Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz LINUX pre administrátorov - pokročilé možnosti správy

Kurz LINUX pre administrátorov - pokročilé možnosti správy

Naučíte sa ako efektívne a bezpečne spravovať Linux Systém/Server. Vyskúšate si možnosti, pomocou ktorých si zjednodušíte svoj život administrátora. Pokročilými nastaveniami operačného systému napomôžete k cieľu vysokej dlhodobej udržateľnosti Vašich inštalácií, znížite čas potrebný na odlaďovanie porúch a v rámci ušetreného času sa môžete viac venovať bezpečnosti operačného systému.

Minimálne vstupné vedomosti: Základné vedomosti o operačnom systéme LINUX aspoň na úrovni LINUX - inštalácia a základy nastavenia systému. Orientácia v SHELL prostredí, resp. práca s konzolou, súborovým systémom.

Termíny kurzov LINUX pre administrátorov - pokročilé možnosti správy
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
24.04.2024
- 25.04.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

05.06.2024
- 06.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

17.07.2024
- 18.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

28.08.2024
- 29.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

09.10.2024
- 10.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

20.11.2024
- 21.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
11.05.2024
- 12.05.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

06.07.2024
- 07.07.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

31.08.2024
- 01.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

26.10.2024
- 27.10.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 350.00 / 420.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia LINUX pre administrátorov - pokročilé možnosti správy
 • Kurz LINUX pre administrátorov - pokročilé možnosti správy je zameraný na úlohy, ktoré správcovia serverov denne vykonávajú na terminále a klientskych počítačoch. Frekventant získa vedomosti o koncepte operačných systémov Unixovej rodiny, vie samostatne nastaviť vybrané pokročilé prvky operačného systému s ohľadom na zabezpečenie. Uvedomujúc si dôležitosť týchto znalostí dbá na bezpečnosť a dlhodobú udržateľnosť inštalovaného systému.
 • Každý účastník kurzu má k dispozícií svoj vlastný virtuálny počítač – server, ktorý si po skončení môže „odniesť“ domov a ďalej skúmať jeho možnosti.
 • Cieľom kurzu je rýchle, prehľadové zopakovanie si základov z nasledujúcich tém a následne sa zameriame na cielené, hĺbkové porozumenie vybraným konceptom administrácie. Všetko si precvičíte na praktických úlohách, ktoré sú inšpirované dennými úlohami správcov, administrátorov Unixových systémov.
 • Teoretické základy a úvodné predpoklady

 • charakteristika UNIX / Linux
 • architektúra systému, podpora multitaskingu
 • bootovanie operačného systému
 • prihlasovací proces
 • najpoužívanejšie grafické používateľské prostredia, rozdiely medzi nimi
 • Základné operácie v konzole

 • shell Linuxu
 • použitie nápovede, skrátená a plná verzia manuálu
 • reštartovanie a vypnutie počítača
 • zobrazenie logov
 • spúšťanie programov
 • argumenty príkazov, spúšťanie programov na pozadí
 • interpretery príkazov
 • shell BASH
 • presmerovanie výstupu do textového súboru
 • programové kanály /pipe
 • pripojenie do konzoly z prostredia systému Windows
 • Súborový systém

 • úvod do súborového systému
 • typy súborových systémov, typy súborov
 • základné príkazy pre prácu so súbormi
 • vytváranie, kopírovanie, presúvanie, premenovanie súborov
 • dátová štruktúra i-uzol, zobrazenie informácií
 • vyhľadanie súboru
 • informácie o súborovom systéme, využitie disku
 • práca s kvótou
 • atribúty súborov
 • rozšírené riadenie prístupu, zvláštne oprávnenia, nielen pomocou príkazu chmod
 • mapovanie diskových oddielov, vytváranie virtuálneho disku a jeho následné využitie
 • Správa používateľov a skupín

 • vypísanie zoznamu všetkých používateľov
 • vytváranie a rušenie používateľov, skupín
 • rozdiel medzi databázovým súborom users a shadow, ich ochrana a využitie v praxi
 • prístupové práva
 • superpoužívateľ, bezpečnosť
 • prepínanie medzi používateľmi
 • zmena hesla
 • nastavenie pokročilých vlastností používateľa – napr. kedy zanikne
 • Správa procesov

 • procesy a programy – základné rozdiely
 • zoznam procesov
 • ovládanie procesov, signály
 • využívané systémové prostriedky a nastavenie ich limitov
 • riadenie, monitorovanie
 • štart a ukončenie procesov, mechanizmus fork-exec, signály
 • medziprocesová komunikácia, riadiaci terminál
 • monitorovanie činnosti procesov, zobrazenie bežiacich procesov v systéme
 • aktualizovanie programov
 • zmena priority procesu, preplánovanie
 • uspanie procesu
 • Spracovanie textu pomocou systémových utilít

 • rozdiel medzi textovým editorom a textovým procesorom
 • výpis obsahu súboru do konzoly
 • inštalácia a použitie základného textového editora nano
 • príkazy na pokročilejšie operácie s textom – grep, cat, sed, awk
 • editor vi a jeho ovládanie
 • Systémové možnosti a využitie Linuxu v praxi

 • zálohovanie, obnova a prenos údajov
 • program Clonezilla
 • diskusia - využitie Linuxu vo vnorených systémoch, napr. špeciálne zariadenia v priemysle, doprave
 • edície Linuxu – Kali Linux
 • webserver, databázový server aj v podnikovom prostredí
 • elektronická pošta, mailový server
 • Linux ako podkladový systém pre iné aplikácie

Výstupné vedomosti: Budete schopní samostatne spravovať nainštalovaný operačný systém Linux, resp. jeho distribúcie, pohybovať sa v konzole, riešiť operácie nad súborovým systémom, procesmi, inštalovať programy. Budete poznať súčasti a možnosti operačného systému. S ohľadom na bezpečnosť a dlhodobú udržateľnosť sa budete zaoberať takými nastaveniami, ktoré vyžadujú čo najmenej zásahov do budúcna a budú pre Vás efektívne.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia LINUX pre administrátorov - pokročilé možnosti správy

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Windows Server, Linux

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz LINUX pre administrátorov - pokročilé možnosti správy:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu LINUX pre administrátorov - pokročilé možnosti správy

Pečať finančnej stability