Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Windows Server - Bezpečnosť serveru a domény Active Directory

Kurz Windows Server - Bezpečnosť serveru a domény Active Directory

Objavte bezpečnostné mechanizmy, ktoré môžete uplatniť vo svojej firemnej doméne. Vysvetlíme Vám základné princípy informačnej bezpečnosti, pojmy bezpečnostných štandardov, ktoré následne aplikujete na zabezpečenie svojich Windows Serverov. Osobitne sa budeme venovať bezpečnostným opatreniam pre domény Active Directory. Toľkokrát vyžadované štandardy uplatníte v praxi! Precvičíte si široké možnosti bezpečnostných opatrení na konkrétne hrozby.

Minimálne vstupné vedomosti: Vedomosti o systéme Windows Server aspoň na úrovni kurzu Windows Server - Inštalácia a správa systému, príp. kurzu Active Directory - Denné úlohy správcu systému. V prípade, ak nespĺňate vyššie uvedené vstupné vedomosti, odporúčame Vám zvoliť si nižšiu úroveň kurzu, príp. nás kontaktujte. Počas kurzov spravidla nie je priestor vysvetľovať elementárne zručnosti, ktoré sú súčasťou predpokladaných vstupných vedomostí.

Termíny kurzov Windows Server - Bezpečnosť serveru a domény Active Directory
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
17.06.2024
- 17.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

12.08.2024
- 12.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

07.10.2024
- 07.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

02.12.2024
- 02.12.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
08.06.2024
- 08.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

03.08.2024
- 03.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

28.09.2024
- 28.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

23.11.2024
- 23.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 215.00 / 258.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia Windows Server - Bezpečnosť serveru a domény Active Directory
 • Kurz o bezpečnosti systému Windows, Windows Server a Active Direcotry prepája teoretické základy z princípov informačnej bezpečnosti do praxe. Precvičíte si široké možnosti bezpečnostných opatrení na konkrétne hrozby. Predstavíme Vám medzinárodné odporúčané systémové nastavenia, ktoré budete v rámci praktických úloh samostatne realizovať na svojich virtuálnych serveroch. V neposlednom rade nás čaká veľa spoločného brainstormingu a diskusií. Tvorivou, pútavou formou si priblížime dôležité aspekty práce bezpečnostného administrátora, ktorý plní azda najzodpovednejšiu úlohu vo firemnej sieti.
 • Každý účastník kurzu má k dispozícií svoj vlastný virtuálny počítač – server, ktorý si po skončení môže „odniesť“ domov a ďalej skúmať jeho možnosti.
 • Terminológia základných pojmov informačnej bezpečnosti a ich prepojenie s opatreniami v praxi

  Riadenie, manažment informačnej bezpečnosti s ohľadom na prostredie Windows, Windows Server a Active Directory

  Bezpečnostné mechanizmy systému Windows Server

 • diskusia o službách a prvkoch systému Windows, ktoré môžu prestavovať vektory útokov
 • bezpečná inštalácia a konfigurácia systému Windows
 • Základné koncepty bezpečnosti Windows Server

 • aktualizácia operačného systému
 • aktualizovanie kritických aplikácií
 • antivírusová ochrana
 • fyzická ochrana servera
 • Skupinová politika ako nástroj na bezpečné jednotné prostredie

 • zásady pri nastavovaní hesiel v doméne
 • pravidlá používania a distribúcie hesiel, politika hesiel a zamkýnanie účtov
 • lokálna vs doménová skupinová politika
 • samostatná aplikácia skupinovej politiky na vlastný server podľa medzinárodných štandardov
 • Aktualizácie Windows

 • diskusia o rizikách spojených s (ne)aktualizovanými systémami
 • možnosti využitia služby WSUS (software update service)/WSUS server
 • Firewall

 • základný koncept brány firewall a jej implementácia vo Windows Server
 • softvérové a hardvérové riešenia, ich výhody, nevýhody a využitie
 • zásady správnej konfigurácie, umiestnenie servera do DMZ
 • Používateľské účty a skupiny používateľov

 • rozdiel medzi doménovým a lokálnym účtom
 • typy skupín a ich využitie (zopakovanie)
 • prehľad stratégií prideľovania prístupových práv RBAC + zásady bezpečnosti pri zdieľaní súborov
 • Koncept vzdialenej súkromnej siete – VPN

 • možnosti implementácie vzdialenej siete podľa úrovne bezpečnosti
 • koncepty a scenáre použitia protokolov VPN sietí: PPTP, IPSec, OpenVPN a iné...
 • scenáre využitia a účelnosti
 • Záverečné zhrnutie

 • diskusia o možných ďalších opatreniach na zvýšenie bezpečnosti lokálnej siete
 • záver

Výstupné vedomosti: Budete schopní samostatne zabezpečiť Windows Server, ošetriť bezpečnosť v doméne, čeliť hrozbám a bezpečnostným útokom. Získate prehľad o princípoch informačnej bezpečnosti a inšpiráciu o vektoroch útokov na Windows Server.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Windows Server - Bezpečnosť serveru a domény Active Directory

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Windows Server, Linux

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Windows Server - Bezpečnosť serveru a domény Active Directory:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Windows Server - Bezpečnosť serveru a domény Active Directory

Pečať finančnej stability