Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Hodnotenia kurzov

Kurz Kurz MikroTik II. - Firewall a QoS

Kurz Kurz MikroTik II. - Firewall a QoS

Rozšírte zručnosti v oblasti Firewallu a QoS. Získajte prehľad o fungovaní konceptov sieťovej bezpečnosti v podmienkach zariadení MikroTik. Na RouterOS nastavíte pravidlá pre bezpečnú a efektívnu komunikáciu a kvalitu prenosu v počítačovej sieti. Okrem toho zapojíte vlastnú VPN sieť, ktorú využijete nielen v podnikovej sieti. Pokročilé sieťové nastavenia sú ilustrované na príkladoch z praxe na reálnych MikroTik zariadeniach.

Minimálne vstupné vedomosti: Vedomosti o MikroTik zariadeniach a RouterOS aspoň na úrovni kurzu MikroTik I. V rámci opakovania budú zopakované vybrané aspekty základných konceptov počítačovej siete s ohľadom na zabezpečenie - firewall a kvalitu služieb - QoS. Opakovanie nenahrádza získané vedomosti, slúži na ich prehĺbenie.

Termíny kurzov Kurz MikroTik II. - Firewall a QoS
Nie sú otvorené žiadne termíny.

Cena kurzu: 350.00 / 420.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia Kurz MikroTik II. - Firewall a QoS
 • Kurz o bezpečnosti a spoľahlivosti MikroTik sietí ponúka nový pohľad do sveta sieťovej bezpečnosti. Pochopíte, akým spôsobom funguje filtrovanie komunikácie, funkcionality riadenia toku v sieti a virtuálne privátne siete - MikroTik. Naši lektori Vás naučia, ako využijete pokročilé možnosti RouterOS priamo na fyzických zariadeniach MikroTik, ktoré máme v našom školiacom stredisku k dispozícií. Na kurze Vás okrem teoretických základov čaká množstvo samostatnej práce a nastavovania priamo na zariadeniach, čím si osvojíte potrebné zručnosti do praxe.
 • Výhodou nášho školiaceho strediska je, že lektori sú skúsení odborníci z praxe, poznajú MikroTik zariadenia z podnikovej praxe a tým prinášajú pre účastníkov cenné poznatky, best-practices z podnikovej praxe, čo Vám lepšie pomôže sa zorientovať v problematike a zefektívniť Vašu budúcu konfiguráciu týchto funkcií.
 • Opakovanie

  Úvod do sietí

 • Definícia pojmu počítačová sieť
 • Vysvetlenie pojmu Internet
 • Rozdelenie sietí
 • LAN, MAN, WAN
 • VPN

 • Význam VPN
 • Číselné sústavy

 • Desiatková sústava
 • Dvojková sústava
 • Rýchlosť sietí

 • Jednotky prenosu dát
 • Šírka pásma
 • Priepustnosť
 • Oneskorenie
 • OSI model

 • Popis vrstiev OSI modelu
 • Peer to peer komunikácia
 • Dátová enkapsulácia
 • Sieťové zariadenia
 • TCP/IP model

 • Aplikačná vrstva
 • Transportná vrstva
 • Internetová vrstva
 • Vrstva sieťového prístupu
 • Porovnanie s OSI modelom
 • Základné protokoly internetovej komunikácie a ich význam

 • TCP protokol
 • UDP protokol
 • IP protokol
 • ARP protokol
 • Adresovanie IPv4 na základe tried

 • Štruktúra IP adresy
 • IP adresy
 • Bezpečnostná brána Firewall
 • Definícia pojmov
 • Firewall Filter
 • QoS
 • Sieťový filter
 • Ethernetový datagram a jeho časti
 • Základná konštrukcia pravidla
 • Input Output a Forward chain
 • Spôsob vykonávania viacerých pravidiel
 • NAT - preklad adries

 • Rozdiel medzi Source a destination NAT
 • Statický Source NAT
 • Source NAT cez maškarádu
 • Destination NAT cez IP alebo port forwarding
 • Destination NAT cez redirect
 • QoS - kvalita služby, riadenie toku siete a optimalizácia chodu siete v podmienkach MikroTik

 • Úvod do QoS
 • Význam a použitie
 • Čo je queue
 • Simple queue

 • Základné parametre Max-limit a limit-at
 • Parametre Target a dst
 • Použitie Burst
 • Vytvorenie Simple queue s burst
 • Monitorovacie nástroje

 • Interface trafic monitor
 • Torch
 • SNMP
 • Sieťové tunely

 • Základná terminológia
 • PPP
 • PPPoE
 • Tunelovacie protokoly
 • PPTP
 • Nastavenia PPP

 • Nastavenie Profilu
 • Rozsah prideľovaných IP adries
 • Vytvorenie užívateľov
 • PPPoE

 • PPPoE klient
 • PPPoE server
 • PPTP VPN

 • Client to site
 • Site to site
 • Záver

 • Záver kurzu sieťových technológií a bezpečnosti v sieti tvorí aj diskusia s účastníkmi a best-practices z odbornej praxe.
 • Nenašli ste oblasti kurzu, ktoré ste hľadali?

 • Potrebujete prekonzultovať špecifické prípady z oblasti MikroTik, RouterOS a iných prvkov sieťových technológií? Napíšte nám a vypracujeme Vám ponuku školenia či konzultácie na mieru! Naši lektori sú pripravení zodpovedať Vaše špecifické otázky.

Výstupné vedomosti: Prehľad o využití hardvérovej bezpečnostnej brány FireWall v podmienkach MikroTik zariadení. Frekventanti získajú vedomosti o filtrovaní a pravidlách komunikácie, preklade adries - Source a Destination NAT, presmerovaní portov, využití technológie vzdialeného prístupu VPN, nastavení pre zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti MikroTik zariadení. Získané vedomosti môžu slúžiť aj ako koncepty pre iné technológie ako MikroTik.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy počítačových sietí, CISCO

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Kurz MikroTik II. - Firewall a QoS:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Kurz MikroTik II. - Firewall a QoS

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability