Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Hodnotenia kurzov

Prilepiť špeciálne na jeden klik

V MS Excel sa zvykne najčastejšie kopírovať pomocou klávesových skratiek Ctrl + c a Ctrl + v, prípadne pomocou kontextovej ponuky vyvolanej pravým tlačidlom na myške a voľbami kopírovať a prilepiť. Skúsenejší užívatelia poznajú okno "Prilepiť špeciálne", ktoré je zobrazené na obrázku 1. Z neho si môžeme zvoliť čo konkrétne chceme z kopírovanej oblasti prilepiť. Pokiaľ používame voľby z ponuky prilepiť špeciálne, môže byť otravné stále otvárať to isté okno a prilepenie realizovať na viac krokov. V článku si ukážeme ako sa dajú tlačidlá napr. na prilepenie hodnôt a alebo iných pridať na panel s nástrojmi rýchli prístup.

 
Okno Prilepiť špeciálne
Obrázok 1 Okno Prilepiť špeciálne

 

Panel s nástrojmi rýchli prístup sa štandardne nachádza v ľavej hornej časti okna MS Excel(obrázok 2), alebo pod pásom s nástrojmi(Obrázok 3). Pozícia sa dá meniť pomocou tlačidlaTlačidlo zmena pozície, z ponuky vyberieme "Zobraziť nad/pod pásom s nástrojmi".

 

Panel s nástrojmi rýchly prístup nad Panelom nástrojov
Obrázok 2 Panel s nástrojmi rýchly prístup nad Panelom nástrojov

 

Panel s nástrojmi rýchly prístup pod Panelom nástrojov
Obrázok 3 Panel s nástrojmi rýchly prístup pod Panelom nástrojov

 

K úprave panela s nástrojmi rýchly prístup sa dostaneme 2 spôsobmi:

  • Kliknutím na tlačidloTlačidlo zmena pozíciea výberom "Ďalšie príkazy..."
  • Kliknutím na Súbor → Možnosti → Panel s nástrojmi Rýchly prístup

Obidva spôsoby zobrazia okno na obrázku 4.

 

Prispôsobenie panela s nástrojmi rýchly prístup
Obrázok 4 Prispôsobenie panela s nástrojmi rýchly prístup

 

V okne na obrázku 4 nájdeme 2 zoznamy s tlačidlami. V pravom zozname sa nachádzajú tlačidlá umiestnené na panely nástrojov rýchly prístup a v ľavom je zoznam dostupných príkazov. Nad ľavým zoznam sa nachádza rozbalovacia ponuka, v ktorej si môžeme zvoliť oblasť príkazov. Nám sa hodí oblasť príkazov "Príkazy, ktoré nie sú na páse s nástrojmi" alebo "Všetky príkazy". Na obrázku 5 je zvolená Oblasť príkazov "Všetky príkazy. Jednotlivé tlačidlá, ktoré chceme dostať na panel s nástrojmi rýchly prístup môžeme doplniť pomocou tlačidla tlačidlo Pridať, ak chceme odstrániť treba dané tlačidlo označiť a použiťtlačidlo Odstrániť.

 

Dostupné príkazy na prilepenie
Obrázok 5 Dostupné príkazy na prilepenie

Zasielanie noviniek

   ISO 9001

   ISO 20000

   ISO 27001

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability