Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Umelá inteligencia – základy

Kurz Umelá inteligencia – základy

Cieľom kurzu umelá inteligencia – základy je všeobecné oboznámenie sa so základnými pojmami a prístupmi umelej inteligencie.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Umelá inteligencia – základy
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
30.11.2022
- 01.12.2022
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

25.01.2023
- 26.01.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

08.03.2023
- 09.03.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (3 dni): 18:00 - 20:00
30.01.2023
- 01.02.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 13:00
03.12.2022
- 04.12.2022
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

07.01.2023
- 08.01.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 190.00 / 228.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Umelá inteligencia – základy

  Popis jednotlivých pojmov v oblasti umelej inteligencie (UI)

 • Čo je to umelá inteligencia?
 • Kde sa UI využíva?
 • Porovnanie názvosloví „deep learning“, „machine learning“, a „neural network“
 • Rozdelenie UI
 • Ako naprogramovať UI?
 • Je umelá inteligencia hrozbou?
 • Evolučné algoritmy (EA)

 • Základné pojmy
 • Optimalizačné úlohy - využitie
 • Principiálne riešenie
 • Praktická ukážka genetického algoritmu (GA)
 • Neurónové siete (NN)

 • Základný model neurónu a neurónovej siete
 • Rozdelenie neurónových sietí
 • Architektúra NN
 • Trénovanie NN (s učiteľom, bez učiteľa a posilňované učenie)
 • Praktická ukážka architektúry NN na klasifikáciu do tried
 • Konvolučné neurónové siete

 • Stručný popis
 • Architektúra siete
 • Aplikácie – rozpoznávanie obrazu
 • Neurónové siete – Aplikácie

 • Aplikácie z každodenného života
 • Priemysel
 • Zdravotníctvo
 • Umenie
 • Hry
 • Obchodovanie na burze
 • Smartfóny
 • ďalšie…
 • Neuroevolúcia

 • Principiálne riešenie
 • Využitie a aplikácie
 • Ďalšie vybrané prístupy z oblasti UI

 • Fuzzy systémy
 • Multi-agendové systémy
 • Expertné systémy
 • Záver kurzu

 • Užitočné odkazy a ďalšie možnosti vzdelávania po školení
 • Diskusia

Výstupné vedomosti: Účastník kurzu sa začne orientovať v základných pojmoch a bude vedieť identifikovať rôzne prístupy oblasti UI. Tento kurz môže byť taktiež úvodom do sebarealizácie, po ktorej bude účastník schopný aplikačne využiť nadobudnuté vedomosti.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Programovanie VBA

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Umelá inteligencia – základy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Umelá inteligencia – základy

Pečať finančnej stability