Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Excel PowerPivot a PowerQuery

Kurz Excel PowerPivot a PowerQuery

Kurz Excel PowerPivot a PowerQuery je určený pre pokročilých používateľov programu MS Office, ktorí potrebujú spracovávať údaje z rôznych zdrojov, vytvárajú reporty zo štruktúrovaných a relačných databáz alebo sprehľadňujú a analyzujú viacnásobné a rozsiahle dátové úložiská a ich výstupy. Súčasťou kurzu je nielen práca s týmito nástrojmi, ale aj ich inštalácia a nastavenie.

Minimálne vstupné vedomosti: Na tomto kurze sú predpokladané skúsenosti s programom MS Excel. Odporúčané sú skúsenosti na úrovni absolvovania kurzu Excel 2 - Mierne pokročilý. Výhodou je predošlá skúsenosť s kontingenčnými tabuľkami, práca s objektami (grafmi) a práca s väčšími tabuľkami alebo databázami.

Termíny kurzov Excel PowerPivot a PowerQuery
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
03.04.2024
- 04.04.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

15.05.2024
- 16.05.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

26.06.2024
- 27.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:50
18.03.2024
- 20.03.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

13.05.2024
- 15.05.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
13.04.2024
- 14.04.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 199.00 / 238.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia Excel PowerPivot a PowerQuery

  ÚVOD

 • Úvod do problematiky Bussiness Intelligence a diferenciácia skupiny produktov
 • PowerQuery, PowerPivot, PowerMap, PowerView, Power BI
 • Pridávanie a inštalácia doplnkov do prostredia Microsoft Excel
 • POWERPIVOT

 • Zoznámenie sa s editorom pre modelovanie údajov
 • Model údajov

 • Načítavanie údajov do Modelu
 • Spracovanie a úprava dát databázymport z rôznych typov súborov
 • Prepájanie tabuliek a tvorba vzťahov
 • Alternatívy výstupov do Microsoft Excel z Modelu Údajov

 • Meradlá a tvorba výpočtových polí
 • Kľúčové ukazovatele výkonu
 • Hierachia a skupiny
 • Rýchle filtre
 • POWERQUERY

  Základná štruktúra a filozofia nástroja

 • Power Query verzus Power Pivot
 • Práca s editorom Power Query

 • Import a načítavanie rôznych typov dátových súborov
 • Úprava a transformácia údajov
 • Dotazy
 • Správa stĺpcov a redukcia záznamov v načítaných databázach
 • Čistenie databáz
 • Transformácia údajov a práca s poľami typu: Text, Číslo, Dátum
 • Zlučovanie a pripájanie dotazov
 • Pravidlá pre prácu s jazykom M
 • Export údajov do Microsoft Excel

 • Načítanie dát priamo
 • Načítanie dát do Modelu údajov
 • Tvorba prepojení
 • JAZYK DAX

 • Syntax jazyka
 • Základné funkcie (SUM vs SUMX)
 • CALCULATE
 • RELATED a RELATEDTABLE
 • DISTINCTCOUNT
 • Praktické využitie ďalších DAX funkcií

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu vie nainštalovať doplnok PowerPivot a PowerQuery. Vie používať tieto nástroje a pomocou nich spracúvať údaje, vytvárať reporty a analyzovať rôzne údaje. Absolvent tiež pozná najznámejšie doplnky Business Intelligence.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel PowerPivot a PowerQuery

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel PowerPivot a PowerQuery:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel PowerPivot a PowerQuery

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability