Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Java II.

Kurz Java II.

Účastníci kurzu Java II. nadviažu na získané základné znalosti zo základného kurzu a rozšíria si ich o pokročilejšie programovacie postupy.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy jazyka Java. Pred školením sa odporúča absolvovanie kurzu Java základy jazyka I.

Termíny kurzov Java II.
Denné kurzyDenné kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
06.02.2023
- 08.02.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

03.04.2023
- 05.04.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

29.05.2023
- 31.05.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

24.07.2023
- 26.07.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

18.09.2023
- 20.09.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

13.11.2023
- 15.11.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 13:00
04.03.2023
- 05.03.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

01.04.2023
- 02.04.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 350.00 / 420.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Java II.

  Triedenie a usporiadanie dát

 • Porovnávanie a triedenie základných dátových typov
 • Porovnávanie a triedenie objektov
 • Comparable a Comparator
 • Generiká

 • potreba generického programovania
 • typové očisťovanie
 • automatické odvodzovanie typov
 • Funkcionálna Java

 • funkcionálne rozhrania
 • Function, Predicate, Consumer, Supplier
 • @FunctionalInterface
 • lambda výrazy
 • Prúdy a lambda výrazy

 • charakteristika prúdov
 • filtrovanie, mapovanie
 • triedenie, redukcie
 • Vstupno-výstupné operácie

 • I/O operácie v Jave
 • Reader a Writer
 • FileInputStream, InputStreamReader
 • práca s CSV súbormi
 • Práca s dátumom a časom

 • LocalDate, LocalTime, LocalDateTime, Instant
 • dátumová aritmetika
 • formátovanie dátumu a času
 • časové zóny
 • Regulárne výrazy

 • využite regulárnych výrazov
 • kvantifikátory, hranice, ukotvenia
 • praktické príklady
 • Kotlin

 • úvod do jazyka Kotlin
 • využitie jazyka
 • jednoduché programy

Výstupné vedomosti: Zvládnutie pokročilejších programovacích postupov v jazyku Java.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Java II.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Java, Python

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Java II.:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Java II.

Pečať finančnej stability