Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Akadémia komunikácie

Kurz Akadémia komunikácie

Modulový tréningový program Akadémia komunikácie je zameraný na rozvoj kľúčových komunikačných a interpersonálnych schopností. Poskytne Vám nástroje pre budovanie a udržanie pozitívnych a produktívnych vzťahov na pracovisku a zvýšenie efektivity tímovej spolupráce. Rozvinuté komunikačné a medziľudské zručnosti vytvárajú rozdiel medzi priemerným zamestnancom excelentným členom tímu. Na akadémii komunikácie absolvujete počas 3 dní 3 moduly komunikačných tréningov. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu. Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Akadémia komunikácie
Denné kurzyDenné kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
od 10.05.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 21.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 02.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 13.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 25.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 06.12.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
od 08.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 03.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 28.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 23.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 583.00 / 699.60 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Akadémia komunikácie

  Modul 1: Efektivita v komunikácii:

  Komunikácia, prenos významu a komunikačné bariéry:

 • princípy komunikačného procesu
 • druhy komunikácie a ich predpoklady
 • komunikačný model a komunikačný efekt
 • Nástroje efektívnej komunikácie:

 • najčastejšie príčiny nedorozumení a nástroje ich riešenia
 • identifikácia významu a prejavu komunikácie
 • prejavy účasti a záujmu o rozhovor
 • aktívne počúvanie (tréning)
 • neverbálna komunikácia (mimické prejavy, zrakový kontakt, podanie ruky, postoj)
 • Situačná komunikácia:

 • komunikácia v záťažových situáciách
 • asertivita pri riešení konfliktov a umenie povedať „Nie!“
 • komunikačné techniky pre poskytnutie spätnej väzby a konštruktívnu kritiku
 • plánovanie osobného rozvoja
 • Modul 2: Telefonická a E-mailová komunikácia:

  Profesionálne telefonovanie

 • Štruktúra predstavenia sa
 • Najčastejšie chyby pri telefonovaní
 • Príprava na telefonovanie: argumenty, otázky
 • Rozhovor: typológia volajúcich, ako ich rozpoznať, spôsoby jednania

 • Komunikačné štýly, ako ich rozpoznať a ako s nimi telefonovať
 • Vyjednávacie techniky pre telefonický rozhovor
 • Neverbálna komunikácia počas telefonovania
 • Záver: zhrnutie, motivačné frázy, rozlúčenie

 • Parafrázy a zhrnutia
 • Motivačné frázy, odkaz na činnosť po ukončení rozhovoru
 • Vyhodnotenie telefonátu
 • Profesionálna e-mailová komunikácia

 • Pravidlá pre písanie správ
 • Najčastejšie chyby pri písaní správ
 • Odporúčania pre štruktúru správ
 • Riešenie krízových správ

 • Podávanie informácií cez e-mail
 • Sťažnosti a reklamácie
 • Ako napísať účinný e-mail
 • Modul 3: Komunikácia v konfliktných situáciách:

  Podmienky vzniku konfliktu a typy konfliktov:

 • rozpor a konflikt, konfliktné situácie
 • správanie znepriatelených strán, podmienky vzniku konfliktu
 • konštruktívne a deštruktívne konflikty, spôsoby reakcie na konflikty
 • typy reakcie na konflikt a ich výhody a nevýhody
 • Riadenie a riešenie konfliktných situácií:

 • zvládanie hnevu, agresivity , nátlaku a manipulácie v konflikte
 • zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov s použitím asertívnych techník podľa požiadaviek a pracovných situácií poslucháčov
 • Nácvik zvládania konfliktu v modelových situciách:

 • modelovanie a precvičenie problémových situácií
 • krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy
 • spätná väzba a vyhodnocovanie účinnosti a efektívnosti vzdelávacej aktivity

Výstupné vedomosti: Absolvovaním modulových tréningov Akadémie komunikácie získate prehľad v možnostiach odovzdávania informácií, zlepšíte svoje schopnosti riešenia konfliktov a rozumenia vyjadreniam druhých.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Komunikačné zručnosti

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Akadémia komunikácie:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Akadémia komunikácie

Pečať finančnej stability