Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Garancia vedomostí

Pre koho je určená garancia vedomostí?

Garancia získaných vedomostí je určená pre všetkých účastníkov kurzov v školiacom stredisku Macrosoft. Je pochopiteľné, že nie každý si zapamätá, osvojí preberanú problematiku na prvý krát. Práve preto prichádzame s programom Garancia vedomostí, ktorý umožňuje účastníkom bezplatne sa zúčastniť rovnakého kurzu ešte raz.

 

Podmienky

  1. Do 30 kalendárnych dní odo dňa ukončenia absolvovaného kurzu (uvedené na Certifikáte/Diplome/Osvedčení) písomne (emailom) kontaktovať školiace stredisko s požiadavkou na uplatnenie Garancie vedomostí
  2. Je potrebné uviesť dátum konania absolvovaného kurzu, v prípade firemných zákazníkov napísať z firemnej emailovej adresy (resp. domény firmy), príp. uviesť číslo faktúry, atď. Vyhradzujeme si právo Vás požiadať o doklady, ktoré potvrdia Vašu účasť na absolvovanom kurze i Vašu totožnosť.
  3. Garanciu vedomostí neposkytujeme pre kurzy, ktoré sa medzičasom vyradili z ponuky, kurzy vytvorené na mieru, individuálne konzultácie. Rovnako nie je poskytovaná pre letné tábory.
  4. Termín opakovania kurzu môže byť realizovaný inou formou, ako bol realizovaný pôvodný kurz, ktorého sa účastník zúčastnil (napr. môže byť ponúknutá prezenčná forma kurzu aj keď sa účastník predtým zúčastnil online a naopak)
  5. Opakovaný kurz je možné absolvovať do jedného roka od absolvovania pôvodného kurzu, v prípade ak nebude v priebehu roka vypísaný termín predmetného kurzu, bude umožnené jednoročnú lehotu individuálne predĺžiť.
  6. Študijné materiály si účastník prinesie z predchádzajúceho školenia a nedostane ich v rámci Garancie vedomostí opakovane.
  7. Garancia vedomostí sa nevzťahuje na opakovanie certifikačnej skúšky (napr. z dôvodu jej neúspešného absolvovania), ponúkame však možnosť si dokúpiť voucher pre absolvovanie skúšky.
  8. V prípade, ak boli na pôvodnom kurze odovzdané okrem študijných materiálov aj iné predmety (napr. dátové nosiče USB, CD rom a pod.), v rámci Garancie vedomostí nie je nárok na ich opakované poskytnutie, účastník použije materiály a predmety z predchádzajúceho školenia.

Ako prebieha opakovanie školenia?

Po kontaktovaní školiaceho strediska overíme splnenie vyššie uvedených podmienok a budeme Vás informovať o nadchádzajúcich termínoch Vami absolvovaného kurzu.

Z Vašej strany je potrebné potvrdiť navrhnutý termín, následne Vás zapíšeme na opakovaný kurz, ktorého sa zúčastníte v dohodnutom termíne.

Pre opakované školenia v rámci Garancie vedomostí platia aktuálne Obchodné podmienky, ktoré sú k dispozícií na webovej stránke spoločnosti Macrosoft (www.macrosoft.sk) a v priestoroch školiaceho strediska.

 

Čo v prípade, ak mi nie je zrejmé, či mám nárok na Garanciu vedomostí?

Školiace stredisko Macrosoft je tu pre Vás, neváhajte nás kontaktovať a situáciu spoločne vyriešime a podmienky Garancie kurzov Vám vysvetlíme.

 

 

Zasielanie noviniek

   ISO 9001

   ISO 20000

   ISO 27001

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability