Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Leadership II. – Emocionálna inteligencia leadra

Kurz Leadership II. – Emocionálna inteligencia leadra

Program je určený manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorí chcú skvalitňovať a zvyšovať svoj rozvoj a tiež rozvoj svojich podriadených i celých pracovných tímov. Riadiacim pracovníkom, ktorí si uvedomujú, že odborné kompetencie, nie sú všemocné. Mnohokrát náš úspech záleží, od toho, ako dokážeme pracovať s pocitmi vlastnými a ako si uvedomujeme pôsobenie našich činov na pocity našich kolegov, či podriadených. Tréningový program ponúka odporúčania tým, ktorí chcú skvalitňovaním svojich odborných i ľudských kompetencií dosiahnuť svoje ciele, dostať sa na vrchol a hlavne sa tam udržať

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Leadership II. – Emocionálna inteligencia leadra
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
29.07.2024
- 30.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

23.09.2024
- 24.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

18.11.2024
- 19.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
03.08.2024
- 04.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

28.09.2024
- 29.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

23.11.2024
- 24.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 369.00 / 442.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Leadership II. – Emocionálna inteligencia leadra
 • Tréningový program:
 • Potreby vs hodnoty

 • Model špirálovej dynamiky
 • Kritické

 • myslenie a objektivita

 • Kognitívne skreslenia v našom každodennom živote
 • Pozitívne prežívanie prítomnosti

 • Sloboda
 • Nadhľad
 • Efektívna komunikácia lídra

 • Transakčná analýza
 • Zvládanie emócií

 • vlastných i cudzích
 • Zdroje:

 • spokojnosti
 • nespokojnosti
 • nedorozumenia
 • Obranné stratégie

  Vedenie ľudí

 • Motivácia – potenciál- výkon z pohľadu EQ
 • Potenciál – talent – perspektíva

 • Uvoľnenie potenciálu svojho
 • Uvoľnenie potenciálu tímu
 • Kompetencie lídra a EQ

 • Sebauvedomenie
 • - Korektná spätná väzba:
 • - dávam, dostávam, vyžadujem
 • - Jo-Hariho okno
 • Diverzifikovaný tím
 • Delegovanie
 • Líder ako vzor
 • Človek ako bio-psycho-sociálno-spirituálna bytosť (WHO)

 • Fyzické zdravie
 • Emočné zdravie
 • Duchovné zdravie
 • Psychické zdravie
 • Obnova životnej energie – ako sa dostať do pohody

Výstupné vedomosti: Interaktívny tréningový program, ktorý vychádza z prirodzeného spôsobu komunikácie, založenom na správnom prístupe k druhému - prostredníctvom našej emocionálnej inteligencie (EQ). Emocionálna inteligencia je definovaná, „ako spôsobilosť rozpoznať vlastné pocity a pocity druhých ľudí, čo nám umožňuje byť motivovaní, zvládať svoje pocity i pocity týkajúce sa našich vzťahov“ (D. Goleman) Týmto prejavom vnímavosti k sebe i podriadeným, sa cítime chápaní, prijímaní a náchylní k odstraňovaniu našich vlastných blokov a obmedzení, ... . Dokážeme s ľuďmi efektívnejšie komunikovať, lepšie zvládame a riadime proces zmien. Ďalším benefitom je, že takýto leader sa necíti ohrozený svojimi podriadenými, je predvídateľný – ľahko sa pre neho pracuje, je považovaný za férového a dôveryhodného vodcu. Takéto správanie a prístup posilňuje v podriadených snahu o nachádzanie vlastných rozhodnutí a riešení, ich zvýšenú ochotu, motivácia, koncepčnosť vnímania, efektívnejšie využívanie potenciálu a mnoho iných benefitov na ich ceste k vytýčenému cieľu.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Leadership II. – Emocionálna inteligencia leadra:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Leadership II. – Emocionálna inteligencia leadra

Pečať finančnej stability