Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Projektový manažment

Kurz Projektový manažment

Kurz je určený všetkým osobám, ktoré majú cieľ získať prehľad alebo rozšíriť si kvalifikáciu v oblasti projektového riadenia. Cieľom je získať prehľad o metódach, prostriedkoch, úlohách riadenia a organizácie pri realizácii projektov.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Projektový manažment
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
29.01.2024
- 29.01.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

25.03.2024
- 25.03.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

20.05.2024
- 20.05.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

15.07.2024
- 15.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
16.12.2023
- 16.12.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

17.02.2024
- 17.02.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

13.04.2024
- 13.04.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 490.00 / 588.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia Projektový manažment
  • Základy projektového riadenia
  • Štandardy a pravidlá projektového riadenia
  • Organizácia projektového tímu
  • Fázy riadenia projektov a projektová dokumentácia
  • Harmonogram projektu
  • Plánovanie nákladov a rizík projektu

Výstupné vedomosti: Absolvent si osvojí zásady projektového riadenia, štandardy a pravidlá, ktoré definujú činnosti v projektovom riadení. Bude schopný samostatne viesť a riadiť projekt, zostaviť projektový tím, vypracovať harmonogram projektu a plán nákladov projektu, riadiť riziká projektu.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Project, projektové riadenie

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Projektový manažment:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Projektový manažment

Pečať finančnej stability