Computer courses, management courses, business training, and personality development courses. Renowned training and certification center in Bratislava

Select your language

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Courses for assistants

Courses for assistantsCatalogue

Details for courses Courses for assistants will show upon clicking on course name:

 • Akadémia pre asistentky
  Modulový tréningový program Akadémia pre asistentky Vám prináša 3 tréningové dni, počas ktorých získate komplexné profesionálne zručnosti nevyhnutné pre zvládnutie procesov na sekretariáte, v kancelárii, či ako podpora výkonných členov spoločnosti. Porozumiete spôsobom komunikácie, biznis protokolu, pravidlám správneho telefonovania a tiež sa naučíte jednať. Tento program je ideálnym zdrojom skúseností a zručností okamžite použiteľných v praxi. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu.Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.
  > See
 • Time a Stres manažment
  Riadenie svojho času , plánovanie a prioritizácia úloh počas dňa už dávno prekračuje rámec bežného “time-manažmentu”. Spája sa a súvisí s množstvom ďalších výziev z rôznych oblastí nášho života, práce, okolia. Prinášame Vám preto spojenie dvoch najsilnejších oblastí riadenia Vašich vnútorných faktorov: času a stresu. Kurz Time a Stres manažment sa pre Vás stane úvodom a praktickým nácvikom základných techník pre aktívne sebariadenie: Self – manažment.
  > See
 • Komunikačné zručnosti pre asistentky
  Viete „Who is Who“ vo vašej spoločnosti? A nemyslíme tým mieru seniority, alebo pracovné zaradenie. Ak sa to chcete dozvedieť, prídite na kurz pre asistentky , kde vám pomôžeme porozumieť najprv sebe, potom svojmu okoliu a na základe zisteného zvoliť správny prístup. Prostredníctvom jednoduchého typologického rozboru, lepšie porozumiete vlastným reakciám a poľahky sa zorientujete v potrebách svojho okolia. Povieme si o zákonitostiach medziľudskej komunikácie, ktorá je kľúčom k vytváraniu ústretovej a priateľskej pracovnej atmosféry. Pomôžeme vám nájsť správny prístup k nadriadeným, kolegom, návštevám či obchodným partnerom, čo povedie k želanému výsledku vašej práce. Znalosti biznis etikety vás bez problémov prevedú situáciami na vašom sekretariáte, bez toho aby ste museli váhať, ako sa v tej-ktorej situácii zachovať. Podčiarknú Vašu profesionalitu, čím okoliu poskytnete správnu vizitku o vás, i vašej spoločnosti.
  > See
 • Time a Stres management pre asistentky
  Môže byť asistentka pánom svojhu času? Ak vás zaujíma odpoveď na túto otázku, ste tu správne. Pozrieme sa na to, ako správne hospodáriť s časom, čomu sa venovať, ako zosúladiť potreby vlastné s potrebami okolia. Na problematiku času sa pozrieme z patričnej hĺbky i z nadhľadu. V druhej časti sa zamerame na stres v živote asisitenty. Ako ho eliminovať, no i zvládať. Dostanete praktické tipy na budovanie vlastnej odolnosti voči stresu, vyskúšate si vybrané relaxačné techniky.
  > See

Listed dates in the following weeks:

Time a Stres manažment
07.03.2024 - thursday Bratislava
Time a Stres manažment
09.03.2024 - saturday Online course
Akadémia pre asistentky
13.04.2024 - saturday Online course
Time a Stres manažment
18.04.2024 - thursday Bratislava
Akadémia pre asistentky
19.04.2024 - friday Bratislava

Contact us

Name:
E-mail:
Phone no:
Subject of message:

Message:

Assistant courses

The assistant is often the first contact between your company and clients, so the first impression and seamless communication are important. We have therefore prepared several trainings for you, which will help your assistant to manage her work per unit.

Select from the menu:

Success comes through the secretariat - A successful assistant is a rarity for any thriving business. It creates an atmosphere among co-workers and the professional appearance spreads the company's image among its partners. At the Success Coming through the Secretariat training, we will help you identify your weaknesses and strengths in the field of communication, improve your overall self-presentation and practice important rules of etiquette.

Non-conflicting assistant - The Non-conflicting assistant course is designed for assistants and executive assistants to show you different types of workplace communication and options prevention, resp. conflict resolution.

Time and Stress Management for Assistants - Can an assistant be the master of her time? If you are interested in the answer to this question, you are right here. We will look at how to manage time properly, what to do, how to reconcile our own needs with the needs of the environment. We will look at the issue of time from the appropriate depth and from the point of view. In the second part, we focus on the stress in the life of the assistant. How to eliminate it, but also manage it. You will get practical tips for building your own resistance to stress, you will try selected relaxation techniques.

You will find the training syllabi by each individual course.

The advantage of database training in Macrosoft s.r.o. is that there are usually smaller groups of trainees. Experienced lecturers are a guarantee of thorough adoption of the curriculum with emphasis on the needs of clients. During the training, of course, there is also room for questions that interest clients in practice. Other benefits that our clients appreciate include comfortable, bright and spacious training rooms, as well as refreshments during breaks. Upon completion of the course, which takes place in a relaxed atmosphere, each participant will receive a Macrosoft training graduate certificate. Macrosoft certifications are widely accepted by employers, including large organizations and companies.

Newsletter

   ISO 9001

   ISO 20000

   ISO 27001

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Video z kurzu

Guarantee of knowledge
Possibility to repeat
a course for absolvents

Pečať finančnej stability