Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Hodnotenia kurzov

Kurzy počítačových sietí, CISCO

Kurzy počítačových sietí, CISCOKatalóg

Osnovy školení na Kurzy počítačových sietí, CISCO zobrazíte kliknutím na názvy kurzov:

 • Cisco CCNA počítačové siete
  Školenie Cisco CCNA počítačové siete je určený záujemcom o počítačové siete a ich budúcim administrátorom. Je to balík kurzov Cisco CCNA I. a Cisco CCNA II. Absolvent kurzu získa všeobecné vedomosti o fungovaní Internetu a sietí vo firemnom prostredí. Okrem osvojenia si potrebnej teórie, získa aj praktické zručnosti s návrhom a prevádzkou počítačových sietí, ako aj riešením bežných technických problémov. Absolvent si prejde aj oblasť smerovania v IP sieťach so zameraním na technológie statického a dynamického smerovania v IP sieťach je určený administrátorom počítačových sietí postavených predovšetkým na smerovačoch firmy Cisco. Kurz je vhodný aj ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku Cisco Certified Network Associate (CCNA).
  > Pozrieť
 • Správca počítačovej siete
  Naučíte sa ako funguje miestna počítačová sieť a pochopíte ako funguje internet. Teoretické základy počítačových sietí využijete na vytvorenie návrhu bezpečnej miestnej počítačovej siete (LAN). Základný prehľad v oblasti sietí je vstupnou bránou do sveta "sieťariny".
  > Pozrieť
 • Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí
  Školenie Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí je určený záujemcom o počítačové siete a ich budúcim administrátorom. Absolvent kurzu Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí získa všeobecné vedomosti o fungovaní Internetu a sietí vo firemnom prostredí. Okrem osvojenia si potrebnej teórie, získa aj praktické zručnosti s návrhom a prevádzkou počítačových sietí, ako aj riešením bežných technických problémov.
  > Pozrieť
 • Cisco CCNA II - Smerovanie v IP sieťach
  Školenie Cisco CCNA II - Smerovanie v IP sieťach so zameraním na technológie statického a dynamického smerovania v IP sieťach je určený administrátorom počítačových sietí postavených predovšetkým na smerovačoch firmy Cisco. Je vhodný aj ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku Cisco Certified Network Associate (CCNA). Absolvent kurzu získa nielen základné teoretické vedomosti o smerovaní paketov v IP sieťach. Nadobudne aj praktické zručnosti s konfiguráciou smerovačov a konkrétnych technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.
  > Pozrieť
 • Cisco CCNA III - Prepínanie v LAN sieťach
  Školenie Cisco CCNA III - Prepínanie v LAN sieťach so zameraním na technológie prepínania v LAN sieťach je určený administrátorom počítačových sietí postavených predovšetkým na prepínačoch firmy Cisco. Je vhodný aj ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku Cisco Certified Network Associate (CCNA). Absolvent kurzu získa nielen základné teoretické vedomosti o prepínaní rámcov v LAN sieťach. Nadobudne aj praktické zručnosti s konfiguráciou prepínačov a konkrétnych technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.
  > Pozrieť
 • Cisco CCNA IV - Spájanie sietí
  > Pozrieť
 • CISCO I.,II.,III
  Kurz CISCO I., II., III. je určený administrátorom počítačových sietí postavených na smerovačoch a prepínačoch firmy Cisco. Je vhodný ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician), resp. CCNA (Cisco Certified Network Associate). Absolvent kurzu získa základné teoretické vedomosti o smerovaní paketov a prepínaní rámcov v počítačových sieťach. Nadobudne najmä praktické zručnosti s konfiguráciou smerovačov, prepínačov a konkrétnych sieťových technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.
  > Pozrieť
 • MikroTik I. - Úvod do sietí MikroTik
  Získajte praktické skúsenosti s nastaveniami počítačovej siete na zariadeniach MikroTik použitím RouterOS. Okrem základov počítačových sietí sa dozviete, ako funguje lokálna počítačová sieť, protokoly, adresovanie a sieťové služby.
  > Pozrieť
 • Kurz MikroTik II. - Firewall a QoS
  Rozšírte zručnosti v oblasti Firewallu a QoS. Získajte prehľad o fungovaní konceptov sieťovej bezpečnosti v podmienkach zariadení MikroTik. Na RouterOS nastavíte pravidlá pre bezpečnú a efektívnu komunikáciu a kvalitu prenosu v počítačovej sieti. Okrem toho zapojíte vlastnú VPN sieť, ktorú využijete nielen v podnikovej sieti. Pokročilé sieťové nastavenia sú ilustrované na príkladoch z praxe na reálnych MikroTik zariadeniach.
  > Pozrieť

Najbližšie kurzy - garantované termíny:

Správca počítačovej siete
22.06.2024 - sobota Online kurz s lektorom na živo
Cisco CCNA IV - Spájanie sietí
11.09.2024 - streda Bratislava

Ďalšie vypísané termíny v nasledujúcich týždňoch:

Správca počítačovej siete
24.06.2024 - pondelok Bratislava
CISCO I.,II.,III
24.06.2024 - pondelok Bratislava
Cisco CCNA počítačové siete
15.07.2024 - pondelok Bratislava
Cisco CCNA IV - Spájanie sietí
24.07.2024 - streda Bratislava
Správca počítačovej siete
03.08.2024 - sobota Online kurz s lektorom na živo
Správca počítačovej siete
05.08.2024 - pondelok Bratislava

Rozšírte svoje vedomosti a rozvíjajte svoje schopnosti pri objavovaní možností počítačových sietí. Či už ste používateľ alebo správca siete, naša ponuka kurzov je tu pre Vás.

Okrem systémov Windows môžete rozšíriť svoje znalosti o oblasť počítačových sietí. Kurzy počítačových sietí spoločne s kurzami Microsoft Windows tvoria jeden veľký celok zručností šikovného administrátora a pomôžu Vám zlepšiť Vašu súčasnú prácu administrátora, príp. naštartovať svoju kariéru v tejto oblasti.

Naše metódy výučby počítačových sietí

Okrem odborného výkladu a ukážok je pre Vás prínosom priame prepojenie teórie s praxou. Máme k dispozícií testovacie sieťové zariadenia (okrem iného switche), ktoré používame pri výučbe. Okrem toho využívame online nástroje na simuláciu administračných prvkov sieťových komponentov.

Benefity školenia počítačových sietí u nás

Medzi ďalšie benefity, ktoré naši klienti oceňujú, sú komfortné, svetlé a priestranné školiace miestnosti, ale aj občerstvenie počas prestávok. Po ukončení kurzu, ktorý prebieha v uvoľnenej atmosfére, získa každý účastník certifikát absolventa školenia Macrosoft. Certifikáty Macrosoft sú široko akceptované zamestnávateľmi vrátane veľkých organizácií a spoločností.

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Zasielanie noviniek

   ISO 9001

   ISO 20000

   ISO 27001

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability