Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz MS Access – programovanie vo VBA

Kurz MS Access – programovanie vo VBA

Prostredie relačných databáz a najmä možnosti upravovať si ich k našim predstavám, často zvádza k ďalšiemu kroku, a to vytvárať priamo nástroje a malé aplikácie pre zjednodušenie vlastnej práce. Pre tých čo sa na podobnú cestu nechajú zviesť je určená sada školení Visual Basic for Application, v tomto prípade, for application MS Access.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov MS Access – programovanie vo VBA
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
01.07.2024
- 02.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

26.08.2024
- 27.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

21.10.2024
- 22.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
08.06.2024
- 09.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

03.08.2024
- 04.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

28.09.2024
- 29.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

23.11.2024
- 24.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia MS Access – programovanie vo VBA

  Makrá v prostredí MS Access

 • tvorba a editácia makra
 • vytváranie skupiny makier
 • podmienky v makrach pre program MS Access
 • vnorené makrá
 • Rozdiely v možnostiach tvorby makra a písania kódu VBA

 • - Zoznámenie sa s editorom jazyka
 • - Project Explorer
 • - Properties Window
 • - Object Browser
 • - Immediate a Watch Windows
 • zjednodušenie písania kódu pomocou klávesových skratiek
 • diferenciácia textov v kóde
 • Moduly kódu - kde všade môžme písať a čo tým ovplyvníme

 • Modul kódu
 • Modul triedy
 • Modul vo vnútri objektov programu MS Access
 • Objekty - ... a čo s nimi môžme robiť

 • diferenciácia objektového modelu
 • globálne a privátne prostredie pre programovanie
 • Syntax kódu VBA
 • Vlastnosti a Metódy
 • - práca s existujúcimi
 • - tvorba vlastných
 • - zjednodušenie a zadávanie viacerých vlastností a metód využitím štruktúry With
 • Premenné - kam si odkladať informácie a dáta pre neskoršie použitie

 • deklarovanie premenných
 • Public, Private, Static a Dim
 • Základné datové typy premenných
 • načítavanie hodnôt do premenných
 • načítavanie objektov do premenných
 • aplikovanie premenných pre využitie v kóde
 • Začíname s programovaním - ako programovať čo najmenej a mať čo najviac kódu

 • konvertovanie existujúcich makier do VBA
 • porovnanie príkazov makra s metodami objektu DoCmd
 • čítanie a krokovanie kódu
 • - argumenty vlastností a metód
 • - vytlačenie hodnôt do Immediate Window
 • tvorba kódu v module
 • tvorba kódu v objektoch na formuláry
 • - aplikovanie štruktúry If pre vyhodnocovanie hodnôt
 • - aplikovanie premenných pre prácu na formuláry
 • - štruktúra For ... Next pre prechádzanie záznamami
 • - štruktúra For Each pre správu objektov na formuláry
 • práca s objektovým modelom
 • - kľúčové slovo ME a Requery
 • - objekty CurrentData a CurrentProject
 • - programovanie formulárov v kombinácii s podformulármi
 • - štruktúra Do ... Loop s využitím funkcie EOF
 • Sub a Funkcia
 • aplikovanie kódu na formulár v MS Access
 • Objektové knižnice a základné nastavenia - zhrnutie tematických okruhov školenia a pohľad ďalej

 • objektová knižnica DAO
 • objekty z knižnice ADO, odlišnosť kódu a akcií
 • References
 • Option Explicit a odporúčané nastavenia editora VBA

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Programovanie VBA

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz MS Access – programovanie vo VBA:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu MS Access – programovanie vo VBA

Pečať finančnej stability