Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz CISCO I.,II.,III

Kurz CISCO I.,II.,III

Kurz CISCO I., II., III. je určený administrátorom počítačových sietí postavených na smerovačoch a prepínačoch firmy Cisco. Je vhodný ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician), resp. CCNA (Cisco Certified Network Associate). Absolvent kurzu získa základné teoretické vedomosti o smerovaní paketov a prepínaní rámcov v počítačových sieťach. Nadobudne najmä praktické zručnosti s konfiguráciou smerovačov, prepínačov a konkrétnych sieťových technológií v prostredí príkazového riadka operačného systému Cisco IOS.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy práce s počítačom

Termíny kurzov CISCO I.,II.,III
Denné kurzyDenné kurzy (5 dní): 09:00 - 15:00
od 24.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 05.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 16.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 28.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 09.12.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (5 dní): 09:00 - 15:00
od 08.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 03.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 28.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 23.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 1500.00 / 1,800.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia CISCO I.,II.,III

  Účel a funkcie rôznych sieťových zariadení, ako sú smerovače, prepínače, bridge a rozbočovače

 • Rozpoznať účel a funkcie rôznych sieťových zariadení, ako sú smerovače, prepínače, bridge a rozbočovače
 • Výber komponentov potrebných na splnenie danej špecifikácie siete
 • Identifikácia bežných aplikácií a ich vplyv na sieť
 • Účel a základné fungovanie protokolov v modeloch OSI a TCP/IP
 • Predpoveď toku údajov medzi dvoma hostiteľmi v sieti
 • Určenie vhodných médií, káblov, portov a konektorov na pripojenie sieťových zariadení Cisco k iným sieťovým zariadeniam a hostiteľom v sieti LAN
 • Technológie prepínania LAN

 • Určenie technológie a metódy riadenia prístupu k médiám pre siete Ethernet
 • Základné koncepcie prepínania a fungovanie prepínačov Cisco
 • Konfigurácia a overenie počiatočnej konfigurácie prepínača vrátane správy vzdialeného prístupu
 • Overenie stavu siete a prevádzky prepínača pomocou základných nástrojov
 • Ako VLAN vytvárajú logicky oddelené siete a potrebu smerovania medzi nimi
 • Konfigurácia a overenie siete VLAN
 • Konfigurácia a overenie trunkingu na prepínačoch Cisco
 • IP adresovanie (IPv4/IPv6)

 • Fungovanie a nevyhnutnosť používania súkromných a verejných IP adries na IPv4 adresovanie
 • Vhodná schéma adresovania IPv6 na splnenie požiadaviek na adresovanie v prostredí LAN/WAN
 • Vhodná schéma adresovania IPv4 pomocou VLSM a sumarizácie na splnenie požiadaviek na adresovanie v prostredí LAN/WAN
 • Technologické požiadavky na prevádzku IPv6 v spojení s IPv4
 • Adresy IPv6
 • Technológie smerovania IP

 • Základné koncepty smerovania
 • Konfigurácia pomocou CLI na nastavenie základnej konfigurácie smerovača
 • Konfigurácia a overenie prevádzkového stavu ethernetového rozhrania
 • Kontrola konfigurácie smerovača a sieťového pripojenia
 • Konfigurácia a overenie konfigurácie smerovania pre statickú alebo predvolenú cestu vzhľadom na špecifické požiadavky na smerovanie
 • Metódy smerovania a smerovacie protokoly
 • Konfigurácia a overenie OSPF (jedna oblasť)
 • Konfigurácia a overenie smerovania interVLAN (smerovač na kľúči)
 • Konfigurácia rozhrania SVI
 • Služby IP

 • Konfigurácia a overenie DHCP (smerovač IOS)
 • Typy, vlastnosti a aplikácie ACL
 • Konfigurácia a overenieACL v sieťovom prostredí
 • Základná operácia NAT
 • Konfigurácia a overenie NAT pre dané sieťové požiadavky
 • Konfigurácia a overenie NTP ako klienta
 • Zabezpečenie sieťového zariadenia

 • Konfigurácia a overenie bezpečnostných funkcií sieťového zariadenia
 • Konfigurácia a overenie zabezpečenie portu prepínača
 • Konfigurácia a overenie ACL na filtrovanie sieťovej prevádzky
 • Konfigurácia a overenie ACL na obmedzenie prístupu telnet a SSH k smerovaču
 • Riešenie problémov

 • Odstraňovanie a oprava bežných problémov súvisiacich s adresovaním IP a konfiguráciami hostiteľa
 • Riešenie problémov s VLAN
 • Riešenie problémov s trunkingom na prepínačoch Cisco
 • Riešenie problémov ACL
 • Riešenie problémov vrstvy 1

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES 1 získa základné teoretické vedomosti o technológiách smerovania a prepínania v počítačových sieťach a praktické zručnosti s ich konfiguráciou v prostredí operačného systému Cisco IOS. Okrem uvedeného nadobudne aj všeobecné znalosti o dizajne a zabezpečení počítačových sietí pozostávajúcich zo smerovačov a prepínačov.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia CISCO I.,II.,III

  Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy počítačových sietí, CISCO

  Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz CISCO I.,II.,III:

  Kontaktujte nás

  Meno:
  E-mail:
  Telefón:
  Predmet správy:

  Správa:

  Hodnotenia kurzu CISCO I.,II.,III

  Pečať finančnej stability