Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Hodnotenia kurzov

Kurz Kurz IT Architekt, Projektant v programe SketchUp

Kurz Kurz IT Architekt, Projektant v programe SketchUp

Rekvalifikačný kurz IT Architekt, projektant v programe SketchUpje určený pre tých záujemcov, ktorí si chcú nájsť uplatnenie v oboroch, kde sa od nich bude vyžadovať komplexné ovládanie programu SketchUp na profesionálnej úrovni. Balík kurzov sa skladá z SketchUp I, SketchUp II a SketchUp III. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Kurz IT Architekt, Projektant v programe SketchUp
Denné kurzyDenné kurzy (6 dní): 09:00 - 15:00
od 19.06.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 31.07.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy : 09:00 - 15:00
od 17.06.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 670.00 / 804.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia Kurz IT Architekt, Projektant v programe SketchUp
 • Úvod do programu SketchUp
 • základný popis programu SketchUp
 • oboznámenie sa s pracovným prostredím SketchUp
 • popis palety nástrojov, hlavného menu a pracovných okien
 • 3D grafika a modelovanie
 • Základy modelovania v Sketchup
 • modelácia jednoduchých objemov
 • editácia jednoduchých objemov
 • princíp práce s komponentmi a skupinami
 • Farby a materiály
 • priraďovanie farieb a materiálov k jednotlivým objektom a plochám
 • vytváranie vlastných materiálov
 • Štýly a základy animácie
 • prehľad štýlov pre výslednú prezentáciu projektov
 • práca so štýlmi
 • vytvorenie jednoduchej animácie pre výslednú prezentáciu projektov
 • Knižnice
 • práca a vkladanie komponentov zo základnej knižnice SketchUp
 • vytvorenie vlastnej knižnice komponentov a materiálov
 • Pokročilé modelovanie
 • pokročilé techniky modelovania a rozsiahlejšia editácia zložitejších objektov
 • rozšírené nastavenie SketchUp
 • práca so svetlom a svetovými stranami
 • vytváranie vrstiev a práca s vrstvami
 • kombinácia SketchUp s inými programami (napr. AutoCAD)
 • Knižnice z internetu a pluginy
 • zoznámenie sa a práca s nástrojom Google warehouse
 • predstavenie možností rozšírenia ponuky SketchUp
 • Modelovanie terénu
 • vytváranie a editácia terénu pomocou rôznych nástrojov
 • vytvorenie terénu pomocou Google Earth
 • Google Earth
 • vkladanie vlastných modelov do fotografie
 • spolupráca so softvérom Google Earth
 • Prezentácia výkresovej dokumentácie
 • práca s modulom Layout
 • vytvorenie profesionálnej prezentácie výkresovej dokumentácie
 • oboznámenie sa s prostredím V- ray a základné funkcie
 • popis menu a spolupráca s prostredím SketchUp
 • práca s materiálmi: pridanie nového materiálu, mapovanie textúry, duplikovanie materiálu, odstránenie materiálu
 • apod.
 • difúzna hladina: farba, transparencia a pod.
 • hladina emissive: nastanenie intenzity, farby, textúry a pod.
 • reflexná hladina: fresnel, reflexia a svietivosť, lesklosť, filtre a pod.
 • refrakčná hladina: farba, transparencia, zahlmenie, lom svetla, lesklosť a priehľadnosť, vrhanie tieňov a pod.
 • nastavenie kanálov bump, alpha, displacement...
 • mapovanie transparentnosti prostredníctvom alpha kanálu
 • svetlá: rectangular, omni, spot a IOR a ich nastavenia
 • nastavenie scény: environment, svetelné podmienky, špeciálne efekty, možnosti rendru, rozlíšenie výsledného obrázku

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy 3D grafiky, CAD

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Kurz IT Architekt, Projektant v programe SketchUp:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Kurz IT Architekt, Projektant v programe SketchUp

Zasielanie noviniek

 

Prečo si vybrať
Macrosoft?

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

   ISO 9001

   ISO 20000

   ISO 27001

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Pečať finančnej stability