Computer courses, management courses, business training, and personality development courses. Renowned training and certification center in Bratislava

Select your language

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Microsoft Office Specialist (Office 365 a Office 2019)

Microsoft Office Specialist je certifikácia, ktorá pomáha študentom a pracujúcim osvedčiť svoje schopnosti v programoch Microsoft Office. Na výber sú nasledovné smery:

 • Microsoft Office Specialist: Associate certifikácia deklaruje schopnosť používať program Word, Excel a PowerPoint. Na jej dosiahnutie sú potrebné skúšky Word Associate MO-100, Excel Associate MO-200 a PowerPoint Associate MO-300.
 • Microsoft Office Specialist: Expert certifikácia deklaruje schopnosť používať širokú paletu programov Microsoft Office. Na jej získanie je nutné úspešne vykonať skúšky Word Expert MO-101, Excel Expert MO-201 a dosiahnuť certifikáciu Microsoft Office Specialist: Associate.

Viac o certifikáciach

Viac o samotných certifikáciach sa môžete dočítať aj na oficiálnych stránkach Microsoft tu:

Exam MO-100: Microsoft Word (Word and Word 2019)
Exam MO-200: Microsoft Excel (Excel and Excel 2019)
Exam MO-300: Microsoft PowerPoint (PowerPoint and PowerPoint 2019)
Microsoft Office Specialist: Associate (Office 365 and Office 2019)
Exam MO-101: Microsoft Word Expert (Word and Word 2019)
Exam MO-201: Microsoft Excel Expert (Excel and Excel 2019)
Microsoft Office Specialist: Expert (Office 365 and Office 2019)

 

mos

Cenník

Skúška (Exam) 100,00 €
Skúška + navyše pokus (Exam + retake) 120,00 €

Na vykonanie skúšky máte jeden pokus, ak by ste neuspeli je nutné zakúpiť nový pokus. Máte tiež možnosť zakúpiť skúšku + pokus navyše, čo môže slúžiť ako poistka v prípade neúspechu. Pokus navyše je možné aplikovať najskôr ďalší deň a najneskôr do jedného roku.

Ako si nastaviť termín?

Po zakúpení skúšky nás stačí kontaktovať telefonicky alebo emailom a dohodnúť si termín, ktorý Vám vyhovuje. Testovať sa dá ktorýkoľvek pracovný deň.

Mám vlastný voucher

Ak máte vlastný voucher kontaktujte nás prosím telefonicky alebo emailom a dohodneme si nasledovný postup. Tento voucher samozrejme môžete u nás aplikovať.

Prípravné kurzy

Školiace stredisko Macrosoft organizuje prípravné kurzy na certifikáciu Microsoft Office Specialist: Associate a Microsoft Office Specialist: Expert. Viac o týchto kurzoch sa môžete dočítať na nasledovných odkazoch:

Kurz Word MOS prípravný kurz certifikáciu MO-100
Kurz Excel MOS prípravný kurz na certifikáciu MO-200
Kurz PowerPoint MOS prípravný kurz na certifikáciu MO-300
Kurz Word Expert MOS prípravný kurz na certifikáciu MO-101
Kurz Excel Expert MOS prípravný kurz na certifikáciu MO-201

Prečo sa certifikovať?

Certifikácia vám dáva profesionálny náskok, poskytovaním medzinárodného uznania vašich schopností používať Microsoft Office na odbornej úrovni. Demonštruje vaše zručnosti a ochotu učiť sa používať najnovšie technológie.

Výhody certifikácie

 • Lepšie kariérne prospekty: Zvyšovaním svojich pracovných zručností sa stávate dôveryhodným kandidátom na rôzne pracovné pozície.
 • Svetové uznanie: kamkoľvek pôjdete, vo svete vás ihneď rozpoznajú na základe tejto certifikácie.
 • Vyčnievate z davu: testovanie je zamerané na úlohy týkajúce sa biznisu, vedomie zamestnávateľa, že tieto úlohy ste zvládli vás pomáha zvýrazniť v dave.
 • Zručnosti pre prácu v 21. storočí: certifikát vyzdvihuje vašu schopnosť orientovať sa v kancelárskych technológiách 21. storočia.
 • Osobný úspech: v neposlednom rade ide aj o osobný úspech a radosť z dosiahnutého certifikátu.

Rady pre kandidátov

 • Sledujte si čas. Časomiera sa oficiálne spustí až po tom ako si prečítate úvodné informácie, poskytované na začiatku testovania. Počas testu budete zostávajúci čas vidieť v testovacom okne. Časomieru nie je možné prerušiť počas testovania.
 • Sledujte si tempo. Na začiatku testovania dostanete informácie o úlohách v testoch. Počet ostávajúcich a vyriešených úloh je zobrazený v testovacom okne.
 • Riadne čítajte zadania pred vypĺňaním. Zadania nasledujte dôkladne a presne.
 • Ak máte problémy s riešením úlohy, môžete ju kedykoľvek reštartovať bez toho aby boli ovplyvnené ostatné úlohy. Tiež ju môžete preskočiť a vrátiť sa k nej neskôr.
 • Zadajte údaje zo zadania bez kopírovania formátu zo zadania. Napríklad texty a údaje, ktoré budete inštruovaní zadať do tabuľky, budú hrubým písmom alebo podčiarknuté, zadajte ich v štandardnom formáte, bez aplikácie týchto formátov.
 • Zatvorte všetky dialógové okná pred pokračovaním do ďalšej úlohy, ak nie ste inštruovaní inak.
 • Nezatvárajte okno úloh, s výnimkou ak by ste boli inštruovaní inak.
 • Ak bude súčasťou úlohy tlačenie dokumentu, postupujte ako by ste ho išli tlačiť štandardne. Tlač sa fyzicky neuskutoční.
 • Počet kliknutí sa nezaznamenáva, je jedno akým spôsobom sa dostanete ku výsledku, dôležitá je jeho správnosť. Ak by sa vyžadovala presná metóda riešenia budete nato upozornení v zadaní.
 • Ak nastane technický problém (napríklad by prestala fungovať myš), kontaktujte administrátora, ten vám pomôže technický problém ihneď odstrániť. Ak by bol nevyhnutný reštart počítača, vaše doposiaľ vyplnené otázky ostanú zachované.

Priebeh certifikácie

Certifikácia prebieha v priestoroch školiaceho a testovacieho centra Macrosoft na Štefánikovej 47 v Bratislave. Pozostáva z viacerých praktických príkladov, ktoré uchádzači riešia priamo v prostredí programov MS Office, pričom sa výsledky ich akcií zaznamenávajú a na záver sa vyhodnotí ich správnosť. Na úspešné splnenie certifikácie je nutné dosiahnuť 700 z 1000 bodov.

Po certifikácii

Po dokončení testovania budete oboznámený s vašimi výsledkami na záznamovej karte, na ktorej sa aj dozviete či ste skúšku vykonali úspešne. Ak ste dosiahli požadované minimum, budete kontaktovaný emailom od tímu Microsoft Certification Program. V tomto emaile budú informácie ako postupovať ďalej, bude obsahovať prístup k vášmu certifikátu online a tiež k vášmu odznaku.

Vaše úspechy je možné zdieľať na rôznych platformách ako sú napríklad LinkedIn, Facebook a podobne. Tiež je možné si vytvoriť rôzne osobné promo materiály ako sú vizitky, obsahujúce logo s vami dosiahnutým certifikátom. Ak dosiahnete viacero certifikátov, môžete si samozrejme zobraziť všetky.

Newsletter

   ISO 9001

   ISO 20000

   ISO 27001

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Guarantee of knowledge
Possibility to repeat
a course for absolvents

Pečať finančnej stability