Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Hodnotenia kurzov

Kurz MikroTik I. - Úvod do sietí MikroTik

Kurz MikroTik I. - Úvod do sietí MikroTik

Získajte praktické skúsenosti s nastaveniami počítačovej siete na zariadeniach MikroTik použitím RouterOS. Okrem základov počítačových sietí sa dozviete, ako funguje lokálna počítačová sieť, protokoly, adresovanie a sieťové služby.

Minimálne vstupné vedomosti: základná znalosť práce s počítačom a internetom, odhodlanie naučiť sa niečo nové o fungovaní sietí

Termíny kurzov MikroTik I. - Úvod do sietí MikroTik
Nie sú otvorené žiadne termíny.

Cena kurzu: 319.00 / 382.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia MikroTik I. - Úvod do sietí MikroTik

  Základné sieťové pojmy

 • Úvod do sietí
 • Definícia pojmu počítačová sieť
 • Vysvetlenie pojmu Internet
 • Rozdelenie sietí

 • LAN, MAN, WAN
 • VPN
 • Význam VPN
 • Číselné sústavy

 • Desiatková sústava
 • Dvojková sústava
 • Prenos v sieti

 • Rýchlosť sietí
 • Jednotky prenosu dát
 • Šírka pásma
 • Priepustnosť
 • Oneskorenie
 • OSI model

 • Popis vrstiev OSI modelu
 • Peer to peer komunikácia
 • Dátová enkapsulácia
 • Sieťové zariadenia
 • TCP/IP model

 • Aplikačná vrstva
 • Transportná vrstva
 • Internetová vrstva
 • Vrstva sieťového prístupu
 • Porovnanie s OSI modelom
 • Základné protokoly internetovej komunikácie a ich význam

 • TCP protokol
 • UDP protokol
 • IP protokol
 • ARP protokol
 • Adresovanie IPv4 na základe tried

 • Štruktúra IP adresy
 • IP adresy
 • Mikrotik ako operačný systém a zariadenie

 • RouterBoard
 • RouterOS
 • Možnosti konfigurácie

 • Konfiguračné nástroje Winbox a Webfig
 • SSH / Telnet
 • Konfigurácia cez príkazový riadok (CLI)

 • Syntax príkazov
 • Automatické doplňovanie príkazov
 • Safe mode
 • Základná konfigurácia

 • WAN DHCP klient
 • LAN IP adresa a DHCP server
 • NAT
 • Užívateľské kontá
 • Obmedzenie prístupu ku konfigurácii smerovača
 • Spravovanie RouterOS

 • Licenčné úrovne RouterOS
 • Reinštalácia RouterOS
 • Reset RouterOS
 • Zálohovanie a obnovenie konfigurácie
 • Bridging a switching

 • Brigde mode
 • Módy
 • Režimy prepínača
 • Konfigurácia bridgu
 • Vytvorenie nového bridgu
 • Pridanie rozhraní do bridgu
 • Základy smerovania

 • Základná terminológia
 • Local interface
 • Rozdiely medzi statickým a dynamickým smerovaním
 • Statické smerovanie
 • Význam connected routes
 • Konfigurácia statickej cesty cez interface
 • Vytovrenie default route (gateway)
 • Manažment

 • ARP
 • Prehľad ARP tabuľky
 • DHCP

 • DHCP klient
 • DHCP Server
 • Nástroje RouterOS

 • Ping
 • Traceroute
 • Netwatch
 • Wi-Fi

 • Základné koncepty 802.11n
 • Frekvencie
 • Kompatibilita a porovnanie so staršími verziami 802.11a/b/g
 • Konfigurácia

 • Konfigurácia v režime Access Point
 • Nastavenie stanice
 • Premostenie bezdrôtových sietí
 • Zabezpečenie Wi-Fi

 • Filtrovanie MAC adries
 • Spôsoby šifrovania: WPA, WPA2
 • Bezdrôtové protokoly Mikrotik - NV2 , TDMA
 • Záver

 • Záver každého kurzu počítačových sietí v Macrosofte tvorí aj diskusia s účastníkmi a best-practices z odbornej praxe, ktoré pomôžu účastníkom aplikovať získané poznatky priamo v domácej či podnikovej sieti postavenej na MikroTik zariadeniach.

Výstupné vedomosti: Prehľad o využití sieťových prvkov, protokolov a možností návrhov v podmienkach MikroTik. Základy fungovania internetu. Absolvent bude schopný riešiť jednoduché nastavenia sieťových zariadení MikroTik, používať RouterOS a pripravený na prehĺbenie vedomostí o fungovaní sietí a sieťových protokoloch.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia MikroTik I. - Úvod do sietí MikroTik

  Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy počítačových sietí, CISCO

  Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz MikroTik I. - Úvod do sietí MikroTik:

  Kontaktujte nás

  Meno:
  E-mail:
  Telefón:
  Predmet správy:

  Správa:

  Hodnotenia kurzu MikroTik I. - Úvod do sietí MikroTik

  Video z kurzu

  Garancia vedomostí
  Možnosť zopakovania si
  kurzu pre absolventov

  Pečať finančnej stability