Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz LINUX správca systému - balík

Kurz LINUX správca systému - balík

Kurz LINUX Administrátor správca systému je určený všetkým záujemcom, ktorých zaujíma práca s operačnými systémami, počítačovými sieťami, ich inštalovaním a konfiguráciou v prostredí Linux a radi by si našli pracovné uplatnenie v tejto oblasti na trhu práce. Po ukončení kurzu účastníci získavajú Certifikát. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Základné znalosti práce s počítačom na úrovni denného používateľa, predchádzajúce skúsenosti s inštalovaním programov na počítači, príp. nastaveniami výhodou.

Termíny kurzov LINUX správca systému - balík
Denné kurzyDenné kurzy (5 dní): 09:00 - 15:00
13.02.2023
- 17.02.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

27.03.2023
- 31.03.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

09.05.2023
- 13.05.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

19.06.2023
- 23.06.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

31.07.2023
- 04.08.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

11.09.2023
- 15.09.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

23.10.2023
- 27.10.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

04.12.2023
- 08.12.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (5 dní): 09:00 - 13:00
04.03.2023
- 08.03.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

01.04.2023
- 05.04.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 690.00 / 828.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia LINUX správca systému - balík
 • Tento kurz Vás prevedie inštaláciou a základmi nastavenia systému cez pokročilé možnosti jeho správy až ku počítačovým sieťam. V rámci kurzu budete riešiť zaujímavé úlohy a odpovedať na otázky, ktoré môžu napomôcť Vášmu úspechu na pracovnom pohovore. Týmto však nechceme povedať, že kurz je vhodný iba pre záujemcov o rekvalifikáciu. Balíček kurzov využije každý, kto má záujem získať a prehĺbiť svoje znalosti o tomto rozšírenom operačnom systéme predovšetkým pre účely serverov.
 • Balík kurzov je zameraný na úlohy, ktoré správcovia serverov denne vykonávajú na terminále a klientskych počítačoch. Frekventant získa vedomosti o koncepte operačných systémov Unixovej rodiny, vie samostatne nastaviť vybrané pokročilé prvky operačného systému s ohľadom na zabezpečenie. Uvedomujúc si dôležitosť týchto znalostí dbá na bezpečnosť a dlhodobú udržateľnosť inštalovaného systému.
 • Každý účastník kurzu má k dispozícií svoj vlastný virtuálny počítač – server, ktorý si po skončení môže „odniesť“ domov a ďalej skúmať jeho možnosti.
 • Cieľom kurzu je rýchle, prehľadové zopakovanie si základov z nasledujúcich tém a následne sa zameriame na cielené, hĺbkové porozumenie vybraným konceptom administrácie. Všetko si precvičíte na praktických úlohách, ktoré sú inšpirované dennými úlohami správcov, administrátorov Unixových systémov.
 • MODUL 1 a 2

  Teoretické základy a úvodné predpoklady

 • charakteristika UNIX / Linux
 • architektúra systému, podpora multitaskingu
 • bootovanie operačného systému
 • prihlasovací proces
 • najpoužívanejšie grafické používateľské prostredia, rozdiely medzi nimi
 • Základné operácie v konzole

 • shell Linuxu
 • použitie nápovede, skrátená a plná verzia manuálu
 • reštartovanie a vypnutie počítača
 • zobrazenie logov
 • spúšťanie programov
 • argumenty príkazov, spúšťanie programov na pozadí
 • interpretery príkazov
 • shell BASH
 • presmerovanie výstupu do textového súboru
 • programové kanály /pipe
 • pripojenie do konzoly z prostredia systému Windows
 • Súborový systém

 • úvod do súborového systému
 • typy súborových systémov, typy súborov
 • základné príkazy pre prácu so súbormi
 • vytváranie, kopírovanie, presúvanie, premenovanie súborov
 • dátová štruktúra i-uzol, zobrazenie informácií
 • vyhľadanie súboru
 • informácie o súborovom systéme, využitie disku
 • práca s kvótou
 • atribúty súborov
 • rozšírené riadenie prístupu, zvláštne oprávnenia, nielen pomocou príkazu chmod
 • mapovanie diskových oddielov, vytváranie virtuálneho disku a jeho následné využitie
 • Správa používateľov a skupín

 • vypísanie zoznamu všetkých používateľov
 • vytváranie a rušenie používateľov, skupín
 • rozdiel medzi databázovým súborom users a shadow, ich ochrana a využitie v praxi
 • prístupové práva
 • superpoužívateľ, bezpečnosť
 • prepínanie medzi používateľmi
 • zmena hesla
 • nastavenie pokročilých vlastností používateľa – napr. kedy zanikne
 • Správa procesov

 • procesy a programy – základné rozdiely
 • zoznam procesov
 • ovládanie procesov, signály
 • využívané systémové prostriedky a nastavenie ich limitov
 • riadenie, monitorovanie
 • štart a ukončenie procesov, mechanizmus fork-exec, signály
 • medziprocesová komunikácia, riadiaci terminál
 • monitorovanie činnosti procesov, zobrazenie bežiacich procesov v systéme
 • aktualizovanie programov
 • zmena priority procesu, preplánovanie
 • uspanie procesu
 • Spracovanie textu pomocou systémových utilít

 • rozdiel medzi textovým editorom a textovým procesorom
 • výpis obsahu súboru do konzoly
 • inštalácia a použitie základného textového editora nano
 • príkazy na pokročilejšie operácie s textom – grep, cat, sed, awk
 • editor vi a jeho ovládanie
 • Systémové možnosti a využitie Linuxu v praxi

 • zálohovanie, obnova a prenos údajov
 • program Clonezilla
 • diskusia - využitie Linuxu vo vnorených systémoch, napr. špeciálne zariadenia v priemysle, doprave
 • edície Linuxu – Kali Linux
 • webserver, databázový server aj v podnikovom prostredí
 • elektronická pošta, mailový server
 • Linux ako podkladový systém pre iné aplikácie
 • MODUL 3

 • Kurz o počítačových sieťach v prostredí Linux ponúka úvodný pohľad do sveta internetu. Pochopíte, akým spôsobom funguje komunikácia medzi zariadeniami v domácej alebo firemnej sieti a postupne sa prenesieme k princípom fungovania siete v systéme LINUX. Okrem nevyhnutných teoretických základov Vás čaká množstvo príkladov z praxe, cvičenia na samostatné precvičenie a najmä uvažovanie.
 • Výhodou nášho školiaceho strediska je, že k dispozícií máme na ukážku rozličné fyzické zariadenia počítačovej siete, čo Vám lepšie pomôže ich rozoznať v praxi a naplno využiť ich schopnosti. Okrem toho budete mať k dispozícií vlastný LINUX virtuálny počítač, ktorý si môžete po skončení kurzu skopírovať a neskôr doma samostatne skúmať ďalšie možnosti.
 • Princípy počítačových sietí

 • Rozdelenie a charakteristika počítačovej siete
 • Referenčný model RM OSI, TCP/IP
 • Zariadenia v sieti: hub, switch, router, firewall, WiFi AP, ...
 • Typy zapojenia počítačovej siete
 • Prepájanie sietí so spojením a bez spojenia, fragmentácia a defragmentácia paketu
 • Prepájanie na prvej, druhej a tretej vrstve RM OSI
 • Adresovanie v sieti – základy IPv4/6 adresy, pojmy IP adresa, MAC adresa, maska, podsieť, broadcast, verejná a statická IP adresa
 • Princípy technológie NAT, kedy sa používa, prečo je v súčasnosti potrebná.
 • Nastavenie počítačovej siete v systéme LINUX

 • Sieťové rozhrania, zapnutie a vypnutie siete
 • Konfiguračné súbory
 • Manuálna konfigurácia
 • Smerovanie – routing, predovšetkým statické smerovanie
 • Konfigurácia Domain Name System (DNS), lokálne prekladanie domén, názvy Vášho PC v sieti
 • Nástroj Netstat a jeho využitie pri kontrole využitia sieťových zdrojov
 • Nástroj Nmap a jeho využitie pre legitímne účely kontroly zabezpečenia
 • Nástroj Netcat a sokety pre komunikáciu medzi viacerými PC
 • Protokol Address Resolution Protocol (ARP) a jeho využitie pri diagnostike siete
 • Bezpečnostné prvky siete v LINUXe

 • Firewall, nastavenie pravidiel, cesta paketu cez IPTables
 • Secure Shell (SSH) server
 • Služby

 • Hypertext Transfer Protocol (HTTP) server pre umiestnenie vlastnej webstránky, Apache Webserver
 • File Transfer Protocol (FTP)
 • Denné úlohy správcu siete

 • Bezpečnostné aspekty pri počítačovej sieti, typy niektorých útokov a ich prevencia

Výstupné vedomosti: Budete schopní samostatne spravovať nainštalovaný operačný systém Linux, resp. jeho distribúcie, pohybovať sa v konzole, riešiť operácie nad súborovým systémom, procesmi, inštalovať programy. Budete poznať súčasti a možnosti operačného systému. S ohľadom na bezpečnosť a dlhodobú udržateľnosť sa budete zaoberať takými nastaveniami, ktoré vyžadujú čo najmenej zásahov do budúcna a budú pre Vás efektívne. Prehľad o využití sieťových prvkov, protokolov a možností nástrojov a nastavení v systéme LINUX. Základy fungovania internetu.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Windows Server, Linux

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz LINUX správca systému - balík:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu LINUX správca systému - balík

Pečať finančnej stability