Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz LINUX správca systému - balík

Kurz LINUX správca systému - balík

Kurz LINUX Administrátor správca systému je určený všetkým záujemcom, ktorých zaujíma práca s operačnými systémami, počítačovými sieťami, ich inštalovaním a konfiguráciou v prostredí Linux a radi by si našli pracovné uplatnenie v tejto oblasti na trhu práce. Po ukončení kurzu účastníci získavajú Certifikát. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Základné znalosti práce s počítačom na úrovni denného používateľa, predchádzajúce skúsenosti s inštalovaním programov na počítači, príp. nastaveniami výhodou.

Termíny kurzov LINUX správca systému - balík
Denné kurzyDenné kurzy (5 dní): 09:00 - 15:00
od 03.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 15.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 26.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 07.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 18.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (5 dní): 09:00 - 15:00
od 08.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 03.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 28.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 23.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 750.00 / 900.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia LINUX správca systému - balík
 • Tento kurz Vás prevedie inštaláciou a základmi nastavenia systému cez pokročilé možnosti jeho správy až ku počítačovým sieťam. V rámci kurzu budete riešiť zaujímavé úlohy a odpovedať na otázky, ktoré môžu napomôcť Vášmu úspechu na pracovnom pohovore. Týmto však nechceme povedať, že kurz je vhodný iba pre záujemcov o rekvalifikáciu. Balíček kurzov využije každý, kto má záujem získať a prehĺbiť svoje znalosti o tomto rozšírenom operačnom systéme predovšetkým pre účely serverov.
 • Balík kurzov je zameraný na úlohy, ktoré správcovia serverov denne vykonávajú na terminále a klientskych počítačoch. Frekventant získa vedomosti o koncepte operačných systémov Unixovej rodiny, vie samostatne nastaviť vybrané pokročilé prvky operačného systému s ohľadom na zabezpečenie. Uvedomujúc si dôležitosť týchto znalostí dbá na bezpečnosť a dlhodobú udržateľnosť inštalovaného systému.
 • Každý účastník kurzu má k dispozícií svoj vlastný virtuálny počítač – server, ktorý si po skončení môže „odniesť“ domov a ďalej skúmať jeho možnosti.
 • Cieľom kurzu je rýchle, prehľadové zopakovanie si základov z nasledujúcich tém a následne sa zameriame na cielené, hĺbkové porozumenie vybraným konceptom administrácie. Všetko si precvičíte na praktických úlohách, ktoré sú inšpirované dennými úlohami správcov, administrátorov Unixových systémov.
 • Teoretické základy a úvodné predpoklady

 • charakteristika UNIX / Linux
 • architektúra systému, podpora multitaskingu
 • bootovanie operačného systému
 • prihlasovací proces
 • najpoužívanejšie grafické používateľské prostredia, rozdiely medzi nimi
 • Základné operácie v konzole

 • shell Linuxu
 • použitie nápovede, skrátená a plná verzia manuálu
 • reštartovanie a vypnutie počítača
 • zobrazenie logov
 • spúšťanie programov
 • argumenty príkazov, spúšťanie programov na pozadí
 • interpretery príkazov
 • shell BASH
 • presmerovanie výstupu do textového súboru
 • programové kanály /pipe
 • pripojenie do konzoly z prostredia systému Windows
 • Súborový systém

 • úvod do súborového systému
 • typy súborových systémov, typy súborov
 • základné príkazy pre prácu so súbormi
 • vytváranie, kopírovanie, presúvanie, premenovanie súborov
 • dátová štruktúra i-uzol, zobrazenie informácií
 • vyhľadanie súboru
 • informácie o súborovom systéme, využitie disku
 • práca s kvótou
 • atribúty súborov
 • rozšírené riadenie prístupu, zvláštne oprávnenia, nielen pomocou príkazu chmod
 • mapovanie diskových oddielov, vytváranie virtuálneho disku a jeho následné využitie
 • Správa používateľov a skupín

 • vypísanie zoznamu všetkých používateľov
 • vytváranie a rušenie používateľov, skupín
 • rozdiel medzi databázovým súborom users a shadow, ich ochrana a využitie v praxi
 • prístupové práva
 • superpoužívateľ, bezpečnosť
 • prepínanie medzi používateľmi
 • zmena hesla
 • nastavenie pokročilých vlastností používateľa – napr. kedy zanikne
 • Správa procesov

 • procesy a programy – základné rozdiely
 • zoznam procesov
 • ovládanie procesov, signály
 • využívané systémové prostriedky a nastavenie ich limitov
 • riadenie, monitorovanie
 • štart a ukončenie procesov, mechanizmus fork-exec, signály
 • medziprocesová komunikácia, riadiaci terminál
 • monitorovanie činnosti procesov, zobrazenie bežiacich procesov v systéme
 • aktualizovanie programov
 • zmena priority procesu, preplánovanie
 • uspanie procesu
 • Spracovanie textu pomocou systémových utilít

 • rozdiel medzi textovým editorom a textovým procesorom
 • výpis obsahu súboru do konzoly
 • inštalácia a použitie základného textového editora nano
 • príkazy na pokročilejšie operácie s textom – grep, cat, sed, awk
 • editor vi a jeho ovládanie
 • Systémové možnosti a využitie Linuxu v praxi

 • zálohovanie, obnova a prenos údajov
 • program Clonezilla
 • diskusia - využitie Linuxu vo vnorených systémoch, napr. špeciálne zariadenia v priemysle, doprave
 • edície Linuxu – Kali Linux
 • webserver, databázový server aj v podnikovom prostredí
 • elektronická pošta, mailový server
 • Linux ako podkladový systém pre iné aplikácie
 • Princípy počítačových sietí

 • Rozdelenie a charakteristika počítačovej siete
 • Referenčný model RM OSI, TCP/IP
 • Zariadenia v sieti: hub, switch, router, firewall, WiFi AP, ...
 • Typy zapojenia počítačovej siete
 • Prepájanie sietí so spojením a bez spojenia, fragmentácia a defragmentácia paketu
 • Prepájanie na prvej, druhej a tretej vrstve RM OSI
 • Adresovanie v sieti – základy IPv4/6 adresy, pojmy IP adresa, MAC adresa, maska, podsieť, broadcast, verejná a statická IP adresa
 • Princípy technológie NAT, kedy sa používa, prečo je v súčasnosti potrebná.
 • Nastavenie počítačovej siete v systéme LINUX

 • Sieťové rozhrania, zapnutie a vypnutie siete
 • Konfiguračné súbory
 • Manuálna konfigurácia
 • Smerovanie – routing, predovšetkým statické smerovanie
 • Konfigurácia Domain Name System (DNS), lokálne prekladanie domén, názvy Vášho PC v sieti
 • Nástroj Netstat a jeho využitie pri kontrole využitia sieťových zdrojov
 • Nástroj Nmap a jeho využitie pre legitímne účely kontroly zabezpečenia
 • Nástroj Netcat a sokety pre komunikáciu medzi viacerými PC
 • Protokol Address Resolution Protocol (ARP) a jeho využitie pri diagnostike siete

Výstupné vedomosti: Budete schopní samostatne spravovať nainštalovaný operačný systém Linux, resp. jeho distribúcie, pohybovať sa v konzole, riešiť operácie nad súborovým systémom, procesmi, inštalovať programy. Budete poznať súčasti a možnosti operačného systému. S ohľadom na bezpečnosť a dlhodobú udržateľnosť sa budete zaoberať takými nastaveniami, ktoré vyžadujú čo najmenej zásahov do budúcna a budú pre Vás efektívne. Prehľad o využití sieťových prvkov, protokolov a možností nástrojov a nastavení v systéme LINUX. Základy fungovania internetu.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Windows Server, Linux

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz LINUX správca systému - balík:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu LINUX správca systému - balík

Pečať finančnej stability