Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Programátor v jazyku JAVA

Kurz Programátor v jazyku JAVA

Rekvalifikačný kurz programátor v jazyku JAVA je určený pre programátorov, ktorí sa chcú uplatniť na trhu práce s cieľom zvýšiť si kvalifikáciu a uchádzať sa o pozíciu Java Programátor. Účastníci kurzu prejdú krok po kroku programovanie v prostredí Javy a vývojovým prostredím NetBeans. Získajú vedomosti a zručnosti adekvátne pre vytváranie aplikácií v jazyku Java a naučia sa písať komplikovanejšie programy, ktoré budú implementovať niektoré sieťové či databázové mechanizmy. Ide o balík kurzov: Kurz Java základy jazyka I., Kurz Java základy jazyka II, Kurz Java pokročilé programovanie. Uvedený je deň začiatku prvého kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Základné znalosti ľubovolného jazyka z programovania.

Termíny kurzov Programátor v jazyku JAVA
Denné kurzyDenné kurzy (9 dní): 09:00 - 15:00
od 01.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 08.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 26.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 02.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 21.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 28.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (9 dní): 09:00 - 15:00
od 03.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 28.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 23.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 1200.00 / 1,440.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia Programátor v jazyku JAVA

  Kurz Java základy jazyka I.

  Jazyk Java

 • charakteristika a história Javy
 • JRE, JDK
 • inštalácia JDK a NetBeans IDE
 • Lexikálna štruktúra Javy

 • komentáre a biele miesta
 • identifikátory a literály
 • operátory a separátory
 • kľúčové slová
 • Dátové typy a premenné

 • primitívne typy
 • referenčné typy
 • Práca s reťazcami

 • inicializácia reťazcov
 • základné operácie s reťazcami
 • String a StringBuilder
 • formátovanie reťazcov
 • Polia

 • inicializácia polí
 • operácie s poliami
 • prechádzanie prvkov poľa
 • viacrozmerné polia
 • Operátory a výrazy

 • typy operátorov (logické, relačné, aritmetické)
 • operátor lambda
 • priorita a asociativita operátorov
 • Riadenie toku programu

 • podmienky a cykly
 • Objektovo orientované programovanie

 • objekty a triedy
 • dáta a metódy
 • konštruktory
 • dedičnosť a rozhrania
 • Balíčky

 • úloha balíčkov
 • import balíčkov
 • balíčky a adresárová štruktúra
 • Práca s výnimkami

 • kontrolované (strážené) výnimky
 • nekontrolované výnimky
 • vlastné výnimky
 • Kolekcie

 • zoznamy, mapy, stromy, množiny
 • Osnova školenia Java základy jazyka II

  Triedenie a usporiadanie dát

 • Porovnávanie a triedenie základných dátových typov
 • Porovnávanie a triedenie objektov
 • Comparable a Comparator
 • Generiká

 • potreba generického programovania
 • typové očisťovanie
 • automatické odvodzovanie typov
 • Funkcionálna Java

 • funkcionálne rozhrania
 • Function, Predicate, Consumer, Supplier
 • FunctionalInterface
 • lambda výrazy
 • Prúdy a lambda výrazy

 • charakteristika prúdov
 • filtrovanie, mapovanie
 • triedenie, redukcie
 • Vstupno-výstupné operácie

 • I/O operácie v Jave
 • Reader a Writer
 • FileInputStream, InputStreamReader
 • práca s CSV súbormi
 • Práca s dátumom a časom

 • LocalDate, LocalTime, LocalDateTime, Instant
 • dátumová aritmetika
 • formátovanie dátumu a času
 • časové zóny
 • Regulárne výrazy

 • využite regulárnych výrazov
 • kvantifikátory, hranice, ukotvenia
 • praktické príklady
 • Kotlin

 • úvod do jazyka Kotlin
 • využitie jazyka
 • jednoduché programy
 • Osnova školenia Java pokročilé programovanie

  Vstupno-výstupné operácie

 • I/O operácie v Jave
 • Reader a Writer
 • FileInputStream, InputStreamReader
 • práca s CSV súbormi
 • Programovanie databáz pomocou JDBC

 • vytvorenie databázového pripojenia
 • tvorba dotazov a modifikačných príkazov
 • získavanie a processing výsledkov
 • transakcie
 • Tvorba šablón pomocou Freemarker systému

 • využite šablón
 • direktívy, makrá, formátovanie
 • praktické príklady
 • Práca s XML

 • Java API for XML Processing (JAXP)
 • Java API for XML Binding (JAXB)
 • Transformácia XML dokumentov pomocou XSLT
 • Swing - základy GUI

 • vytvorenie GUI programu
 • udalostné programovanie
 • základné komponenty
 • základy grafiky pomocou Java 2D
 • Servlety

 • jednoduché webové aplikácie
 • Java Server Pages, Expression Language a JSTL
 • RequestDispatcher, filtre, listeneri
 • Tvorba HTTP requestov v Jave

 • HEAD, GET, POST požiadavky
 • synchrónne a asynchrónne požiadavky
 • Logging v Jave

 • root logger, loggers, appenders, layouts
 • logovacie levely
 • log4j, Logback

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Java, Python

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Programátor v jazyku JAVA:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Programátor v jazyku JAVA

Pečať finančnej stability