Computer courses, management courses, business training, and personality development courses. Renowned training and certification center in Bratislava

Select your language

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Reviews of courses

Project, project management

Project, project managementCatalogue

Details for courses Project, project management will show upon clicking on course name:

 • Project 1 - basics
  The MS Project 1 - basics course is intended for all users who need to plan projects, monitor their implementation, occupancy of people, fulfillment of the financial plan.
  > See
 • Project 2 - advanced
  The Project 2 - advanced course is intended for all users who need to use the advanced possibilities of the program, cooperation in a working group. The second day, after agreement, can also be used to solve specific problems according to the needs of the training participants.
  > See
 • Projektový manažment
  Kurz je určený všetkým osobám, ktoré majú cieľ získať prehľad alebo rozšíriť si kvalifikáciu v oblasti projektového riadenia. Cieľom je získať prehľad o metódach, prostriedkoch, úlohách riadenia a organizácie pri realizácii projektov.
  > See
 • LEAN MANAGEMENT – prvé praktické kroky
  Kurz je určený všetkým, ktorí sa rozhodli, alebo stoja pred výzvou zaviesť vo svojej organizácií princípy LEAN MANAŽMENTU, potrebujú sa dozvedieť o čo vlastne ide, alebo všeobecne hľadajú prístupy ako zefektívniť svoju prácu. LEAN MANAŽMENT nie je jediný spôsob ako vybudovať perspektívnu prosperujúcu organizáciu, nie je jednoduchý a často býva v rozpore s kultúrnym vnímaním pracovnej reality v našich podmienkach. Čo sa mu však nedá uprieť je jeho logika, funkčnosť a inšpiratívny potenciál. Jednoducho, aj keby ste hneď neuspeli, pomôže vám vnímať vašu organizáciu novou optikou, objavíte rezervy i cesty, kam sa pohnúť ďalej. Tento kurz nie je platformou pre konzultovanie úzkeho, konkrétneho aplikovania LEAN MANAŽMENTU v organizácii, ktorá má postupy predpísané organizačnou jednotkou vyššieho stupňa a musí sa im podriadiť. Nie je ani platformou diskusií pre pokročilých praktikov, ktorí chcú riešiť špecializované úlohy spojené s riadením LEAN MANAŽMENTU. Lektor preberie a rozdiskutuje v jednotlivých bodoch osnovy kurzu všetko potrebné, aby ste získali prehľad: O čo ide? Kde ste dnes? Kde môžete byť zajtra? Ako na to? Čo môže spôsobovať problémy? Ako sa s nimi vysporiadate? Ako začať?
  > See
 • Lean Six Sigma – Yellow Belt (procesný manažment)
  Predstaviť základné pojmy a definície procesného riadenia. Stanovenie rozdielov medzi funkčným a procesným riadením. Vysvetliť zásady uplatňovania procesného riadenia z pohľadu psychológie práce. Poskytnúť základné nástroje na problémy prechodu z funkčného riadenia k procesnému. Úloha personálneho oddelenia a psychológa v procesnom riadení.
  > See
 • Business analýza - základy
  Často jednou z najhlavnejších príčin zlyhania IT projektov je nízka úroveň špecifikácie požiadaviek. Podľa projektových štatistík až 56 % chýb v projektoch má pôvod vo fáze definovania požiadaviek a dokončené projekty ponúkajú len 52 % navrhovanej funkcionality. Aj preto dnes správne porozumieť roli business analytika je veľmi dôležité a žiadané. Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť so základmi business analýzy a funkciami, príspevkami a vplyvom business analytika v organizácii. Na tomto kurze sa zoznámite s procesom business analýzy aplikovaného v rámci projektov, ako aj jeho pred-projektovými aktivitami. Dozviete sa, ako business analytik podporuje projekt počas jeho celého životného cyklu. Absolventi kurzu budú detailne rozumieť charakteristike role business analytika a jednotlivým komponentom, ktoré tvoria profesiu business analýzy. Začínajúci analytici získajú robustný pracovný slovník, ktorý im poskytne efektívnu komunikáciu na projektoch.
  > See

Upcoming courses - guaranteed dates:

Project 1 - basics
11.04.2024 - thursday Bratislava

Contact us

Name:
E-mail:
Phone no:
Subject of message:

Message:

Project and Outlook courses

We have prepared for you several courses aimed at acquiring or improving knowledge of MS Office programs, namely MS Project and Outlook.

For example, we offer the following courses:

Outlook Basics - Participants in the Outlook Basics course will learn how to use this program to communicate with e-mail, organize information, and spend time.

Outlook advanced - Outlook Advanced training is designed for users who need to be able to work with the program as a workgroup client on Microsoft Exchange A server with all the possibilities of teamwork.

Microsoft SharePoint server for administrators - This course is for administrators who manage computer networks and want to should install and start using Microsoft SharePoint server.

The advantage of database training in Macrosoft s.r.o. there are usually smaller groups of trainees. Experienced lecturers are a guarantee of thorough adoption of the curriculum with emphasis on the needs of clients. Of course, there is also room during the training for questions that interest clients in practice.

Other benefits that our clients appreciate include comfortable, bright and spacious training rooms, as well as refreshments during breaks. Upon completion of the course, which takes place in a relaxed atmosphere, each participant will receive a Macrosoft training graduate certificate. Macrosoft certifications are widely accepted by employers, including large organizations and companies.

Newsletter

   ISO 9001

   ISO 20000

   ISO 27001

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Video z kurzu

Guarantee of knowledge
Possibility to repeat
a course for absolvents

Pečať finančnej stability