Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Správa registratúry

Kurz Správa registratúry

Seminár Správa registratúry je určený všetkým, ktorí pochopili dôležitosť budovania vlastného informačného systému a potrebu odbornej a kvalitnej starostlivosti o dokumenty. Je určený najmä asistentkám, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom. Riadna správa dokumentov je podmienkou zavedenia ISO 9001, ako aj ďalších medzinárodných noriem.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Správa registratúry
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
18.09.2024
- 18.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

13.11.2024
- 13.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Cena kurzu: 159.00 / 190.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Správa registratúry

  Elektronické dokumenty v praxi

 • Informácie o pripravovanom štandarde pre elektronické systémy na správu registratúry, správa elektronických dokumentov a podmienky ich hodnovernosti
 • Dlhodobé ukladanie elektronických registratúrnych záznamov
 • Spôsob výkonu správy registratúry podľa najnovších trendov

 • popis jednotlivých manipulačných úkonov
 • tvorba interných noriem v tejto oblasti
 • Informácia o pripravovanej vyhláške o výkone správy registratúry orgánov verejnej správy

  Osobitné právne predpisy

 • informácia o osobitných právnych predpisoch z oblasti archívnictva a správy registratúry, ako aj osobitných právnych predpisoch, ktoré upravujú správu niektorých špecifických druhov dokumentov (účtovná, personálna, technická, obchodná agenda) vrátane výkladu ustanovení, ktoré sa viažu k správe dokumentov
 • výklad ustanovení vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. vo vzťahu k hodnoteniu, vyraďovaniu a ochrane dokumentov

 • rozbor jednotlivých manipulačných úkonov pri správe dokumentov - spôsoby ich prijímania, triedenia, evidovania, spracovania, úschovy a ochrany využívania a vyraďovania v aktuálnej, modernej podobe
 • Registratúrny plán

 • návod na tvorbu a spôsoby použitia
 • aktuálne trendy v automatizovanej správe dokumentov (SW produkty v tejto oblasti)

Výstupné vedomosti: Poskytneme Vám aktuálne informácie o povinnostiach právnických osôb vo vzťahu k ich dokumentom, informácie a návod ako dosiahnuť maximálnu efektivitu a racionalitu pri práci s nimi v súlade s legislatívou platnou pre túto oblasť. Naučíte sa ako zamedziť zbytočnému zhromažďovaniu dokumentov, ako ich prijímať, kedy a ako ich evidovať, triediť, manipulovať s nimi a vyraďovať ich. Cieľom je tiež poskytnúť informácie o tom, ako predísť sankčnému konaniu za neplnenie povinností stanovených zákonom o archívoch a registratúrach.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Správa registratúry

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Registratúra

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Správa registratúry:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Správa registratúry

Pečať finančnej stability