Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz SQL SERVER Transact - SQL

Kurz SQL SERVER Transact - SQL

Kurz SQL SERVER je určený pre ľudí, ktorí potrebujú v prostredí SQL Server získavať dáta.

Minimálne vstupné vedomosti: Ovládanie SQL Server na úrovni užívateľa.

Termíny kurzov SQL SERVER Transact - SQL
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
25.04.2024
- 26.04.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

20.06.2024
- 21.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

15.08.2024
- 16.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
13.04.2024
- 14.04.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 220.00 / 264.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia SQL SERVER Transact - SQL
 • Prehľad prostredia SQL Server Management Studio a prihlásenie sa k Databázovému serveru
 • - Funkcie SQL Server Management Studia podporujúce produktivitu
 • - Predstavenie jazyka T-SQL, batch-dávka, GOTO, tranzakcia, dirty pages, commit, Roll-back
 • - Prehľad dátových typov a ich využitie v praxi
 • - Konvertovanie dátových typov
 • - Lokálne a Globálne premenné
 • - Príkaz SELECT detailne, SELECT TOP, SELECT COUNT (*), Alliasy, vnorený SELECT
 • - Hodnota NULL a jej použitie v podmienkach
 • - Zoradenie pomocou ORDER BY, Collation
 • - Podmienka WHERE
 • - Vyhľadávanie cez LIKE
 • - Klauzula GROUP BY, HAVING
 • - CASE Expresion
 • - Spájanie viacero tabuliek
 • pomocou JOIN (INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN, SELF JOIN)
 • - Práca s textom
 • - VIEWS (Pohľady)
 • - Operátory UNION a UNION ALL
 • - STORED PROCEDURE (Uložené procedúry)
 • - Programovanie (cykly, vetvenie, práca s chybovými stavmi)
 • - Triggers
 • - Azure Data Studio

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní kurzu budú účastníci vedieť získavať dáta z SQL Servra. Dostanú sa hlbšie do jazyka T-SQL.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia SQL SERVER Transact - SQL

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle, Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz SQL SERVER Transact - SQL:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu SQL SERVER Transact - SQL

Pečať finančnej stability