť stránky pomocou pluginov.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • WordPress pokročilý
  Účastníci kurzu prehĺbia a rozšíria svoje vedomosti pri tvorbe webstránok vo WordPresse. Vyskúšajú si úpravu vzhľadu stránky pomocou CSS, HTML a vizuálnym editorom. Rozšírenie funkčnosti pluginmi, widgetami a prepojenie so sociálnymi sieťami. Zistia ako sa starať o WordPress z dlhodobého hľadiska, vytvárať zálohy a ako sa postarať o dobrú bezpečnosť svojej stránky.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Web developer, web editor
  Kurz Web developer, web editor je určený všetkým tvorcom webových stránok, ktorí sa chcú naučiť vytvárať webové stránky na profesionálnej úrovni. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov: Tvorba www stránok základy, Wordpress - základy a pokročilý, kurz SEO optimalizácia pre vyhľadávače. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (8 dní)Večerné (16 dní)Víkendové (8 dní)> Pozrieť
 • SEO optimalizácia pre vyhľadávače
  Kurz je určený pre účastníkov, ktorý začínajú s digitálnym marketingom a chcú sa zdokonaliť v postupoch, metódach a stratégiach, pomocou ktorých sa web stránky zviditeľnia vo vyhľadávačoch.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Tvorba www stránok základy
  Kurz tvorba www stránok je vhodný pre úplných začiatočníkov v oblasti tvorby webových stránok.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • MySQL programovanie a práca s databázou
  Školenie MySQL programovanie a práca s databázou je určené všetkým záujemcom, ktorí sa chcú oboznámiť s databázovým programom, poznať jeho funkčné možnosti, vytvoriť si vlastnú databázu.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • PHP Script - základy
  Kurz je vhodný pre záujemcov, ktorí už poznajú jazyk HTML a chcú sa naučiť základy programovania servera v jazyku PHP a základy komunikácie medzi serverom a klientom pri prevádzke www stránok
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • PHP Script – pokročilý
  Kurz je určený pre záujemcov, ktorí poznajú jazyk HTML a základy jazyka PHP a chcú si vytvoriť plnohodnotnú webovú aplikáciu s prihlasovaním užívateľov, diskusným fórom, galériou obrázkou, MySQL databázou a bezpečnostnými prvkami.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Programovanie VBA

Kategória školenia Programovanie VBA obsahuje tieto kurzy:

 • Umelá inteligencia – základy
  Cieľom kurzu umelá inteligencia – základy je všeobecné oboznámenie sa so základnými pojmami a prístupmi umelej inteligencie.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA
  Školenie Excel programovanie VBA - tvorba makier je určené pre záujemcov, ktorí majú skúsenosti s programom Excel a chcú sa v ňom naučiť vytvárať a ladiť makrá - programovať.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel VBA 2 - programovanie vo VBA
  Kurz Excel programovanie vo VBA je voľným pokračovaním školenia Excel úvod do VBA. Je určený všetkým, ktorí sa chcú zdokonaliť v programovaní v Exceli.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Excel VBA 3 - programovanie VBA pre pokročilých
  Kurz Excel programovanie VBA je voľným pokračovaním školenia: Excel makrá, základy programovania VBA.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • MS Access – základy programovania vo VBA
  Prostredie relačných databáz a najmä možnosti upravovať si ich k našim predstavám, často zvádza k ďalšiemu kroku, a to vytvárať priamo nástroje a malé aplikácie pre zjednodušenie vlastnej práce. Pre tých čo sa na podobnú cestu nechajú zviesť je určená sada školení Visual Basic for Application, v tomto prípade, for application MS Access.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Kurzy SQL, Oracle, Access

Kategória školenia Kurzy SQL, Oracle, Access obsahuje tieto kurzy:

 • Databázový analytik
  Kompetenčný kurz Databázový analytik je určený všetkým záujemcom, ktorí si chcú nájsť uplatnenie na trhu práce a naučiť sa pracovať s databázovými funkciami. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (7 dní)Večerné (9 dní)Víkendové (7 dní)> Pozrieť
 • SQL SERVER práca s databázou
  Kurz Microsoft SQL SERVER práca s databázou je určený pre užívateľov, ktorí budú pracovať s SQL serverom.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • SQL SERVER programovanie databázy
  Náplňou kurzu MS SQL SERVER programovanie je zvládnutie storovaných procedúr, triggrov a MS SQL Servera z programátorského hľadiska.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • SQL SERVER administrácia systému
  Kurz SQL SERVER administrácia systému je vhodný pre databázových administrátorov, ktorí zaisťujú inštaláciu a konfiguráciu SQL Serveru
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • SQL SERVER Transact - SQL
  Kurz SQL SERVER je určený pre ľudí, ktorí potrebujú v prostredí SQL Server získavať dáta.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Oracle základy jazyka SQL
  SQL (Structured Query Language) je počítačový jazyk na manipuláciu s dátami (DML - výber, vkladanie, úpravu a mazanie), definíciu databázových objektov (DDL). Taktiež umožňuje administráciu databázy a nastavenie práv k objektom (DCL). V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát.
  Denné (3 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL
  Kurzu je zameraný na metódy pristupu k databazovým údajom, oboznamenie sa s funkciami pre ich hodnotenie, porovnávanie a analýzu.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Oracle programovanie v PL/SQL
  Účastníci kurzu Oracle sa naučia používať PL/SQL - procedurálne rozšírenie jazyka SQL pre Oracle. Školenie prebieha v prostredí Oracle Database 10g Express Edition.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Oracle Administrácia databáz
  Účastníci kurzu sa naučia inštalovať a administrovať databázy v prostredí Oracle.
  Denné (2 dni)> Pozrieť
 • Access základy
  Kurz Access základy je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú oboznámiť s databázovým programom, poznať jeho funkčné možnosti, vytvoriť si vlastnú databázu.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • MS Access – základy programovania vo VBA
  Prostredie relačných databáz a najmä možnosti upravovať si ich k našim predstavám, často zvádza k ďalšiemu kroku, a to vytvárať priamo nástroje a malé aplikácie pre zjednodušenie vlastnej práce. Pre tých čo sa na podobnú cestu nechajú zviesť je určená sada školení Visual Basic for Application, v tomto prípade, for application MS Access.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Kurzy Windows Server, Linux

Kategória školenia Kurzy Windows Server, Linux obsahuje tieto kurzy:

 • Správca systému Windows - inštalácia a nastavenie počítača Windows
  Získajte zručnosti v systéme Windows na úrovni administrátora. Na tomto kurze samostatne nainštalujete a nastavíte systém Windows. Okrem základných a rozšírených nástrojov administrátora sa budeme venovať aj bezpečnosti systému Windows.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Windows Server - Bezpečnosť serveru a domény Active Directory
  Objavte bezpečnostné mechanizmy, ktoré môžete uplatniť vo svojej firemnej doméne. Vysvetlíme Vám základné princípy informačnej bezpečnosti, pojmy bezpečnostných štandardov, ktoré následne aplikujete na zabezpečenie svojich Windows Serverov. Osobitne sa budeme venovať bezpečnostným opatreniam pre domény Active Directory. Toľkokrát vyžadované štandardy uplatníte v praxi! Precvičíte si široké možnosti bezpečnostných opatrení na konkrétne hrozby.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete
  Získajte zručnosti v systéme Windows na úrovni administrátora a zároveň objavte ako fungujú počítačové siete. Na tomto kurze samostatne nainštalujete a nastavíte systém Windows. Okrem základných a rozšírených nástrojov administrátora sa budeme venovať aj hardwarovým problémom a základom sietí.
  Denné (4 dni)Večerné (8 dní)> Pozrieť
 • Windows Server - inštalácia a správa systému
  Rozšírte svoje zručnosti v systéme Windows o princípy Windows serverov! Kurz inštalácie a administrácie Windows Server je určený aj pre súčasných administrátorov "obyčajných" Windows 10, ktorí po rozšírení kvalifikácie budú denne pracovať so serverom, vykonávať správu a technickú podporu. Z kurzu si odnesiete nové vedomosti aj v prípade ak už ste správcom Windows Server, nakoľko vždy používame najnovšiu verziu a ukážeme Vám jej vymoženosti.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Windows Server - Active Directory - Denné úlohy správcu systému
  Naučíte sa ako efektívne a bezpečne spravovať doménový server - kontrolór Active Directory pod Windows Server. Vyskúšate si možnosti, pomocou ktorých si zjednodušíte svoj život administrátora a nastavíte veľa prvkov centralizovane. Po absolvovaní kurzu už nikdy nezažijete stres a chaos z neporiadku v štruktúre Vašej domény - precvičíte si možnosti efektívneho členenia podľa viacerých kritérií. Definitívne ukončíte utrpenie v nekonzistentnosti a neprehľadnosti prístupových práv - s best-practices sprostredkovaných priamo od Microsoftu vždy budete mať prehľad, kto má ku ktorým zdrojom prístup.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Bezpečnosť Windows/Server v kontexte ISO/IEC 27001 a 27002
  Bezpečnosť Active Directory v súlade s požiadavkami noriem ISO/IEC 27001 a 27002. Získate zručnosti v zosúladení existujúceho stavu zabezpečenia Vašej podnikovej domény s normami ISMS. Budete schopní samostatne analyzovať, vyhodnotiť a navrhnúť opatrenia vo Vašej firemnej sieti tak, aby pokrývali identifikované riziká a eliminovali nežiaduce udalosti.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)> Pozrieť
 • LINUX inštalácia a základy nastavenia systému
  Rozšírte svoje uplatnenie administrátora a naučte sa ako funguje rodina Linux! Kurz inštalácie a administrácie Linux je určený aj pre tých, ktorí používajú systém Windows a potrebujú rozšíriť svoje zručnosti o tento open-source operačný systém. Z kurzu si odnesiete nové vedomosti aj v prípade ak už ste správcom Linux sa dozviete množstvo zaujímavých informácií.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • LINUX pre administrátorov - pokročilé možnosti správy
  Naučíte sa ako efektívne a bezpečne spravovať Linux Systém/Server. Vyskúšate si možnosti, pomocou ktorých si zjednodušíte svoj život administrátora. Pokročilými nastaveniami operačného systému napomôžete k cieľu vysokej dlhodobej udržateľnosti Vašich inštalácií, znížite čas potrebný na odlaďovanie porúch a v rámci ušetreného času sa môžete viac venovať bezpečnosti operačného systému.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • LINUX v sieti
  Zistíte ako funguje miestna počítačová sieť s dôrazom na špecifiká systému LINUX. Teoretické základy počítačových sietí využijete pri praktických úlohách na nastavovanie siete v operačnom systéme LINUX.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • LINUX správca systému - balík
  Kurz LINUX Administrátor správca systému je určený všetkým záujemcom, ktorých zaujíma práca s operačnými systémami, počítačovými sieťami, ich inštalovaním a konfiguráciou v prostredí Linux a radi by si našli pracovné uplatnenie v tejto oblasti na trhu práce. Po ukončení kurzu účastníci získavajú Certifikát. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (5 dní)Večerné (10 dní)Víkendové (5 dní)> Pozrieť
 • Administrátor Windows Server - efektívne a bezpečne
  Spravujte Windows Server efektívne a bezpečne. Získajte nové uplatnenie na trhu práce ako systémový správca. Školenie je ukončené Certifikátom. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
  Denné (4 dni)Večerné (8 dní)> Pozrieť
 • Ochrana osobných údajov vo Windows - GDPR v praxi
  Získajte zručnosti a prehľad o bezpečnosti operačného systému Windows. Právne úpravy vyžadujú, aby osobné údaje boli chránené primeranými opatreniami. Vysvetlíme Vám základné pojmy z informačnej bezpečnosti a ukážeme Vám opatrenia, ktorými možno zabrániť najčastejším typom úniku údajov. Kurz je vhodný nielen pre zamestnancov firiem, ale aj individuálnych záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac o tom, ako zabezpečiť svoj počítač a údaje. Obzvlášť sú tieto témy užitočné pre pracovníkov pracujúcich s citlivými údajmi (personalistky, mzdárky, ...)
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)> Pozrieť
 • Microsoft SharePoint server pre používateľov
  Kurz Microsoft SharePoint pre užívateľov je určený záujemcom, ktorí pracujú s balíkom MS Office a chcú sa naučiť využívať výhody rýchleho zdieľania informácií pomocou MS SharePoint.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Kurzy počítačových sietí, CISCO

Kategória školenia Kurzy počítačových sietí, CISCO obsahuje tieto kurzy:

 • Správca počítačovej siete
  Naučíte sa ako funguje miestna počítačová sieť a pochopíte ako funguje internet. Teoretické základy počítačových sietí využijete na vytvorenie návrhu bezpečnej miestnej počítačovej siete (LAN). Základný prehľad v oblasti sietí je vstupnou bránou do sveta "sieťariny".
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete
  Získajte zručnosti v systéme Windows na úrovni administrátora a zároveň objavte ako fungujú počítačové siete. Na tomto kurze samostatne nainštalujete a nastavíte systém Windows. Okrem základných a rozšírených nástrojov administrátora sa budeme venovať aj hardwarovým problémom a základom sietí.
  Denné (4 dni)Večerné (8 dní)> Pozrieť
 • Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí
  Školenie Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí je určený záujemcom o počítačové siete a ich budúcim administrátorom. Absolvent kurzu Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí získa všeobecné vedomosti o fungovaní Internetu a sietí vo firemnom prostredí. Okrem osvojenia si potrebnej teórie, získa aj praktické zručnosti s návrhom a prevádzkou počítačových sietí, ako aj riešením bežných technických problémov.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Cisco CCNA II - Smerovanie v IP sieťach
  Školenie Cisco CCNA II - Smerovanie v IP sieťach so zameraním na technológie statického a dynamického smerovania v IP sieťach je určený administrátorom počítačových sietí postavených predovšetkým na smerovačoch firmy Cisco. Je vhodný aj ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku Cisco Certified Network Associate (CCNA). Absolvent kurzu získa nielen základné teoretické vedomosti o smerovaní paketov v IP sieťach. Nadobudne aj praktické zručnosti s konfiguráciou smerovačov a konkrétnych technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Cisco CCNA III - Prepínanie v LAN sieťach
  Školenie Cisco CCNA III - Prepínanie v LAN sieťach so zameraním na technológie prepínania v LAN sieťach je určený administrátorom počítačových sietí postavených predovšetkým na prepínačoch firmy Cisco. Je vhodný aj ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku Cisco Certified Network Associate (CCNA). Absolvent kurzu získa nielen základné teoretické vedomosti o prepínaní rámcov v LAN sieťach. Nadobudne aj praktické zručnosti s konfiguráciou prepínačov a konkrétnych technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Cisco CCNA IV - Spájanie sietí
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 2 (ICND2)
  Kurz INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 2 (ICND2) je určený administrátorom počítačových sietí postavených na smerovačoch a prepínačoch firmy Cisco. Je vhodný ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA (Cisco Certified Network Associate). Absolvent kurzu získa základné teoretické vedomosti o smerovaní paketov a prepínaní rámcov v počítačových sieťach. Nadobudne najmä praktické zručnosti s konfiguráciou smerovačov, prepínačov a konkrétnych sieťových technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.
  Denné (5 dní)Víkendové (5 dní)> Pozrieť
 • INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 1 (ICND1)
  Kurz INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 1 (ICND1) je určený administrátorom počítačových sietí postavených na smerovačoch a prepínačoch firmy Cisco. Je vhodný ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician), resp. CCNA (Cisco Certified Network Associate). Absolvent kurzu získa základné teoretické vedomosti o smerovaní paketov a prepínaní rámcov v počítačových sieťach. Nadobudne najmä praktické zručnosti s konfiguráciou smerovačov, prepínačov a konkrétnych sieťových technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.
  Denné (6 dní)Víkendové (6 dní)> Pozrieť
 • MikroTik I. - Úvod do sietí MikroTik
  Získajte praktické skúsenosti s nastaveniami počítačovej siete na zariadeniach MikroTik použitím RouterOS. Okrem základov počítačových sietí sa dozviete, ako funguje lokálna počítačová sieť, protokoly, adresovanie a sieťové služby.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Kurz MikroTik II. - Firewall a QoS
  Rozšírte zručnosti v oblasti Firewallu a QoS. Získajte prehľad o fungovaní konceptov sieťovej bezpečnosti v podmienkach zariadení MikroTik. Na RouterOS nastavíte pravidlá pre bezpečnú a efektívnu komunikáciu a kvalitu prenosu v počítačovej sieti. Okrem toho zapojíte vlastnú VPN sieť, ktorú využijete nielen v podnikovej sieti. Pokročilé sieťové nastavenia sú ilustrované na príkladoch z praxe na reálnych MikroTik zariadeniach.
  Denné (2 dni)Večerné (3 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Online marketing

Kategória školenia Online marketing obsahuje tieto kurzy:

Manažérske kurzy

Registratúra

Kategória školenia Registratúra obsahuje tieto kurzy:

 • Správa registratúry
  Seminár Správa registratúry je určený všetkým, ktorí pochopili dôležitosť budovania vlastného informačného systému a potrebu odbornej a kvalitnej starostlivosti o dokumenty. Je určený najmä asistentkám, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom. Riadna správa dokumentov je podmienkou zavedenia ISO 9001, ako aj ďalších medzinárodných noriem.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Komunikačné zručnosti

Kategória školenia Komunikačné zručnosti obsahuje tieto kurzy:

 • Asertívna komunikácia v praxi
  Tréning asertívnej komunikácie je určený pre všetkých, ktorí pociťujú potrebu zlepšiť svoju odolnosť voči tlaku a dominancii iných, stáť si za svojimi názormi, či získať kontrolu v dôležitých situáciách. Ak chcete obmedziť riziká a neistotu, dať ľuďom vo vašom okolí správny obraz o svojej osobe a tiež vedome zlepšiť svoj zdravotný stav – znížením vnútorného konfliktu, stresu a frustrácie, máte možnosť sa to naučiť v bezpečnom prostredí, na tréningu, ktorého viac ako 70% tvorí nácvik modelových i reálnych situácií zo života účastníkov kurzu.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Asertívna komunikácia
  Asertívna komunikácia je súbor pravidiel k prejednávaniu vecných otázok, pri vecnom vzťahu k nim i k partnerovi. Nenásilne, vľúdne, ale otvorene a rozhodne sa pri nej vyslovia vlastné stanoviská a neskrýva sa dosiahnuť svoj cieľ. Tvorí základ vecného manažérskeho vyjednávania, obchodného jednania, riešenia problémov. A práve preto je aj tento kurz zameraný na sebapresadenie, sebaistotu, pozitívny prístup k povinnostiam a úspešnému zvládnutiu úloh, ako aj bezkonfliktnému jednaniu s problémovými ľuďmi.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Efektívna komunikácia
  Tréning Efektívna komunikácia je zameraný na rozvoj osobnostných charakteristík účastníkov a plánovanie rozvoja svojich zručností v komunikácii. Komunikácia je pri mnohých profesiách nesmierne dôležitá. Jej význam na pracovisku spočíva najmä v tom, že spoluvytvára vzťahy medzi jednotlivými pracovníkmi. Čo vlastne efektívna komunikácia znamená? V prvom rade znamená dokázať počúvať. Možno to na prvý pohľad znie paradoxne, ale len ten človek, ktorý je schopný pozorne počúvať, čo rozprávajú iní, bude neskôr vedieť správne reagovať. Je veľmi dôležité, aby ste dokázali rešpektovať názory iných aj napriek tomu, že sa nezhodujú s Vašimi.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Leadership training
  Leadership tréning je určený manažérom na všetkých stupňoch riadenia. Jeho cieľom je osvojenie si techník a nástrojov, ktoré leader uplatňuje v praxi. Naučí vás ovplyvňovať nielen pracovné výsledky, ale aj zamestnancov, zachovávať si neinštruktívny spôsob vedenia ľudí, nehodnotiaci neutrálny postoj a emočnú rovnováhu pri riešení pracovných problémov, vytyčovať dosiahnuteľné ciele, motivovať, podporovať a delegovať. Kurz vedie certifikovaná koučka, členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
  Denné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Akadémia komunikácie
  Modulový tréningový program Akadémia komunikácie je zameraný na rozvoj kľúčových komunikačných a interpersonálnych schopností. Poskytne Vám nástroje pre budovanie a udržanie pozitívnych a produktívnych vzťahov na pracovisku a zvýšenie efektivity tímovej spolupráce. Rozvinuté komunikačné a medziľudské zručnosti vytvárajú rozdiel medzi priemerným zamestnancom excelentným členom tímu. Na akadémii komunikácie absolvujete počas 3 dní 3 moduly komunikačných tréningov. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu. Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.
  Denné (3 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia I.
  Rozvojový tréning Telefonická a e-mailová komunikácia v prostredí komunikačných médií je určený pre manažérov, obchodníkov, operátorov, marketingových pracovníkov, asistentov , skrátka pre všetkých, ktorí pri svojej práci využívajú telefón a e-mail.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia II.
  Kurz je zameraný na profesionálne zvládnutie situácií pri komunikovaní prostredníctvom telefónu a e-mailu. Po absolvovaní tréningu budete schopní zhodnotiť ciele a prínosy Vašej telefonickej a e-mailovej komunikácie. Získate sebaistotu pri telefonovaní a širokú paletu fráz a nástrojov na aktívne riadenie rozhovoru. Naučíte sa prispôsobiť svoj štýl komunikácie Vášmu partnerovi a zabezpečíte si úspech pri každodennej a obchodnej komunikácií.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Call Centrum - Komunikačné zručnosti
  Školenie „Call Centrum - Komunikačné zručnosti“ je určené pre pracovníkov call centier, obchodníkov a všetkých, ktorí pri svojej práci využívajú telefón ako hlavný nástroj kontaktu s klientom. Témy školenia poskytujú jasný a zrozumiteľný úvod do praktického používania vyspelých komunikačných techník, ktoré sú zamerané predovšetkým na verbálnu komunikáciu. Účastníci si vyskúšajú techniky, ktoré môžu mnohonásobne zvýšiť dopad a efektivitu ich rozhovorov s klientmi a zároveň ich budú môcť používať okamžite. Pri tréningu sa využívajú prvky a postupy neuro-linvistického programovania, ktoré v oblasti komunikačných techník predstavuje jednu z najúčinnejších metód sebareflexie a zdokonaľovania vlastného potenciálu.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Riešenie konfliktných situácií
  Konflikt je taká zrážka, pri ktorej vidíme konfrontáciu požiadaviek, úmyslov, túžob, snáh, záujmov, potrieb, názorov a hodnôt. K zápasu, zrážke dochádza vtedy, keď správanie jedného zo zúčastnených bráni druhej osobe uplatnenie si svojich požiadaviek, alebo ich hodnotová orientácia je značne odlišná. Tento seminár je zameraný na získanie poznatkov a zručností potrebných na uspešné riešenie konfliktov a stresových situácií v praxi.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Business komunikácia v praxi
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Ako sa dohodnúť bez manipulovania
  Je možné neupadnúť do rozhodovacej paralýzy, dokázať sa dohodnúť či vyjednať výhodné podmienky pre svoj tím i firmu, vzbudiť záujem iných osôb, pôsobiť sympatickým dojmom a pritom nezavádzať, neklamať, manipulovať? Ako argumentovať, zostať emocionálne stabilným, čomu veriť, čo preveriť, ako sa neuspokojiť s konformitou - aj to je predmetom, v súčasnej dobe viac ako aktuálneho, vzdelávacieho kurzu. Ak poznáte výhody a zápory neuro-lingvistického programovania (NLP) a tiež poznatky z neurovedy, uplatňujete zásady kritického myslenia - ľahšie zvládnete akékoľvek náročné situácie v práci i osobnom živote. Či už vyjednávate s obchodným partnerom, alebo odpovedáte na status na sociálnej sieti.
  Denné (2 dni)> Pozrieť

Manažérske kurzy

Kategória školenia Manažérske kurzy obsahuje tieto kurzy:

 • Základné manažérske zručnosti
  Kurz je vhodný pre všetkých vedúcich pracovníkov, ktorí si chcú osvojiť najdôležitejšie manažérske zručnosti a stať sa tak úspešnejším vďaka svojmu osobnému rozvoju.
  Denné (2 dni)Večerné (4 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Tímová práca - vedenie ľudí v tíme
  Cieľom tréningu tímová práca - vedenie ľudí v tíme je oboznámiť účastníkov s rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú efektivitu tímu, umožniť pozrieť sa na seba ako na vedúceho tímu, porovnať svoje predpoklady a požiadavky na efektívneho vedúceho tímu, identifikácia možností rozvoja príslušných zručností.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Wellbeing – duševná pohoda v časoch nepohody
  Školenie idúce do hĺbky jednotlivca. Pomocou poznatkov z pozitívnej psychológie ponúka osobný ponor do vnútra každého účastníka a tým aj pochopenie vlastného štýlu, akým riadime svoj život. Výsledkom je uvedomenie si odkiaľ vychádza môj spôsob práce so sebou i mojimi kolegami. Ak pochopíme nám vlastné vzorce správania sa, môžeme sa rozhodnúť, ako si ich nastavíme do našej praxe tak, aby nám i nášmu okoliu slúžili na dosiahnutie vytýčených cieľov a zvládanie náročných životných situácií, ktorým v súčasnosti čelíme..
  Denné (2 dni)> Pozrieť
 • Time a Stres manažment
  Riadenie svojho času , plánovanie a prioritizácia úloh počas dňa už dávno prekračuje rámec bežného “time-manažmentu”. Spája sa a súvisí s množstvom ďalších výziev z rôznych oblastí nášho života, práce, okolia. Prinášame Vám preto spojenie dvoch najsilnejších oblastí riadenia Vašich vnútorných faktorov: času a stresu. Kurz Time a Stres manažment sa pre Vás stane úvodom a praktickým nácvikom základných techník pre aktívne sebariadenie: Self – manažment.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Motivácia a odmeňovanie pracovníkov
  Tréning Motivácia pracovníkov a systémy odmeňovania je zameraný na podporu zručnosti koučov tak, aby dokázali lepšie motivovať a tým aj ovplyvňovať a dlhodobejšie udržiavať vysoký a kvalitný výkon spolupracovníkov. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Time management a produktivita
  Budete vedieť, kde máte šancu ušetriť nejaký čas, a tým sa postupne prepracovať k efektívnejšiemu vynakladaniu zdrojov, ktoré máte k dispozícii - energiu, čas aj peniaze.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Leadership training
  Leadership tréning je určený manažérom na všetkých stupňoch riadenia. Jeho cieľom je osvojenie si techník a nástrojov, ktoré leader uplatňuje v praxi. Naučí vás ovplyvňovať nielen pracovné výsledky, ale aj zamestnancov, zachovávať si neinštruktívny spôsob vedenia ľudí, nehodnotiaci neutrálny postoj a emočnú rovnováhu pri riešení pracovných problémov, vytyčovať dosiahnuteľné ciele, motivovať, podporovať a delegovať. Kurz vedie certifikovaná koučka, členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
  Denné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Leadership II. – Emocionálna inteligencia leadra
  Program je určený manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorí chcú skvalitňovať a zvyšovať svoj rozvoj a tiež rozvoj svojich podriadených i celých pracovných tímov. Riadiacim pracovníkom, ktorí si uvedomujú, že odborné kompetencie, nie sú všemocné. Mnohokrát náš úspech záleží, od toho, ako dokážeme pracovať s pocitmi vlastnými a ako si uvedomujeme pôsobenie našich činov na pocity našich kolegov, či podriadených. Tréningový program ponúka odporúčania tým, ktorí chcú skvalitňovaním svojich odborných i ľudských kompetencií dosiahnuť svoje ciele, dostať sa na vrchol a hlavne sa tam udržať
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu
  Tréning Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu je určený personálnym manažérom, špecialistom z oblasti riadenia ľudských zdrojov a manažérom zodpovedným za výber a riadenie ľudí.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Koučovacie zručnosti manažéra
  Školenie Koučovacie zručnosti manažéra je určené manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorí chcú skvalitniť nielen manažérsku komunikáciu, ale i zvýšiť rozvoj a výkonnosť tímu. Oboznámia sa s technikami a metódami koučingu a osvoja si koučovací prístup pri motivácii podriadených. Uvedomia si osobný potenciál a dopomôžu nielen sebe, ale i podriadeným vo svojom tíme efektívne ho rozvinúť. Dokážu lepšie pochopiť schopnosti svojich podriadených a efektívnejšie využiť ich potenciál k inováciám a nápadom, či realizácii projektov a vízií. Kurz vedie certifikovaná koučka, členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Komunikácia manažéra v organizácii
  Školenie Komunikácia manažéra v organizácii sa zameriava na osvojenie si a využívanie komunikačných zručností v organizáciách a je určené pre manažérov na rôznych úrovniach riadenia. Vychádza z teoretických aspektov komunikácie - ich pochopenie a nácvik v modelových situáciách je základným pilierom v zvládnutí interpersonálnej komunikácie v pracovnom prostredí. Osvojenie si komunikačných zručností prispieva k úspešnému manažérskemu vyjednávaniu, či riešeniu zdanlivo neriešiteľných konfliktných situácii. Komunikácia je prostriedkom, ktorý spája ľudí v organizácii na ceste k dosiahnutiu ich cieľov, vízií, či naplneniu misie. Kurz vedie certifikovaná koučka, členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Výber zamestnancov
  Tréning Výber zamestnancov je určený predovšetkým personálnym manažérom, špecialistom z oblasti riadenia ľudských zdrojov a manažérom zodpovedným za výber a riadenie ľudí.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Manažment zmeny
  Predstaviť základné pojmy a definície týkajúce sa riadenia zmien v organizáciách. Predstaviť techniky využívané pri plánovaní zmien. Poskytnúť poznatky z psychológie, ktoré napomáhajú pri efektívnom a úspešnom riadení zmeny.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi
  Tréning riadenie vzťahov so zákazníkmi je určený obchodným manažérom a reprezentantom, ktorí majú zvládnuté základné obchodné zručnosti a tiež obchodníkom, ktorí vedia, že udržať si zákazníka je ľahšie ako ho získať.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Konštruktívne riešenie problémov a zvládanie konfliktov
  Tréning Konštruktívne riešenie problémov a zvládanie konfliktov je určený organizáciám, v ktorých pretrvávajú konflikty alebo riešenie sporov nie je účinné a ktoré majú záujem riešiť problémy konštruktívnou a produktívnou cestou. Cieľom tréningu je osvojenie si zručností pri riešení osobných a pracovných problémov. Pochopením vzniku konfliktov je možné dospieť k zmene postoja k nim. Kurz vedie certifikovaná koučka členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Riadenie firemnej kultúry
  Nástroje vnútrofiremnej komunikácie vhodné pre rôzne úrovne riadenia a vplyv vnútrofiremnej komunikácie na výkonnosť pracovníkov.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Vedenie hodnotiacich rozhovorov
  Tréning Vedenie hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami je zameraný na prípravu vedúcich pracovníkov, ktorí sú v pozícii hodnotiteľa a na vykonanie hodnotenia svojich spolupracovníkov v zmysle platných predpisov firmy. Cieľom je tiež zefektívniť manažérsku zručnosť a viesť hodnotiaci pohovor ako personálny nástroj motivácie pracovníkov. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?
  Kurz Strategické riadenie I. je určené všetkým, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základnými pojmami v oblasti organizačných stratégií a plánovania implementácie stratégie.Tým, ktorí potrebujú nadobudnúť teoretické poznatky i inšpirácie zo skúseností z praxe – predstaviť typy organizačných stratégií. Priblížiť metodický systémový prístup k určeniu efektívnej stratégie. Precvičiť prístup k definovaniu vhodnej stratégie a tvorby plánu jej implementácie.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Strategické riadenie II.
  Kurz strategické riadenie II. je určené tým, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základnými pojmami v oblasti zmien. Priblížiť si metodický systémový prístup k manažovaniu zmien. Precvičiť uvedený prístup pri riadení zmeny. Uvedomiť si ľudský a aspekt pri riadení zmeny. Spoznať typy organizačných kultúr a ich vhodnosť pre realizáciu zmien.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Tímová synergia a spolupráca
  Kurz je určený vedúcim oddelení, manažérom, ale aj celým tímom, ktoré chcú lepšie porozumieť fungovaniu a princípom úspešnej komunikácie vo firme či na oddelení.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Riadenie procesu zmien v organizácii
  Tréning Riadenie procesu zmien v organizácii je zameraný na objasnenie oblasti riadenia organizácie v zložitých podmienkach trhového prostredia a pomôže účastníkom pochopiť systémový prístup k zmenám a riadenie procesu zmeny.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Prezentačné zručnosti

Kategória školenia Prezentačné zručnosti obsahuje tieto kurzy:

 • Prezentačné zručnosti
  Cieľom tréningu Prezentačné zručnosti je naučiť Vás, ako pripravíte prezentáciu pre konkrétnu situáciu, ako čo najefektívnejšie odovzdáte informácie a predovšetkým ako zlepšíte svoje prezentačné schopnosti. Získate niekoľko užitočných tipov a nástrojov na aktívne riadenie pozornosti publika, riešenie krízových situácii pre prezentovaní a tiež diskusii.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Tréning prezentačných zručností
  Prvoradým cieľom tréningu je poskytnúť Vám podrobný prehľad o procese prípravy a nácvik prednesu prezentácie s dôrazom na jeho najdôležitejšie princípy. Výsledkom tréningu je predovšetkým Vaša schopnosť prípraviť a realizovať úspešné prejavy pred publikom alebo obchodným partnerom. Dôležitým prínosom aktivity je aj Vaša lepšia vyrovnosťso stresom a trémou počas vystúpení pred publikom. Tréning obsahuje 60% praktických aktivít. V druhom dni tréningu prebieha výlučne prezentovanie účastníkov so spätnou väzbou od lektora.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť
 • Interný lektor/tréner
  Tréning je určený budúcim, alebo už pôsobiacim lektorom, školiteľom, trénerom a všetkým, ktorí sú poverení organizovaním alebo vedením vzdelávacích aktivít pre zamestnávateľa. Objasníme Vám princípy prípravy, realizácie a vyhodnotenia vzdelávacích akcii, prístupy k ich riešeniu a organizácií. Silným výstupom pre Vás bude priama skúsenosť s vedením školenia, ktoré si vyskúšate priamo a pod dozorom skúseného lektora s dlhoročnou praxou. Pre absolvovanie tréningu nie je potrebné pedagogické vzdelanie a po jeho absolvovaní obdržíte certikát.
  Denné (2 dni)Víkendové (2 dni)> Pozrieť

Obchodné školenia

Kategória školenia Obchodné školenia obsahuje tieto kurzy:

 • Vyjednávacie zručnosti I.
  Školenie Vyjednávacie zručnosti I. je určené všetkým, ktorí majú obavy, či pri vyjednávaní obstoja, obávajú sa manipulácie alebo rýchlo prepadajú stresu, tréme, nátlaku. Spoznanie protistrany im môže pomôcť získať istotu a najsť spôsob ako obstáť pred nátlakom a manipuláciou. Každý rozhovor so zámerom niečo získať ale aj rozhovor ku ktorému sme vyzvaní z neznámych dôvodov, predstavuje viac či menej typické vyjednávanie. Vyjednávame v profesii, v rodine v záujmových skupinách… Program je vhodnou súčasťou vzdelávania Vyjednávacie zručnosti II., preto je vhodné aj pre manažérov, riadiacich pracovníkov, marketingových pracovníkov a obchodníkov, korporátnych vyjednávačov, pracovníkov štátnej a verejnej správy, pracovníkov prvého kontaktu s klientmi – verejnosťou.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Vyjednávacie zručnosti II.
  Školenie Vyjednávacie zručnosti II. je určené manažérom, riadiacim pracovníkom, marketingovým pracovníkom a obchodníkom, korporátnym vyjednávačom, pracovníkom štátnej a verejnej správy, pracovníkom prvého kontaktu s klientmi – verejnosťou. Ďalej pre hovorcov, zástupcov odborov alebo neziskových organizácií, ale aj pre všetkých, ktorých problematika zaujíma.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Profesionálny nákupca
  Tréning Profesionálny nákupca je určený pracovníkom nákupných oddelení, samostatným nákupcom a pracovníkom, ktorí sú poverení akýmkoľvek nákupom.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Praktické obchodné zručnosti
  Tréning Praktické obchodné zručnosti zahŕňa všetky podstatné kroky obchodného jednania, ktoré v reálnej situácii často prebiehajú behom dlhšieho časového intervalu.Predávame nielen konkrétny produkt, ale tiež vlastne nápady, projekty, sami seba. Ponuka je veľká a predáva každý! Otázkou je, ako predávať, aby tí druhí kúpili. Nestačí len prezentovať svoj produkt. Musíme byť schopní klásť otázky, analyzovať ich, vytvoriť konkrétne riešenie, uvedomiť si kto je náš klient - osoba, ktorá rozhoduje. Dnes už nestačí len tvrdiť, že naša firma či produkty sú tie najlepšie.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Cross-selling a Up-selling
  Kurz Cross-seling a Up-selling je určený pre všetkých, ktorí sa zaoberajú predajom, či už ide o drobný predaj alebo veľké predajné stratégie. Pre tých, ktorí nie sú spokojní s výsledkami predaja a cítia, že ich podnikanie má rezervy. Pre podnikateľov so širokým spektrom ponúkaných tovarov. Pre tých, ktorí bojujú s krízou a hľadajú každú možnosť ako svoje podnikanie zefektívniť.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Zdaňovanie príjmov z nehnuteľností nepodnikateľmi
  Ako sa zaobídete pri prenájme nehnuteľností bez realitných maklérov a daňových poradcov? Ako bezpečne postupovať pri ponuke nehnuteľnosti na prenájom (byty, domy, garáže, nebytové priestory)? Ako maximalizovať výnos z prenájmu nehnuteľností v mantineloch slovenskej legislatívy? Lektor: slovenský expert v oblasti prenájmu nehnuteľností s vysokoškolským vzdelaním s dlhoročnou praxou a odbornými skúsenosťami v bankovníctve, realitách a ekonomike. Od roku 2004 prednášal okrem iného aj pre rakúskych bankárov, podnikateľov a developerov na prestížnej Akademie fúr Recht und Steuer vo Viedni problematiku: Immobilienrecht in der Slowakei [Upozornenie] - cena uvedená na našich stránkach je platná výlučne pre fyzické osoby - nepodnikateľov. Pre podnikateľské subjekty je konečná cena tohto online semináru 180€ s DPH.
  Denné (1 deň)> Pozrieť
 • Akadémia obchodu a predaja
  Absolvovaním 3-dňového programu Akadémia obchodu a predaja získate ucelený prehľad o formálnej, ale aj obsahovej stránke obchodných rozhovorov. Zistíte čo je dôležité v konkrétnej etape obchodného rozhovoru a porozumiete princípom rozhodovania zákazníka. Natrénujete si komunikačné nástroje vedenia obchodných rozhovorov a prezentácie a získate praktické zručnosti v zvládaní kritických situácií, ktoré počas obchodných rozhovorov môžu nastať. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu. Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.
  Denné (3 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť

Kurzy pre asistentky

Kategória školenia Kurzy pre asistentky obsahuje tieto kurzy:

 • Akadémia pre asistentky
  Modulový tréningový program Akadémia pre asistentky Vám prináša komplexné profesionálne zručnosti nevyhnutné pre zvládnutie procesov na sekretariáte, v kancelárii či ako podpora výkonných členov spoločnosti. Porozumiete spôsobom komunikácie, biznis protokolu, pravidlám správneho telefonovania a tiež sa naučíte jednať asertívne a profesionálne. Tento program je ideálnym zdrojom skúseností a zručností okamžite použiteľných v praxi. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu. Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.
  Denné (3 dni)Víkendové (3 dni)> Pozrieť
 • Time a Stres manažment
  Riadenie svojho času , plánovanie a prioritizácia úloh počas dňa už dávno prekračuje rámec bežného “time-manažmentu”. Spája sa a súvisí s množstvom ďalších výziev z rôznych oblastí nášho života, práce, okolia. Prinášame Vám preto spojenie dvoch najsilnejších oblastí riadenia Vašich vnútorných faktorov: času a stresu. Kurz Time a Stres manažment sa pre Vás stane úvodom a praktickým nácvikom základných techník pre aktívne sebariadenie: Self – manažment.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Komunikačné zručnosti pre asistentky
  Viete „Who is Who“ vo vašej spoločnosti? A nemyslíme tým mieru seniority, alebo pracovné zaradenie. Ak sa to chcete dozvedieť, prídite na kurz pre asistentky , kde vám pomôžeme porozumieť najprv sebe, potom svojmu okoliu a na základe zisteného zvoliť správny prístup. Prostredníctvom jednoduchého typologického rozboru, lepšie porozumiete vlastným reakciám a poľahky sa zorientujete v potrebách svojho okolia. Povieme si o zákonitostiach medziľudskej komunikácie, ktorá je kľúčom k vytváraniu ústretovej a priateľskej pracovnej atmosféry. Pomôžeme vám nájsť správny prístup k nadriadeným, kolegom, návštevám či obchodným partnerom, čo povedie k želanému výsledku vašej práce. Znalosti biznis etikety vás bez problémov prevedú situáciami na vašom sekretariáte, bez toho aby ste museli váhať, ako sa v tej-ktorej situácii zachovať. Podčiarknú Vašu profesionalitu, čím okoliu poskytnete správnu vizitku o vás, i vašej spoločnosti.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Time a Stres management pre asistentky
  Môže byť asistentka pánom svojhu času? Ak vás zaujíma odpoveď na túto otázku, ste tu správne. Pozrieme sa na to, ako správne hospodáriť s časom, čomu sa venovať, ako zosúladiť potreby vlastné s potrebami okolia. Na problematiku času sa pozrieme z patričnej hĺbky i z nadhľadu. V druhej časti sa zamerame na stres v živote asisitenty. Ako ho eliminovať, no i zvládať. Dostanete praktické tipy na budovanie vlastnej odolnosti voči stresu, vyskúšate si vybrané relaxačné techniky.
  Denné (1 deň)Víkendové (1 deň)> Pozrieť

Home Office

Kategória školenia Home Office obsahuje tieto kurzy:

 • Time a stress manažment na home office
  Naučte sa riadiť svoj čas a vyhnite sa stresu a prokrastinácii, aj pri práci v domácom prostredí. Kurz trvá od 9.00-12.00 hod.
  Denné (1 deň)> Pozrieť
 • Design Thinking a kreatívne riešenie problémov
  Kurz je vhodný pre začínajúcich i skúsených profesionálov, ktorí potrebujú posilniť svoj zrozumiteľný a systematický postup pri používaní design thinkingu, chcú hľadať kreatívne riešenia problémov, zavádzajú inovácie alebo posilňujú procesné riadenie v organizácii.
  Denné (2 dni)> Pozrieť
 • IT TESTER junior
  Prečo absolvovať kurz IT testing? IT tester je vo svojej podstate najnižšia úroveň v oblasti IT technológií. Preto je táto pozícia vhodná na vstup do sveta IT. Pozícia testera je veľmi atraktívna a často vyhľadávaná. Je to spôsobené najmä veľkým rozvojom aplikácií a IoT zariadení, ktoré pribúdajú rýchlym tempom. Všetky tieto aplikácie je potrebné testovať. Na trhu práce je omnoho väčší dopyt po testeroch ako sám trh ponúka. Kurz obsahuje množstvo teórie, ktorá je potrebná pre pochopenie celej problematiky. Teória je doplnená praktickými informáciami a vyskúšate si ju aj praktickými cvičeniami testovania aplikácií.
  Denné (2 dni)Večerné (2 dni)> Pozrieť
 • Ako viesť meetingy a obchodné stretnutia online
  Naučte sa byť profesionálny aj pri online obchodných stretnutiach. Kurz trvá od 9.00-12.00 hod.
  Denné (1 deň)> Pozrieť
 • Koučing a mentoring na pracovisku
  Prakticky zameraný kurz, ktorý Vás krok po kroku prevedie procesom mentorovania a koučovania na pracovisku, ktorý dáva zmysel. Dozviete sa "Kto" môže mentorovať/koučovať, "Koho" je možné mentorovať/koučovať, "Ako" to robiť efektívne, aby sa skutočne rozvíjal potenciál zamestnancov do želaného výkonu ("Cieľ"). Porovnaním oboch prístupov bude pre Vás jednoduchšie rozhodnúť sa pre využitie metód mentoringu, alebo koučingu, alebo využívať prvky oboch prístupov pri vedení zamestnancov.
  Denné (1 deň)Večerné (2 dni)Víkendové (1 deň)> Pozrieť
 • Efektivita a motivácia na home office
  Motivujte svojich zamestnancov pri práci v digitálnom prostredí. Kurz trvá od 9.00-12.00 hod.
  Denné (1 deň)> Pozrieť
 • Potenciál a výkon - ako oslabiť sabotérov našej mysle
  Pracuje naša myseľ pre nás, alebo proti nám? Ak objavíme a pochopíme vlastných sabotérov nášho úsilia, dokážeme pretaviť náš potenciál na želaný výkon jednoduchšie a omnoho úspešnejšie.
  > Pozrieť
 • SEBAreFLEXia – vyvodenie osobnej zodpovednosti za svoj úspech.
  Nastolenie spokojnosti v súkromí a práci, ako sa moje osobné nastavenie a reálne správanie odráža v mojom živote, ako pracovať na budovaní vlastnej integrity.
  Denné (1 deň)Večerné (1 deň)> Pozrieť
 • Ako posilniť tímového ducha na home-office
  Cieľom workshopu je posilnenie tímovej synergie, previazanosti, budovanie vzťahovej inteligencie medzi jednotlivými členmi tímu, komunikácie i posilnenie firemnej spolupatričnosti a firemnej kultúry v sťažených podmienkach, pri práci na home-office. Kurz trvá od 9.00-12.00 hod.
  Denné (1 deň)> Pozrieť

Kurzy účtovníctva

Pečať finančnej stability