Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Hodnotenia kurzov

Kurz Koučing a mentoring na pracovisku

Kurz Koučing a mentoring na pracovisku

Prakticky zameraný kurz, ktorý Vás krok po kroku prevedie procesom mentorovania a koučovania na pracovisku, ktorý dáva zmysel. Dozviete sa "Kto" môže mentorovať/koučovať, "Koho" je možné mentorovať/koučovať, "Ako" to robiť efektívne, aby sa skutočne rozvíjal potenciál zamestnancov do želaného výkonu ("Cieľ"). Porovnaním oboch prístupov bude pre Vás jednoduchšie rozhodnúť sa pre využitie metód mentoringu, alebo koučingu, alebo využívať prvky oboch prístupov pri vedení zamestnancov.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Koučing a mentoring na pracovisku
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
06.06.2024
- 06.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

01.08.2024
- 01.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

26.09.2024
- 26.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

21.11.2024
- 21.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
08.06.2024
- 08.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

03.08.2024
- 03.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

28.09.2024
- 28.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

23.11.2024
- 23.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 229.00 / 274.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Koučing a mentoring na pracovisku

  Psychológia osobnosti – naša inakosť v prijímaní a uplatňovaní vedomostí do praxe

 • Osobnosť kouča/mentora
 • Osobnosť koučovaného/mentorovaného
 • Rozvoj schopnosti odhaliť potenciál človeka potrebný na výkon práce
 • Situácie a ľudia vhodní na koučovanie a mentorovanie

  Príprava a priebeh koučovacieho a mentoringového stretnutia

 • Kľúčové kroky
 • Vhodné metódy
 • Výstavba obsahu koučovacieho/mentoringového stretnutia
 • Analýza a vyhodnotenie výsledkov koučingu/mentoringu
 • Nastavenie ďalšej stratégie rozvoja zamestnanca
 • Nácvik koučovacieho a mentoringového rozhovoru

Výstupné vedomosti: Absolvovaním kurzu máte možnosť naučiť sa mentorovať a koučovať svojich kolegov. Dozviete sa, ako sa jednotlivé prístupy líšia. Posúdite vhodnosť ich využitia v praxi na základe situácie i osoby, ktorá je do procesu zapojená. Na základe získaných vedomostí si sami dokážete pripraviť, v praxi viesť a vyhodnotiť účinnosť mentoringového/koučingového stretnutia tak, aby bol skutočným prínosom pre zamestnanca.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Home Office

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Koučing a mentoring na pracovisku:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Koučing a mentoring na pracovisku

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability