Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Základné manažérske zručnosti

Kurz Základné manažérske zručnosti

Kurz je vhodný pre všetkých vedúcich pracovníkov, ktorí si chcú osvojiť najdôležitejšie manažérske zručnosti a stať sa tak úspešnejším vďaka svojmu osobnému rozvoju.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Základné manažérske zručnosti
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
20.02.2023
- 21.02.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

17.04.2023
- 18.04.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

12.06.2023
- 13.06.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

07.08.2023
- 08.08.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

02.10.2023
- 03.10.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

27.11.2023
- 28.11.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (4 dni): 16:30 - 19:00
06.03.2023
- 09.03.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

11.04.2023
- 14.04.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 13:00
11.02.2023
- 12.02.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

18.03.2023
- 19.03.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 349.00 / 418.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Základné manažérske zručnosti
  • štýly vedenia – ich výhody a nevýhody
  • efektívnosť riadenia, cyklus riadenia, hlavné úlohy vedúceho
  • situačné vodcovstvo, rôznorodé prístupy k vedeniu ľudí (prikazovanie, presviedčanie, spolupráca, participácia), výhody a nevýhody
  • hodnotenie pracovníkov, vedenie rozhovorov, poskytovanie spätnej väzby
  • riadenie pomocou osobných cieľov
  • efektivita práce manažéra
  • manažérska komunikácia a komunikačné zručnosti
  • zásady individuálnej práce s ľuďmi
  • definovanie stratégie pre ľudí v tíme a nástroje dosahovania cieľov
  • ako zadávať úlohy
  • ako účinne a efektívne delegovať úlohy
  • ako kontrolovať
  • zvyšovanie úrovne zaangažovanosti ľudí pre úlohy a poslanie firmy a tímu
  • definovanie kľúčových kompetencií členov tímu
  • motivačné a demotivačné faktory vo firme,
  • vedenie tímu a budovanie tímovej spolupráce
  • zhodnocovanie pozitív a negatív orientácie na ľudí a ich výkonnosť
  • plánovanie a efektívne využívanie zdrojov
  • vedenie porád (interný zákazník), úspešný míting (externý zákazník)
  • osvojenie si metódy GROW, (ciele, aktuálny stav, príležitosti a možnosti, očakávané výsledky), ktorá napomáha rozvoju aktivity, samostatnosti, angažovanosti a motivácie pracovníkov
  • riadenie seba a svojho času, delegovanie úloh,
  • predchádzanie a riešenie konfliktov
  • sebapoznanie a riadenie vlastného rozvoja

Výstupné vedomosti: Účastník si zhrnie, precvičí, či potvrdí najdôležitejšie manažérske zručnosti úspešného riadiaceho pracovníka, spozná lepšie seba a možnosti osobného rozvoja vo firemný prospech, pochopí rozdiel medzi riadením a vedením ľudí.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Základné manažérske zručnosti:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Základné manažérske zručnosti

Pečať finančnej stability