Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Hodnotenia kurzov

Kurz Cisco CCNA počítačové siete

Kurz Cisco CCNA počítačové siete

Školenie Cisco CCNA počítačové siete je určený záujemcom o počítačové siete a ich budúcim administrátorom. Je to balík kurzov Cisco CCNA I. a Cisco CCNA II. Absolvent kurzu získa všeobecné vedomosti o fungovaní Internetu a sietí vo firemnom prostredí. Okrem osvojenia si potrebnej teórie, získa aj praktické zručnosti s návrhom a prevádzkou počítačových sietí, ako aj riešením bežných technických problémov. Absolvent si prejde aj oblasť smerovania v IP sieťach so zameraním na technológie statického a dynamického smerovania v IP sieťach je určený administrátorom počítačových sietí postavených predovšetkým na smerovačoch firmy Cisco. Kurz je vhodný aj ako časť prípravy na priemyselnú certifikačnú skúšku Cisco Certified Network Associate (CCNA).

Minimálne vstupné vedomosti: Pokročilá znalosť práce s počítačom.

Termíny kurzov Cisco CCNA počítačové siete
Denné kurzyDenné kurzy (4 dni): 09:00 - 15:00
od 23.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Cena kurzu: 750.00 / 900.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia Cisco CCNA počítačové siete

  Všeobecný pohľad na svet súčasných počítačových sietí – globálna sieť Internet a možnosti pripojenia sa k Internetu

  Rozdelenie a charakteristika počítačových sietí podľa typu, špecifikácia používaných prenosových médií a protokolov

 • Local Area Network (LAN)
 • Metropolitan Area Network (MAN)
 • Wide Area Network (WAN)
 • Virtual Private Network (VPN)
 • Modely ISO OSI a TCP/IP

  Aktívne sieťové prvky – základné stavebné prvky počítačových sietí a popis ich činnosti

 • hub – rozbočovač
 • bridge – most
 • switch – prepínač
 • router – smerovač
 • Protokoly dátovej linkovej vrstvy ISO OSI teoreticky

 • Ethernet
 • Fast Ethernet
 • Gigabit Ethernet
 • Protokoly sieťovej vrstvy ISO OSI teoreticky a prakticky

 • Internet Protocol (IP)
 • Internet Control Message Protocol (ICMP)
 • Protokoly transportnej vrstvy ISO OSI teoreticky a prakticky

 • Transmission Control Protocol (TCP)
 • User Datagram Protocol (UDP)
 • Protokoly aplikačnej vrstvy ISO OSI teoreticky a prakticky

  Prehľad technológií počítačových sietí - opakovanie

 • Local Area Network (LAN)
 • Wide Area Network (WAN)
 • Modely ISO OSI a TCP/IP - opakovanie

  Adresovanie v IPv4 protokole (podsieťovanie a VLSM) - opakovanie

  Teoretický úvod do smerovania v IP sieťach

  Zoznámenie sa so smerovačom a príkazovým riadkom Cisco IOS

  CDP (Cisco Discovery Protocol) protokol prakticky

  Statické smerovanie teoreticky a prakticky

 • statické cesty s adresou ďalšieho skoku
 • statické cesty s výstupným rozhraním
 • statické cesty s adresou ďalšieho skoku a výstupným rozhraním
 • sumárne statické cesty
 • predvolená statická cesta
 • plávajúce statické cesty
 • Dynamické smerovacie protokoly teoreticky

 • protokoly s vektorom vzdialenosti
 • protokoly so stavom linky
 • RIPv2 (Routing Information Protocol) protokol teoreticky a prakticky

  Cisco EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) protokol teoreticky a prakticky

  OSPF (Open Shortest Path First) protokol teoreticky a prakticky

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu Cisco CCNA počítačové siete získa teoretické vedomosti o sieťových technológiách a praktické zručnosti s ich konfiguráciou v prostredí operačného systému Microsoft Windows. Okrem uvedeného súčasne nadobudne znalosti ohľadom dizajnu počítačových sietí nielen vo firemnom prostredí. Získa teoretické vedomosti o technológiách smerovania v IP sieťach a praktické zručnosti s ich konfiguráciou v prostredí operačného systému Cisco IOS.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Cisco CCNA počítačové siete

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy počítačových sietí, CISCO

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Cisco CCNA počítačové siete:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Cisco CCNA počítačové siete

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability