Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Tvorba www stránok pre pokročilých

Kurz Tvorba www stránok pre pokročilých

Tvorba www stránok pre pokročilých je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú naučiť programovať webové stránky.

Minimálne vstupné vedomosti: Znalosť tvorby www stránok na úrovni kurzu: Základy tvorby WWW stránok

Termíny kurzov Tvorba www stránok pre pokročilých
Nie sú otvorené žiadne termíny.

Cena kurzu: 170.00 / 204.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Tvorba www stránok pre pokročilých

  HTML a CSS

 • Úvod a popis jazyka
 • HTML, čo je to CSS
 • Spolupráca medzi jazykom HTML a kaskádovými štýlmi
 • Princíp fungovania a možnosti uloženia www stránok na internete
 • Základy a pokyny práce s WYSIWYG editorom (Adobe Dreamweaver, Macromedia Dreamweaver... )
 • Základy HTML jazyka a kaskádových štýlov

 • Základne označovanie príkazov v HTML a CSS
 • Značky, tagy, príkazy a parametre
 • Externé zadefinovanie kaskádových štýlov
 • Triedy a identifikátory v CSS
 • Základné pravidlá pri používaní kaskádových štýlov
 • Zobrazovanie kódu vo webových prehliadačoch
 • Rozdiely medzi zobrazovaniami v rôznych webových prehliadačoch
 • Typy a triky pri kaskádových štýloch
 • Práca a popis jednotlivých HTML značiek

 • Popis hlavných značiek v HTML: html, body a head
 • Popis príkazov a značiek vyskytujúce sa v hlavičke
 • Základná definícia CSS v hlavičke
 • Popis značiek a príkazov nachádzajúcich sa v tele stránky
 • Postup a správne zapisovanie v HTML jazyku
 • CSS Box

 • jednotky veľkosti (px, pt, em, %)
 • presná šírka a výška HTML elementu
 • maximálna a minimálna šírka a výška
 • vnútorný a vonkajší okraj, farba a štýl obrysu
 • CSS Selektory

 • selektory pre univerzálne a špecifické triedy
 • selektory pre identifikátory
 • univerzálny selektor
 • selektory pre priamych a nepriamych potomkov
 • súrodenecký selektor
 • atribútový selektor
 • formulárový selektor
 • použitie v praxi
 • CSS pozície

 • statická, fixovaná, relatívna a absolútna pozícia
 • Práca s obsahom

 • pretečenie obsahu elementu
 • orezanie obsahu elementu
 • Ďalšie príkazy CSS 2.1

 • zmena kurzora myši (príkaz cursor)
 • priestorová organizácia (príkaz z-index)
 • spôsob zobrazenia (príkaz display)
 • ukladanie elementov v rámci riadku (príkaz float a clear)
 • pseudotriedy a pseudoelementy
 • CSS príkazy pre tabuľky
 • Ukážky príkazov CSS 3

 • priehľadnosť (príkaz opacity)
 • okrúhle kraje elementu (príkaz border-radius)
 • tieň elementu (príkaz box-shadow)
 • Praktický príklad

 • ukážka výroby www stránky s prebratými CSS príkazmi
 • vertikálne a horizontálne menu reagujúce na pohyb myši
 • zarovnanie textu do odstavcov
 • obrázok v pozadí a v obsahu stránky
 • priehľadnosť obsahu voči obrázku v pozadí

Výstupné vedomosti: Znalosť problematiky programovania www stránok - jazyka HTML, možnosť programovania/preprogamovania akejkoľvek základnej www stránky.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Tvorba www stránok pre pokročilých

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Vypnuté kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Tvorba www stránok pre pokročilých:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Tvorba www stránok pre pokročilých

Pečať finančnej stability