Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Online marketing - základy (Základy online marketingu)

Kurz Online marketing - základy (Základy online marketingu)

Kurz je určený všetkým, ktorých láka svet online marketingu a potrebujú získať ucelený prehľad o online svete.

Minimálne vstupné vedomosti: Minimálne stredoškolské vzdelanie, základné znalosti práce s počítačom.

Termíny kurzov Online marketing - základy (Základy online marketingu)
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
03.07.2023
- 04.07.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

14.08.2023
- 15.08.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

25.09.2023
- 26.09.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

06.11.2023
- 07.11.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

18.12.2023
- 19.12.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
01.07.2023
- 02.07.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 199.00 / 238.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia Online marketing - základy (Základy online marketingu)

  Čo je digitálny marketing

 • Definícia pojmu digitálny marketing
 • Čo zahŕňa digitálny marketing
 • Postavenie digitálneho marketingu v marketingovom mixe
 • Výhody digitálneho marketingu

 • Rozdiely medzi online a offline marketingom
 • Na čo prihliadať pri tvorbe marketingovej stratégie
 • Výhody využívania online nástrojov
 • Na ktoré faktory sa zamerať pri tvorbe WEB-u

 • Úvod do SEO
 • Tvorba základného technického auditu webu
 • Úvod do sociálnych sietí

 • Čo sú to sociálne siete
 • Význam sociálnych sietí v komunikácii s publikom
 • Na ktoré sociálne siete sa zamerať pri tvorbe stratégie
 • Tvorba business profilu na sociálnych sieťach
 • Tvorba jednoduchej reklamy na sociálnych sieťach

 • Základy reklamy na sociálnych sieťach
 • Diskusia a otázky

Výstupné vedomosti: Absolvent školenia Základy online marketingu chápe základné princípy fungovania online marketingu po teoretickej aj praktickej stránke. Ovláda základné pojmy a orientuje sa v nich. Absolvent dokáže vytvoriť jednoduchý technický audit webu, v ktorom vie identifikovať nedostatky a navrhnúť zlepšenia.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Online marketing - základy (Základy online marketingu)

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Online marketing

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Online marketing - základy (Základy online marketingu):

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Online marketing - základy (Základy online marketingu)

Pečať finančnej stability