Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Project 1 - základy

Kurz Project 1 - základy

Kurz MS Project je určený všetkým užívateľom, ktorí potrebujú plánovať projekty, sledovať ich plnenie, vyťaženosť osôb, plnenie finančného plánu.

Minimálne vstupné vedomosti: Bežné ovládanie PC. Skúsenosti s MS Windows, výhodou sú skúsenosti s prácou na projektoch a ich riadením.

Termíny kurzov Project 1 - základy
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
23.05.2024
- 24.05.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

04.07.2024
- 05.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

15.08.2024
- 16.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

26.09.2024
- 27.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

07.11.2024
- 08.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
08.06.2024
- 09.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

03.08.2024
- 04.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

28.09.2024
- 29.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

23.11.2024
- 24.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 250.00 / 300.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Project 1 - základy

  TEORETICKÝ ÚVOD DO PROJECT MANAGAMENTU

  SIEŤOVÁ

 • ANALÝZA

 • metóda CPM, PERT, MPM
 • výpočet termínov v sieťovom grafe
 • výpočet grafu a pravdepodobnostná analýza metódou PERT
 • úsečkové diagramy - druhy a spôsoby usporiadania, výpočet trvania, diagramy zamestnanosti.
 • PROJEKTOVÉ

 • RIADENIE

 • klasické a projektové riadenie
 • charakteristika projektového riadenia
 • proces riadenia projektu, časti projektového riadenia
 • PROJEKTOVÉ PLÁNOVANIE

 • organizácia projektového kolektívu, analýza projektu
 • projektové ciele, metóda logického rámca
 • optimalizácia riešenia projektových problémov
 • obsah procesu, kontrola plnenia termínov
 • OVLÁDANIE MS PROJECT

 • menu a nástrojové lišty, používanie ľavého a pravého tlačidla myši, zmena údajov, prispôsobenie default hodnôt - globálne hodnoty (GLOBAL.MPT) alebo spojené s projektovým súborom.
 • POLIA

 • A ZOBRAZENIA

 • polia - úlohové, zdrojové a priradenia (polia závislé od času alebo nezávislé), podľa typu údajov, podľa spôsobu zadávania
 • typy zobrazení - grafické, tabuľkové typu sheet, tabuľkovo-grafické (tabuľka typu table)
 • formuláre, zákaznícke formuláre
 • úlohy, definícia, míľniky, jednoduché, periodické a sumárne úlohy, trvanie úlohy v závislosti od jej typu (pevné, zdrojovo orientované, effort driven)
 • VYTVORENIE ROZVRHU - PROJEKTU

 • jednoduchý rozvrh, informácie o projekte „Informácie o projekte – Project Information“, všeobecné informácie o rozvrhu, kalendáre – vytvorenie vlastného kalendára.
 • ZADÁVANIE ÚLOH DO ROZVRHU

 • vytváranie rozvrhu v tabuľke Zadávání Entry
 • zadanie trvania úloh
 • periodické úlohy (Recurring Task).
 • NADVÄZNOSTI MEDZI ÚLOHAMI

 • predchádzajúca a nasledujúca úloha
 • 4 druhy nadväzností, prekrytie a oneskorenie úloh, vytváranie nadväzností, zmena typu nadväznosti
 • sumárne úlohy, projektová sumárna úloha, kódy WBS.
 • ANALÝZA VYTVORENÉHO ROZVRHU

 • nadväznosti úloh, nájdenie kritickej cesty, nekritické úlohy – časové rezervy, vyšetrenie typov obmedzení.
 • ZDIEĽANIE ZDROJOV - SHARE RESOURCES

 • vytvorenie resource pool, resource information
 • vytvorenie resource sharing, priradenie zdrojov k úlohám, možnosti presnejšieho priraďovania zdrojov
 • zdrojové náklady, náklady na úlohu a projekt
 • ZADÁVANIE ZDROJOV DO PROJEKTU

 • typy úloh, fixed-duration task, fixed-unit task, fixed-work task
 • možnosti detailného priraďovania zdrojov na úlohy. resource leveling.
 • ANALÝZA PRIRADENIA ZDROJOV

 • analýza priradenia zdrojov
 • možnosti zistenia prekročenia kapacít zdroja
 • stratégie pre odstránenie prekročenie kapacít zdrojov
 • PRISPÔSOBOVANIE ZOBRAZENÍ

 • A TABULIEK

  VYKONÁVANIE NAPLÁNOVANÉHO ROZVRHU - USKUTOČNENIE PROJEKTU

 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Samostatný návrh plánu projektu, jeho sledovanie, modifikácia v čase, sledovanie vyťaženia zdrojov a sledovanie finančných nákladov.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Project 1 - základy

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Project, projektové riadenie

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Project 1 - základy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Project 1 - základy

Pečať finančnej stability