Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz COREL PHOTO-PAINT

Kurz COREL PHOTO-PAINT

Školenie COREL PHOTO-PAINT je určené všetkým užívateľom, ktorí sa chcú naučiť pracovať s bitmapovým grafickým programom Corel PHOTOPAINT. Účastníci kurzu sa naučia sa upravovať fotografie, retušovať, vytvárať jednoduché masky, fotomontáže a efekty.

Minimálne vstupné vedomosti: Základné vedomosti z oblasti práce na počítači.

Termíny kurzov COREL PHOTO-PAINT
Nie sú otvorené žiadne termíny.

Cena kurzu: 150.00 / 180.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia COREL PHOTO-PAINT
 • globálne nastavenie interface-u
 • základy práce s bitmapovou a vektorovou grafikou, ich rozdieľ a využitie
 • úprava Fotografií : Nastavenie jasu, sveteľnosti, využitie kriviek a histogramu pre docielenie požadovaného výstupu pre web a tlač
 • tvorba transparencie (alpha kanál) : Práca s objektami obsahujúce tranparenciu, implementácia efektov a bežné využitie v praxi.
 • transformácia grafiky a separátnych objektov : Práca so separátnymi objektami (transparenciou), ich tranformovanie a rotácie.
 • úprava-prispôsobenie impotrovaných objektov do grafického výstupného súboru
 • manipulácia so svetlom, kontastom a farieb
 • práca s úpravami grafických segmentov prostredníctvom použitia saturácie a svetelnosti
 • panel nástrojov : Práca s nástrojmi pre výrez, štetec, lupu, kvapátko, gumu, text a výplň vektorových tvarov. 9.Práca s geometrickými tvarmi štvorec, elipsa a polygón. Ich dodatočná modifikácia a úprava farieb s implementáciou efektov
 • tvorba grafiky prostredníctvom vektorových čiar a ich modifikácia. Tvorba piktogramov a ich využitie v praxi. 11.Práca s efektami z panela nástrojov gradientný blend a tieňovanie. Názorné príklady s využitím najpoužívanejších efektov.
 • práca s postrprodukčnými efektami z galérie efektov : 3D efekty, Blur & Sharpen, typy svetiel, kresby, textúry, Mesh Warp
 • nastavenie farieb - výplne objektov : základná, gradientná, bitmapa, procedurálna textúra ich editácia
 • uloženie
 • tvorba masky a jej využitie pri tvorbe grafiky . Dodatočná modifikácia a úprava tvaru
 • import a export súborov do rôznych formátov určených pre výstupy na tlač a web
 • práca s textom : Tvorba textu, úprava farieb a typov farebnosti, úprava tvaru a implementácia postprodukčných efektov
 • tvorba grafiky reklamného bannera s využitím najpouživanejších operácií a postprodukčných efektov.

Výstupné vedomosti: Komplexné využitie programu COREL PHOTO PAINT na úrovni bežného užívateľa, orientovanie sa v grafickom prostredí tohoto programu.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia COREL PHOTO-PAINT

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Vypnuté kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz COREL PHOTO-PAINT:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu COREL PHOTO-PAINT

Pečať finančnej stability