Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Databázový analytik

Kurz Databázový analytik

Kompetenčný kurz Databázový analytik je určený všetkým záujemcom, ktorí si chcú nájsť uplatnenie na trhu práce a naučiť sa pracovať s databázovými funkciami. Balík pozostáva z kurzu Excel PowerQuery, Power BI, DAX funkcie v Power BI a v Power Pivot v Exceli a SQL SERVER práca s databázou. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Databázový analytik
Denné kurzyDenné kurzy (7 dní): 09:00 - 15:00
od 09.10.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 16.10.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 20.11.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 27.11.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 15.01.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (7 dní): 09:00 - 15:00
od 28.10.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 16.12.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 17.02.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 13.04.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 1152.00 / 1,382.40 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia Databázový analytik

  Power BI

 • Popis aplikácie
 • Získanie údajov z rôznych zdrojov

 • z Excelu
 • z textových súborov
 • z webu
 • z databázy
 • Úprava údajov v editore Power Query

  Vytvorenie dátového modelu

 • viac tabuliek v dátovom modeli
 • Vzťahy medzi tabuľkami
 • Dátumová tabuľka
 • Hierarchia
 • Vybrané funkcie DAX - riadok, tabuľka
 • Váhy
 • Vizualizácia údajov

 • rôzne vizuály - tabuľka, matica
 • grafy
 • vizuálne formátovanie
 • zobraziť / skryť podrobnosti
 • Filtre

 • na vizuálnej úrovni
 • na straníckej úrovni
 • na úrovni montáže
 • Vytvorte si vlastný popis

  Vytváranie stránky s podrobnosťami

  Možnosti prevrátenia zostavy

  Kurz DAX funkcie v Power BI a v Power Pivot v Exceli

 • Výpočty v dátovom modeli
 • nový stĺpec v tabuľke - vypočítavané pole
 • sumárne výpočty za celú tabuľku - mierky (measures)
 • Funkcie využívajúce vzťahy medzi tabuľkami
 • Related
 • RelatedTable
 • Skupina X funkcií
 • Mierky, kontext výpočtu, filtre a antifiltre v jazyku DAX
 • Funkcia Calculate
 • Aktívne a neaktívne relácie v dátovom modeli a vplyv na výpočty
 • Krížové filtre
 • Funkcie Time Intelligence, dátumová tabuľka
 • Funkcie, ktorých výsledkom je tabuľka
 • SQL SERVER práca s databázou

 • prehľad a zoznámenie sa s prostredím Microsoft SQL Server
 • inštalácia a základné nastavenie
 • databázy - tvorba a úprava databáz, vysvetlenie a rozdelenie podľa typov
 • tabuľky - tvorba a úprava tabuliek, nastavenie dátových typov
 • kľúče a relačné vzťahy medzi tabuľkami
 • tvorba databázových diagramov
 • práca s dátami, tvorba a úprava pohľadov, výhody ich využitia, práca s dátami v tabuľkách
 • zabezpečenie integrity dát
 • práca s dátami, filtrovanie, práca s viacerými tabuľkami, pripojenia, pohľady, uložené procedúry, Triggers, transakcie, typy zámkov a ich použitie
 • syntax jazyka SQL
 • T-SQL príkazy SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE TABLE, ALTER TABLE
 • interakcia s MS Excel a MS Access
 • diskusia

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle, Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Databázový analytik:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Databázový analytik

Pečať finančnej stability