Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Motivácia a odmeňovanie pracovníkov

Kurz Motivácia a odmeňovanie pracovníkov

Tréning Motivácia pracovníkov a systémy odmeňovania je zameraný na podporu zručnosti koučov tak, aby dokázali lepšie motivovať a tým aj ovplyvňovať a dlhodobejšie udržiavať vysoký a kvalitný výkon spolupracovníkov. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Motivácia a odmeňovanie pracovníkov
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
20.10.2022
- 20.10.2022
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

15.12.2022
- 15.12.2022
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

23.02.2023
- 23.02.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (1 deň): 09:00 - 13:00
01.10.2022
- 01.10.2022
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

05.11.2022
- 05.11.2022
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 189.00 / 226.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Motivácia a odmeňovanie pracovníkov
 • špecifiká osobnosti človeka, typológia manažérov a zamestnancov
 • historický prehľad názorov na vedenie ľudí, teória X a Y
 • efektívny štýl vedenia ľudí, osobnosť úspešného motivátora
 • prikazovanie, presviedčanie, participovanie a delegovanie
 • motivácia, teória potrieb podľa Maslowa a Herzberga
 • najúčinnejšie motivátory a satisfaktory pre rôzne skupiny
 • dôvody, prečo ľudia bývajú demotivovaní
 • spôsoby motivácie cez ciele, náplň práce, zodpovednosť
 • pravidlá podmieňovania a odmeňovania
 • čo motivuje mňa a mojich pracovníkov
 • sebapoznanie a manažérske zručnosti v asertivite,
 • vzťahoch, plánovaní, organizovaní a schopnosti motivovať okolie
 • príklady demotivačnej komunikácie, ako neodradiť iných
 • vedenie rozhovoru a aktívne počúvanie
 • moderné manažérske štýly riadenia (líder, kouč) a ich realizácia v praxi účastníkov kurzu
 • Formy a metódy

 • pracovné materiály v rozsahu 30 strán, autodiagnostika, brainstorming, dotazníkové metódy, prezentácie, diskusia, skupinová práca, videotréning motivačných rozhovorov s následnou analýzou a masívnou spätnou väzbou

Výstupné vedomosti: Po ukončení budú účastníci vedieť lepšie odhadnúť individuálne potreby a prednosti jednotlivcov a na základe toho ich motivovať k pracovnej výkonnosti, využívať zákonitosti efektívnej motivácie k výkonu a stabilite, ktoré sú zárukou prosperity firmy a konkurenčnou výhodou v oblasti ľudských zdrojov, ako využívať svoje prednosti, štýl vedenia a viesť motivačné rozhovory s rôznymi typmi pracovníkov.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Motivácia a odmeňovanie pracovníkov:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Motivácia a odmeňovanie pracovníkov

Pečať finančnej stability