Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Asertívna komunikácia v praxi

Kurz Asertívna komunikácia v praxi

Tréning asertívnej komunikácie je určený pre všetkých, ktorí pociťujú potrebu zlepšiť svoju odolnosť voči tlaku a dominancii iných, stáť si za svojimi názormi, či získať kontrolu v dôležitých situáciách. Ak chcete obmedziť riziká a neistotu, dať ľuďom vo vašom okolí správny obraz o svojej osobe a tiež vedome zlepšiť svoj zdravotný stav – znížením vnútorného konfliktu, stresu a frustrácie, máte možnosť sa to naučiť v bezpečnom prostredí, na tréningu, ktorého viac ako 70% tvorí nácvik modelových i reálnych situácií zo života účastníkov kurzu.

Minimálne vstupné vedomosti: Nevyžadujú sa žiadne vstupné vedomosti

Termíny kurzov Asertívna komunikácia v praxi
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
17.07.2024
- 18.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

11.09.2024
- 12.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

06.11.2024
- 07.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
08.06.2024
- 09.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

03.08.2024
- 04.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

28.09.2024
- 29.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

23.11.2024
- 24.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 340.00 / 408.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Asertívna komunikácia v praxi

  1. Deň tréningu

  Sebapoznanie, kde sa nachádzam teraz

 • autodiagnostika
 • Formy správania sa: agresivita, pasivita a asertivita

 • riziká, výhody, nevýhody , porovnanie
 • typov správania sa v rôznych situáciách
 • Filozofia asertivity

 • definovanie
 • vhodnosť použitia
 • prínos
 • Asertívne práva

  Asertívne techniky

  Schopnosť odmietnuť, povedať „nie“, prijať, „požiadať o láskavosť“

 • krátke teoretické vstupy, modelovanie situácií, nácvik asertívneho správania, dotazníkové metódy, riadená diskusia, masívna spätná väzba
 • 2. Deň tréningu

  Asertivita a manipulácia

 • typy manipulátorov a manipulatívneho správania sa
 • ako rozpoznať manipuláciu
 • reakcia na manipuláciu
 • Asertivita a konflikt

 • vznik rozporov a konfliktov
 • správanie v limitných situáciách
 • druhy reakcií na konflikt
 • možnosti riešenia
 • Asertivita a spätná väzba

 • pozitívna spätná väzba
 • negatívna spätná väzba
 • „ja“ ako poskytovateľ
 • „ja“ ako príjemca
 • Zvládanie emocionálne vypätých situácií prostredníctvom asertívnych techník

  Krátke teoretické vstupy, modelovanie situácií, nácvik asertívneho správania, dotazníkové metódy, riadená diskusia, masívna spätná väzba

Výstupné vedomosti: Tréning vás naučí počúvať iných, vnímať, chápať ich pocity, potreby a postoje.Hľadať a nachádzať vzájomne prijateľné riešenia. Otvorene a priamo komunikovať. Zachovať sebaúctu i v stave úzkosti, či brániť sa pred manipuláciou. Na základe praktických ukážok dokážete dosiahnuť svoje ciele, upevniť svoje sebavedomie i svoju sociálno-pracovnú pozíciu. Naučíte sa, ako získať prirodzenú autoritu. Praktické využitie nájdete v rôznych situáciách v súkromnom i pracovnom živote: pri pracovných i súkromných konfliktoch, pri vedení a motivovaní ľudí, pri vystupovaní na poradách,pri poskytovaní/prijímaní spätnej väzby, pri vyjednávaní,... . Jednoducho vždy, keď nie je vhodné popustiť uzdu svojim negatívnym emóciám. Asertívna komunikácia nás učí nenásilne, vľúdne a otvorene vyjadrovať svoje stanoviská, názory či postoje. Vedie nás k zdravému sebavedomiu a sebapresadeniu, nikdy však nie na úkor druhých ľudí. Asertívna komunikácia nie je len o komunikácii samotnej, je o životnom postoji v rovnováhe, rešpekte a úcte voči sebe i druhým ľuďom. Niektorí ľudia majú tendenciu prejavovať sa v určitých situáciách agresívne, iní zas pasívne. Ak sa však príliš dlho chováme pasívne a veľa toho v sebe potlačíme, postupne sa to nakopí, až nám to prerastie cez hlavu…Vtedy stačí málo, aby sme vybuchli a možno to schytá niekto, kto si to vôbec nezaslúžil. Asertivita vytvára priestor pre dohodu a kompromisy bez použitia agresie či manipulácie.Pomáha nám nadobudnúť rovnováhu nielen v komunikácii, ale aj v našom živote. Na tomto je postavený princíp asertívneho správania. Keď sa naučíme používať nástroje asertívnej komunikácie, zrazu zistíme, že sa dokážeme postaviť sami za seba, dokážeme rozpoznať manipuláciu a nenecháme sa manipulovať. Zároveň nepoužívame manipuláciu na druhých ľudí. Naučíme sa obhájiť svoje stanovisko a dokonca povedať NIE aj v takých situáciách, v ktorých sme to predtým nezvládli. Zrazu sa nám uľaví a zistíme, že naše vzťahy s okolím sa postupne menia k lepšiemu. Vo vzťahoch doma i v práci sa budeme cítiť rovnocenní a budeme vedieť komunikovať s ľuďmi bezkonfliktne. Asertivita ponúka mnohé techniky a nástroje, ktoré je vhodné využiť v konfliktných situáciách. Nielenže zmierňujú priebeh konfliktu, ale vedú k tomu, aby sme dosiahli spokojnosť (win-win) na obidvoch stranách. Na odľahčenie, asertivita sa nezaoberá len zvládaním náročných situácií. Pomáha rozvíjať našu kreativitu v takých oblastiach, ako je small talk – napr. pri rozhovore s ľuďmi, s ktorými si toho nemáme čo veľa povedať. Keď sa naučíme, ako môžeme jednoduchým a tvorivým spôsobom viesť a rozvíjať rozhovor, zrazu z nás opadne stres z takýchto nečakaných situácií alebo z rôznych spoločenských akcií, ktorým sa ľudia vyhýbajú práve preto, že nevedia viesť s druhými nezáväznú a odľahčenú komunikáciu.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Komunikačné zručnosti

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Asertívna komunikácia v praxi:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Asertívna komunikácia v praxi

Pečať finančnej stability