Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Akadémia obchodu a predaja

Kurz Akadémia obchodu a predaja

Absolvovaním 3-dňového programu Akadémia obchodu a predaja získate ucelený prehľad o formálnej, ale aj obsahovej stránke obchodných rozhovorov. Zistíte čo je dôležité v konkrétnej etape obchodného rozhovoru a porozumiete princípom rozhodovania zákazníka. Natrénujete si komunikačné nástroje vedenia obchodných rozhovorov a prezentácie a získate praktické zručnosti v zvládaní kritických situácií, ktoré počas obchodných rozhovorov môžu nastať. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu. Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Akadémia obchodu a predaja
Denné kurzyDenné kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
03.03.2023
- 05.03.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

14.04.2023
- 16.04.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

26.05.2023
- 28.05.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

07.07.2023
- 09.07.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

18.08.2023
- 20.08.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

29.09.2023
- 01.10.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

10.11.2023
- 12.11.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

22.12.2023
- 24.12.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (3 dni): 09:00 - 13:00
25.02.2023
- 27.02.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

01.04.2023
- 03.04.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 635.00 / 762.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Akadémia obchodu a predaja

  Modul 1: Praktické obchodnícke zručnosti:

 • štruktúra a fázy obchodného rozhovoru
 • techniky a taktiky rokovania, techniky zmeny správania
 • ako identifikovať potreby zákazníka, aktívne počúvanie
 • základné typy vyjednávačov a partnerov a ich odhad
 • ako odhaliť nepravdy a taktické “úskoky”
 • nátlakové taktiky a obrana voči nim, zvládanie nečistých trikov
 • zvládanie námietok, druhy námietok, využitie námietok pre podporu predaja
 • tvorba, čítanie a využitie nákupných signálov pre uzavretie obchodu
 • cesty k dohode na princípoch uspokojenia oboch strán
 • Modul 2: Vyjednávanie:

 • Vyjednávanie: čo to je a čo nie
 • charakteristika vyjednávania a obchodných rokovaní, prístupy
 • dôležité etapy vyjednávania
 • Príprava na stretnutie

 • získavanie informácií o klientovi
 • nastavenie podmienok vyjednávania (miesto, čas, zúčastnení)
 • identifikácia vyjednávacej pozície klienta a odhad vyjednávacích prístupov
 • definícia maxima, minima a optima výsledku vyjednávania
 • odladenie osobnostných blokov a získanie motivácie a sebavedomia pred stretnutím
 • Stretnutie: Prvý kontakt

 • čo je dôležité pri prvom stretnutí?
 • ako vytvoriť najlepší „prvý dojem“
 • zoznamovacie rituály a primárna kalibrácia partnera
 • neverbálna komunikácia: využitie priestoru, pozície, usadenia
 • 1. čo hovorí stisk ruky
 • 2. posturika
 • 3. pohľad a mimika
 • 4. proxemika prostredia
 • kalibrácia partnera: pozičná odozva
 • identifikácia vyjednávacieho štýlu klienta
 • Stretnutie: Obchodný rozhovor

 • Techniky zahájenia obchodných rozhovorov
 • 1. „small talk“
 • 2. otázky a spôsob ich kladenia
 • Sledovanie štýlu hovorenia a identifikácia typu vyjednávača
 • Verbálne zrkadlenie, východiskový štýl argumentácie
 • Techniky aktívneho počúvania
 • Rozhovor s klientom:
 • 1. vzbudenie záujmu a tvorba potrieb klienta
 • 2. práca s tichom
 • 3. ústupky, ponuky a pravidlá ich použitia
 • 4. techniky vyjednávania
 • 5. zvládanie námietok
 • 6. krízové situácie v rozhovore a nástroje ich riešenia
 • Sebaobrana vo vyjednávaní

 • ako identifikovať manipuláciu v rozhovore
 • upresnenie významov (zovšeobecnenie, redukcia alebo zjednodušenie významu)
 • asertivita a práca s agresívnym klientom
 • psychohygiena vyjednávača
 • Aktivity zamerané na tréning zručností

 • rolové hry, diskusie, dialógy
 • Modul 3: Prezentačné zručnosti:

 • formy a prvky prezentácie
 • ako urobiť dobrý prvý dojem pri prezentácii
 • cieľová skupina - poslucháči a ich štýly spracovávania informácií
 • štruktúra prezentácie – úvod, jadro, záver
 • ako výstižne formulovať svoje myšlienky
 • názorné pomôcky - zásady vizualizácie informácií
 • prezentácia seba - verbálny a neverbálny prejav
 • ako reagovať na otázky z publika
 • sebaistota pri prezentácii - ako presvedčivo prezentovať a obhájiť svoje riešenie
 • čo robiť a čo nerobiť pri prezentáciách
 • akčný plán: zvýšenie úrovne vlastného prezentovania

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Obchodné školenia

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Akadémia obchodu a predaja:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Akadémia obchodu a predaja

Pečať finančnej stability