Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Hodnotenia kurzov

Kurz Bezpečnosť Windows/Server v kontexte ISO/IEC 27001 a 27002

Kurz Bezpečnosť Windows/Server v kontexte ISO/IEC 27001 a 27002

Bezpečnosť Active Directory v súlade s požiadavkami noriem ISO/IEC 27001 a 27002. Získate zručnosti v zosúladení existujúceho stavu zabezpečenia Vašej podnikovej domény s normami ISMS. Budete schopní samostatne analyzovať, vyhodnotiť a navrhnúť opatrenia vo Vašej firemnej sieti tak, aby pokrývali identifikované riziká a eliminovali nežiaduce udalosti.

Minimálne vstupné vedomosti: Znalosť práce s Windows Server aspoň na úrovni kurzu Active Directory - denné úlohy správcu systému, znalosť aspoň základov skupinových politík. Výhodou sú skúsenosti z praxe v IT oddelení podniku.

Termíny kurzov Bezpečnosť Windows/Server v kontexte ISO/IEC 27001 a 27002
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
28.05.2024
- 29.05.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

23.07.2024
- 24.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

17.09.2024
- 18.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

12.11.2024
- 13.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy : 09:00 - 15:00
08.06.2024
- 07.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

03.08.2024
- 02.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

28.09.2024
- 27.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

23.11.2024
- 22.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 650.00 / 780.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Bezpečnosť Windows/Server v kontexte ISO/IEC 27001 a 27002
 • UPOZORNENIE - Kurz je možné absolvovať iba prezenčnou formou. Online forma kurzu v tomto prípade nie je možná. Je možné kurz realizovať u Vás vo firme a zohľadniť individuálne špecifiká oblastí, ktoré potrebujete pokryť.
 • Kurz prepája technické princípy konceptov zabezpečenia OS Windows, Server, domény Active Directory s manažérskymi rozhodnutiami v podniku.
 • Zopakovanie základov informačnej bezpečnoti

 • Hravou formou si zopakujeme základné pojmy, nevyhnutnú terminológiu z informačnej bezpečnosti, aby sme mohli nadviazať na pokročilé požiadavky noriem.
 • Základné legislatívne akty slovenskej právnej úpravy v tejto oblasti.
 • Základné princípy normy ISO/IEC 27001

  Riadenie informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC27001

  v kontexte podnikovej domény postavenej na Active Directory a LAN počítačovej siete. Využívame druhú, najnovšiu revíziu normy 27001 z roku 2013.

  Postup aplikácie odporúčaní podľa normy ISO/IEC27002

  Politiky informačnej bezpečnosti

 • tvorba, skúmanie
 • Riadenie aktív

 • zodpovednosti, vlastníctvo aktív, prijateľné používanie, vrátenie, klasifikácia informácií, označovanie informácií, riadenie médií, likvidácia a prenos médií
 • Riadenie prístupu

 • do domény, informačného systému, všeobecne – prístupy, registrácia a deaktivácia používateľov s ohľadom na práva a povinnosti GDPR a slovenskej právnej úpravy, riadenie privilégií, riadenie utajených autentizačných údajov, skúmanie prístupových práv,
 • riadenie prístupov k systémom a aplikáciám, bezpečné prihlasovanie, praktické ukážky v OS
 • Windows, nastavenie politík pre súlad s touto požiadavkou normy, riadenie a manažment hesiel v kontexte s redundanciou a zastupiteľnosťou, privilegované programy
 • Kryptografia teoreticky aj prakticky

 • nebudeme skúmať matematické postupy ale z pohľadu manažmentu sa budeme venovať kryptografickým opatereniam, správe kľúčov a jednotlivé opatrenia si ukážeme v prostredí MS Windows.
 • Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia

 • perimeter fyzickej bezpečnosti, riadenie fyzických priestorov, zabezpečenie kancelárií, prostriedkov, ochrana pred hrozbami fyzického prostrednia, práca v bezpečnostnej zóne, umiestnenie zariadení a ich ochrana, proces zakúpenia aktíva/zariadenia až po jeho bezpečnú likvidáciu, ako riadiť bezpečnosť aktív mimo organizácie
 • Prevádzková bezpečnosť

 • manažment konfigurácie, dokumentácia prevádzkového postupu, riadenie zmien, segregácia prostredí, opatrenia proti škodlivému kódu, zálohovanie v dennej praxi administrátorov, monitoring a ochrana auditného záznamu, jednotné časové nastavenia
 • Komunikačná bezpečnosť

 • riadenie bezpečnosti na úrovni siete, bezpečnosť sieťových služieb, oddelenie sietí, prenos informácií, zmluvy o výmene informácií, výmena elektronických správ, postupy riadenia systémových zmien
 • Riadenie incidentov informačnej bezpečnosti

 • zodpovednosť a postupy, informovanie o udalostiach informačnej bezpečnosti, posúdenie udalostí informačnej bezpečnosti a rozhodnutia o nich, legislatívne a technické aspekty bezpečnostných incidentov, odporúčaný postup čo robiť pri bezpečnostnom incidente, ponaučenie z incidentov
 • Kontinuita informačnej bezpečnosti

 • plánovanie a vyhodnotenie kontinuity, kedy je vhodná redundancia, kde má a nemá zmysel uvažovať redundantné zdroje a prostriedky, vyhodnotenie kontinuity na základe histórie podniku a súčasných trendov

Výstupné vedomosti: Samostatne budete schopní implementovať požiadavky ISMS v kontexte ISO/IEC 27001/27002 v prostredí firemnej siete - OS Windows, Windows server, Active Directory.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Bezpečnosť Windows/Server v kontexte ISO/IEC 27001 a 27002

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Windows Server, Linux

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Bezpečnosť Windows/Server v kontexte ISO/IEC 27001 a 27002:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Bezpečnosť Windows/Server v kontexte ISO/IEC 27001 a 27002

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability