Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Programátor webových aplikácií

Kurz Programátor webových aplikácií

Kurz Programátor webových aplikácii je určený pre tvorcov webových stránok, ktorí sa chcú naučiť vytvárať webové stránky na profesionálnej úrovni. Balík sa skladá z nasledujúcich kurzov: Tvorba www stránok základy a XHTML, CSS, PHP, JavaScript základy, My SQL

Minimálne vstupné vedomosti: Základy práce s počítačom.

Termíny kurzov Programátor webových aplikácií
Denné kurzyDenné kurzy (6 dní): 09:00 - 15:00
od 17.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 15.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 12.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 09.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 07.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 04.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (6 dní): 09:00 - 15:00
od 08.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 03.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 28.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 23.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 679.00 / 814.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia Programátor webových aplikácií

  Úvod do jazyka HTML

 • Úvod a popis jazyka
 • HTML
 • Čo je www a web server, čo je http protokol, ftp protokol
 • Princíp fungovania a možnosti uloženia www stránok na internete
 • Základy práce s textovými editormi
 • Základy a pokyny práce s WYSIWYG editorom (Adobe Dreamweaver, Macromedia Dreamweaver... )
 • Práca a popis jednotlivých HTML značiek

 • Popis hlavných značiek v HTML: html, body a head
 • Popis príkazov a značiek vyskytujúce sa v hlavičke
 • Popis značiek a príkazov nachádzajúcich sa v tele stránky
 • Postup a správne zapisovanie v HTML jazyku
 • Text a farby na www stránkach

 • Základné formátovanie textu, zarovnávanie odstavca
 • Formátovanie textu pomocou nadpisov v HTML
 • Zmena farieb písma, pozadia, hypertextu
 • Obrázky na internetovej stránke

 • Správne formáty obrázkov pre www stránky
 • Vloženie, zarovnanie obrázku
 • Veľkosť obrázku, zarovnávanie okrajov
 • Obrázok na pozadí www stránky
 • Zoznamy a hypertextové odkazy

 • Čo je to hypertextový odkaz
 • a zoznamy na internetovej stránke
 • Použite hypertextu a zoznamov
 • Triedené a netriedené zoznamy
 • Prelinkovanie stránok, odkazy na stránkach, zasielanie emailov
 • Práca s tabuľkami a rámami

 • Popis značiek na tvorbu tabuľky, priradenie parametrov tabuľkám
 • Zlučovanie buniek v tabuľkách a zarovnávanie buniek
 • Osadenie textu v tabuľkách a vzdialenosť medzi bunkami
 • Základný popis rámov
 • a ich využitie na tvorbu www stránky
 • Použitie tabuliek pre celkovú tvorbu stránky
 • Formuláre a práca s nimi

 • Tvorba textových polí a hodnoty parametrov
 • Tvorba tlačidla (Prihlasovacie tlačidlo...)
 • Tvorba zaškrtávacích políčok
 • Galéria Java Sript

 • pridanie galérie na webstranku
 • nastavenia zoskupovania obrázkov v galérii do skupín
 • úprava vzhľadu galérie pomocou grafiky
 • úprava vzhľadu galérie pomocou xHTML
 • parametre galérie
 • pravidla obrázkov v galérií (veľkosť, rozmery, kvalita)
 • Formulár JS a PHP

 • kontaktný formulár
 • eshop objednávkový formulár
 • možnosti vstupov pre formulár
 • posielanie formulára
 • kontrola formuláru
 • bezpečnosť formulárov
 • Funkcie JS

 • pomocne funkcie pre web
 • štruktúra JavaScript
 • využitie JavaScript vo webstranke
 • PHP pre web

 • základy PHP pre web
 • vytváranie systému šablón
 • štruktúra PHP
 • práca s funkciami a premenami
 • Rolovacie menu JS

 • pridanie rolovacieho menu na webstranku
 • štruktúra JavaScript v rolovacom menu
 • grafická úprava a prispôsobenie rolovacieho menu
 • XHTML úprava menu
 • Časovo zmena

 • pridanie systému na stránku
 • Zobrazovania obrázkov JS

 • úprava a prispôsobenie
 • veľkosť zobrazovacieho okna
 • pravidla obrázkov (veľkosť, rozmery, kvalita)
 • Úvod do MySQL

 • inštalácia MySQL, minimálne HW a SW požiadavky
 • free programy – Query builder, TOAD
 • používateľské účty, používateľské a administrátorské práva
 • konfigurácia prostredia, spustenie a stopnutie servra
 • výpis informácií o procesoch a databázových objektoch
 • nastavenie premenných
 • pripájanie a odpájanie databáz
 • záloha a obnova databázy
 • Základy relačných databáz
 • oboznámenie sa s modelom relačných databáz, základné pojmy
 • architektúra klient/server
 • Práca s tabuľkou
 • nová, typy stĺpcov a dátové typy
 • zápis údajov, editovanie tabuľky, vkladanie a vymazávanie údajov
 • zoraďovanie záznamov, filtrácia záznamov
 • CREATE TABLE, ALTER, DROP
 • Relácie medzi tabuľkami, indexy
 • nastavenie a vlastnosti relácií, typy väzieb, hodnota NULL, primárny a cudzí kľúč
 • indexy
 • Príkazy SQL jazyka
 • SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 • Agregačné funkcie
 • MIN, MAX, AVG, SUM, atď.
 • skladanie podmienky WHERE – operátory AND a OR, operátor LIKE
 • LEFT, RIGHT a INNER JOIN
 • Práca s pohľadmi (Views)
 • vytváracie pohľady, odstraňovacie, upravovacie a doplňovacie pohľady
 • použitie built-in funkcií, import a export údajov
 • transakcie a zámky
 • Programovanie v MySQL
 • premenné, vetvenie a cykly
 • kurzory a handlery
 • procedúry a funkcie, vstupné a výstupné parametre
 • triggre (INSERT, UPDATE, DELETE)
 • Zostavy
 • program iReport
 • šablóny zostáv, riadiace prvky zostáv, používanie sekcií a koncov stránok, použitie výrazov v zostavách, radenie a zoskupovanie...

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Programátor webových aplikácií

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Tvorba www stránok

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Programátor webových aplikácií:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Programátor webových aplikácií

Pečať finančnej stability