Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Online marketing - pokročilý (Komunikácia prostredníctvom kanálov online marketingu)

Kurz Online marketing - pokročilý (Komunikácia prostredníctvom kanálov online marketingu)

Kurz je určený účastníkom, ktorí majú základné znalosti z online marketingu, rozumejú a chápu základné pojmy a potrebujú sa zdokonaliť v komunikácii prostredníctvom online kanálov.

Minimálne vstupné vedomosti: Účastník kurzu by mal poznať základné princípy fungovania online marketingu po teoretickej aj praktickej stránke. Účastník by mal poznať základné parametre vyhľadávacích nástrojov a pracovať s nimi. Účastník má predošlé skúsenosti s prácou s business page.

Termíny kurzov Online marketing - pokročilý (Komunikácia prostredníctvom kanálov online marketingu)
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
10.07.2023
- 11.07.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

21.08.2023
- 22.08.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

02.10.2023
- 03.10.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

13.11.2023
- 14.11.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:50
12.06.2023
- 14.06.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

17.07.2023
- 19.07.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
24.06.2023
- 25.06.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 250.00 / 300.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia Online marketing - pokročilý (Komunikácia prostredníctvom kanálov online marketingu)

  Komunikácia na sociálnej sieti

 • Práca s firemným profilom na sociálnych sieťach
 • Výhody použitia business managera
 • Úvod do štatistík na sociálnych sieťach
 • Plánovanie tvorby obsahu
 • Tvorba reklamy na sociálnych sieťach

 • Úvod do správcu reklám na Facebook-u
 • Tvorba reklamy pomocou správcu reklám
 • Využitie Facebook pixelu
 • Implementácia FB pixelu a práca s dátami
 • Úvod do Google Analytics

 • Predstavenie prostredia v Google Analytics
 • Prepájanie služieb Google s Google Analytics
 • Sledovanie cesty návštevníka webu
 • Úvod do Google Ads

 • Aký je rozdiel medzi organickou a platenou návštevnosťou
 • Vysvetlenie základných pojmov
 • Založenie profilu Google Ads
 • Analýza kľúčových slov
 • Diskusia a otázky

Výstupné vedomosti: Po úspešnom ukončení školenia Online marketing pre pokročilých, absolvent získa prehľad o práci na sociálnych sieťach, vie pracovať v nástroji business manager a zvláda si vytvoriť vlastné reklamy pomocou správcu reklám.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Online marketing - pokročilý (Komunikácia prostredníctvom kanálov online marketingu)

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Online marketing

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Online marketing - pokročilý (Komunikácia prostredníctvom kanálov online marketingu):

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Online marketing - pokročilý (Komunikácia prostredníctvom kanálov online marketingu)

Pečať finančnej stability