Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Koučovacie zručnosti manažéra

Kurz Koučovacie zručnosti manažéra

Školenie Koučovacie zručnosti manažéra je určené manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorí chcú skvalitniť nielen manažérsku komunikáciu, ale i zvýšiť rozvoj a výkonnosť tímu. Oboznámia sa s technikami a metódami koučingu a osvoja si koučovací prístup pri motivácii podriadených. Uvedomia si osobný potenciál a dopomôžu nielen sebe, ale i podriadeným vo svojom tíme efektívne ho rozvinúť. Dokážu lepšie pochopiť schopnosti svojich podriadených a efektívnejšie využiť ich potenciál k inováciám a nápadom, či realizácii projektov a vízií. Kurz vedie certifikovaná koučka, členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Koučovacie zručnosti manažéra
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
23.07.2024
- 23.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

17.09.2024
- 17.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

12.11.2024
- 12.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
03.08.2024
- 03.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

28.09.2024
- 28.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

23.11.2024
- 23.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 229.00 / 274.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Koučovacie zručnosti manažéra
  • koučing a jeho využitie v biznise,
  • manažér v roli kouča – čo všetko potrebuje zvládnuť manažér, aby úspešne koučoval tím,
  • základné koučovacie zručnosti manažéra (aktívne počúvanie, kreatívne kladenie otázok, efektívna spätná väzba...),
  • metódy a techniky koučingu,
  • nácvik koučovacieho rozhovoru

Výstupné vedomosti: Absolvovaním školenia Koučovacie zručnosti manažéra naučíte sa viac využívať nielen svoj potenciál a rozvíjať ho, ale i potenciál vašich podriadených smerom k zvyšovaniu výkonnosti a prosperity organizácie, pochopíte význam koučovacieho prístupu pri vedení svojho tímu, osvojíte si potrebné koučovacie zručnosti manažéra a naučíte sa ich uplatňovať v práci, prekonávaním prekážok na ceste k dosiahnutiu vašich cieľov, vízií alebo projektov sa naučíte odkrývať nové možnosti a tieto zručnosti budete využívať aj pri vedení tímu,prehĺbite si koncepčné vnímanie a vytvoríte si nové uhly pohľadu, pracovné problémy sa naučíte riešiť konštruktívne a produktívne.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Koučovacie zručnosti manažéra :

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Koučovacie zručnosti manažéra

Pečať finančnej stability