Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Hodnotenia kurzov

Kurz Lean Six Sigma – Yellow Belt (procesný manažment)

Kurz Lean Six Sigma – Yellow Belt (procesný manažment)

Predstaviť základné pojmy a definície procesného riadenia. Stanovenie rozdielov medzi funkčným a procesným riadením. Vysvetliť zásady uplatňovania procesného riadenia z pohľadu psychológie práce. Poskytnúť základné nástroje na problémy prechodu z funkčného riadenia k procesnému. Úloha personálneho oddelenia a psychológa v procesnom riadení.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Lean Six Sigma – Yellow Belt (procesný manažment)
Nie sú otvorené žiadne termíny.

Cena kurzu: 490.00 / 588.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Lean Six Sigma – Yellow Belt (procesný manažment)
  • Definícia základných pojmov procesného riadenia
  • Vývoj prístupov k procesnému riadeniu
  • Výhody procesného riadenia pre organizáciu
  • Priebežné zlepšovanie procesov
  • Prepojenie personálneho riadenia s procesným riadením
  • Organizačná mapa procesov
  • Riadenie zákazníckych požiadaviek a spokojnosti zákazníka prostredníctvom procesov
  • Uplatňovanie filozofie Lean a Kaizen pri riadení organizácie
  • Optimalizácia a jej vnímanie zo strany zamestnancov

Výstupné vedomosti: Absolvent programu pochopí význam zavádzania Lean Six Sigma do riadenia spoločnosti. Spozná základnú terminológiu spojenú s procesným riadením. Zoznámi sa s metodikou DMAIC (riadenie projektového cyklu). Naučí sa podporovať procesné zlepšovanie a identifikovať plytvanie v procesoch.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Project, projektové riadenie

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Lean Six Sigma – Yellow Belt (procesný manažment):

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Lean Six Sigma – Yellow Belt (procesný manažment)

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability