Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Akadémia pre asistentky

Kurz Akadémia pre asistentky

Modulový tréningový program Akadémia pre asistentky Vám prináša komplexné profesionálne zručnosti nevyhnutné pre zvládnutie procesov na sekretariáte, v kancelárii či ako podpora výkonných členov spoločnosti. Porozumiete spôsobom komunikácie, biznis protokolu, pravidlám správneho telefonovania a tiež sa naučíte jednať asertívne a profesionálne. Tento program je ideálnym zdrojom skúseností a zručností okamžite použiteľných v praxi. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu. Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Akadémia pre asistentky
Denné kurzyDenné kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
od 14.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 09.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 04.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 29.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
od 08.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 03.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 28.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 23.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 549.00 / 658.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Akadémia pre asistentky

  Modul 1: Komunikačné zručnosti pre asistentky

 • Korektná, ústretová komunikácia ako základ vytvárania zdravých medziľudských vzťahov na pracovisku
 • Komunikačný proces
 • Budovanie dôvery a presvedčivosť
 • Komunikačné kanály ( dôraz na jednotu :verbálnej, vokálnej a neverbálnej komunikácie)
 • Komunikácia ( osobná, dištančná: e-mailová, telefonická)
 • Typológia osobnosti
 • Typológia
 • osobností podľa štyroch druhov energie, temperamentu
 • Test osobnosti
 • Prečo si s niekým rozumieme lepšie a s niekým nie. Praktické rady a návody ako pracovať s odlišnosťami
 • Ako rozpoznať, čo kto potrebuje a na základe zisteného
 • zvoliť vhodný typ komunikácie
 • Podobnosť/rozdielnosť komunikácie medzi jednotlivými typmi osobností
 • Aplikácia princípov
 • typológie v rôznych aspektoch práce asistentky
 • Profesionálne správanie, biznis etiketa
 • Zásady slušného správania, etiketa a etika na pracovisku
 • Modul 2: Asistent/- tka, Sekretárka, Office manažér, Administratívny pracovník

  Pôsobnosť funkcie:

 • Poslanie
 • Pomoc pri činnostiach
 • Prideľovanie a delegovanie práce
 • Predmet činnosti:

 • Riadiaca práca
 • Analyticko-syntetická
 • Informačná a komunikačná
 • Materiálno-technická
 • Osobnosť :

 • Kvalifikačné predpoklady
 • Osobn. profil,
 • vlastnosti, odborné kompetencie
 • Eliminovanie negatívnych stránok funkcie
 • Orientácia vo firme – Corporate Identity (Corporate Design, Corporate Communication, firemná kultúra)

  Biznis etiketa

 • Biznis odievanie
 • Predstavovanie
 • Oslovovanie
 • Tykanie/vykanie na pracovisku
 • Stolovanie
 • Reč vizitiek
 • Dary, reklamné predmety
 • Firemné akcie
 • Modul 3: Telefonická a E-mailová komunikácia:

  Profesionálne telefonovanie

 • Štruktúra telefonátu (predstavenie, rozhovor, záver)
 • Štruktúra predstavenia sa
 • Najčastejšie chyby pri telefonovaní
 • Príprava na telefonovanie: argumenty, otázky
 • Rozhovor: typológia volajúcich, ako ich rozpoznať, spôsoby jednania

 • Komunikačné štýly, ako ich rozpoznať a ako s nimi telefonovať
 • Vyjednávacie techniky pre telefonický rozhovor
 • Neverbálna komunikácia počas telefonovania
 • Záver: zhrnutie, motivačné frázy, rozlúčenie

 • Parafrázy a zhrnutia
 • Motivačné frázy, odkaz na činnosť po ukončení rozhovoru
 • Vyhodnotenie telefonátu
 • Profesionálna e-mailová komunikácia

 • Pravidlá pre písanie správ
 • Najčastejšie chyby pri písaní správ
 • Odporúčania pre štruktúru správ
 • Riešenie krízových správ

 • Podávanie informácií cez e-mail
 • Sťažnosti a reklamácie
 • Ako napísať účinný e-mail

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy pre asistentky

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Akadémia pre asistentky:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Akadémia pre asistentky

Pečať finančnej stability