Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz AutoCAD Mechanical

Kurz AutoCAD Mechanical

Autodesk AutoCAD Mechanical je výkonné rozšírenie štandardného dizajnu AutoCAD a 2D redakčného softvéru so špecializovanými funkciami pre odvetvia výroby, inžinierstva a mechanického dizajnu a spoločnosti zapojené do workflow digitálnych prototypov. Produkcia CAD softvéru AutoCAD Mechanical umožňuje zákazníkom dodávať projekty až do výšky 65% v porovnaní s 2D CAD softvérom v oveľa kratšom časovom horizonte, než by bolo možné dosiahnuť so štandardnou aplikáciou AutoCAD, čím by sa znížili náklady na projekt a zvýšila sa ziskovosť.

Minimálne vstupné vedomosti: Základné vedomosti z oblasti práce na PC.

Termíny kurzov AutoCAD Mechanical
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
18.07.2024
- 19.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

12.09.2024
- 13.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

07.11.2024
- 08.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
08.06.2024
- 09.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

03.08.2024
- 04.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

28.09.2024
- 29.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

23.11.2024
- 24.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia AutoCAD Mechanical

  AutoCAD Mechanical

 • Čo to je AutoCAD MECAHNICAL
 • Porovnanie AutoCAD Mechanical a AutoCAD LT
 • Porovnanie verzií
 • Využiteľnosť CAD programov
 • Pracovné prostredie programu

 • Prispôsobenie pracovného prostredia
 • Zmena farieb prostredia
 • Uloženie pracovného rozhrania
 • Jednotky a normalizácia
 • Uvod do kreslenia

 • Kreslenie čiar
 • Riadiace body a ich zmena polohy
 • Kreslenie rozmerov a uhlov
 • Kreslenie s pomoc súradnicovej siete
 • Označovanie entít a objektov
 • Navigácia vo výkrese
 • Nastavenie uchopovania bodov OSTAP a TRAKING
 • Objasnenie práce s príkazovým riadkom
 • Panel kresliacich nástrojov

 • Základne princípy kreslenia
 • Použitie príkazov Line, Circle, Spline, Rectangle
 • Použitie príkazov Ark, Ellipse, Construction Line
 • Použitie príkazov Revision Cloud
 • Panel modifikačných nástrojov

 • Výber objektov na úpravi
 • Použitie príkazov Erase, Copy, Move, Rotate,
 • Offset, Mirror, Scale, Join, Explode
 • Layers – hladiny

 • Princípy prace s hladinami
 • Správca vlastnosti hladín
 • Vytvorenie nových hladín
 • Editácia existujúcich hladín
 • Import export hladín
 • Hatch a Gradient šrafovanie

 • Spôsob výberu šrafovanej oblasti
 • Nastavenie parametrov šrafovania
 • Editácia existujúcej šrafy alebo gradientu
 • Automatické vytváranie dier

 • Pochopenie vytvárania dier a rezov
 • Vyplnenie tabuľky s nastavením
 • Vytvorenie osy podľa pohľadu
 • Zmena rozmeru existujúcej diery
 • Použite Automatic construction line
 • Vytvorenie tabuľky s presným popisom a koordinátami dier
 • Vkladanie Normalizovaných prvkov

 • Pochopenia normalizácie v programe
 • Nastavenie normalizácie
 • Postup vkladania komponentov v závislosti od danej konštrukcie
 • Výber vhodného komponentu
 • Kóty a popisy na výkrese

 • Nastavenie popisu na zváranie
 • Nastavenie príkazu Leader, Tolerance, Balloons, Welding
 • Texty a ich použitie
 • Kóty a ich nastavenie
 • Automatické kótovanie
 • Automatické nastavenie Part Reference
 • Výkresy a ich správa

 • Nastavenie príkazu Title Border
 • Manuálne vytvorenie výkresu
 • Nastavenie výkresov záložky Layers
 • Vytvorenie vlastného výkresu pomocou Layers
 • Tlač a jej nastavenie

 • Nastavenie vhodného formátu
 • Nastavenie kvality tlače
 • Kontrola pred tlačením
 • Tlač

Výstupné vedomosti: Prehľad o využívaní AutoCAD Mechanical od vytvárania výkresov až po tlač.

Ukážky prác:

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy 3D grafiky, CAD

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz AutoCAD Mechanical:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu AutoCAD Mechanical

Pečať finančnej stability