Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz 3D STUDIO MAX - vizualizácia

Kurz 3D STUDIO MAX - vizualizácia

Znalosť programu v rozsahu predchádzajúcich kurzov: 3D MAX modelovanie/animovanie.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov 3D STUDIO MAX - vizualizácia
Denné kurzyDenné kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
26.06.2024
- 28.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

07.08.2024
- 09.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

18.09.2024
- 20.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

30.10.2024
- 01.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

11.12.2024
- 13.12.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (4 dni): 16:30 - 19:00
01.07.2024
- 04.07.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

26.08.2024
- 29.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
01.06.2024
- 03.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

27.07.2024
- 29.07.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

21.09.2024
- 23.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

16.11.2024
- 18.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia 3D STUDIO MAX - vizualizácia

  Práca so svetlami

 • základné - omni svetlo, target, free, skylight, mental ray Area Light a Area Spot
 • nastavenie intenzity svetla, typov tieňa (mäkký a ostrý tieň)
 • a ich využitie podľa typu v praxi
 • nastavenie farby svetla a implementácia bitmapy na projektor - parabolu svetla
 • Práca s Fotometrickými svetlami

 • Target/Free Point, Target/Free Linear, Target/Free Area
 • Implementácia fotometrických svetiel

 • IES Sun a IES Sky do exteriérovej vizualizácie rodinného domu s pozemkom. Natavenie intenzít dodatočných svetiel pre docielenie fotorealistického obrazu
 • Aplikácia postprodukčných efektov

 • Video Post (Glow, Lens Flare, Highlight)
 • Tvorba objektovej trávy

 • nastavenie hodnôt pre trávu a vlasy, farebnosť, lesk, fyzika - kolízie
 • úprava - česanie a strihanie v reálnom čase do požadovaných hodnôt
 • pre trávu a vlasy
 • osadenie trávy na požadované miesta v scénke a jej dodatočná modifikácia
 • Implementácia 3D objektu

 • implementácie (budova/dom) do fotografie s osadením do požadovaného miesta s na- svietením scény a aplikáciou špeciálneho typu textúry pre dosiahnutie fotorealistického obrazu
 • Renderovanie

 • popis zložiek dialógového okna nastavenia renderu základných typov
 • Scanline Render

 • detailný popis nastavenia hodnôt Radiosita, Light Tracer, typy výstupných filtrov,
 • nastavenie rozlíšenia obrazu, uloženie výsledného renderu do požadovaného formátu
 • Mental Ray Render

 • popis položiek, nastavenie hodnôt kaustiky a globálnej iluminácie, fotónov, Final gather, hĺbka ostrosti
 • použitie príslušných typov svetiel pre render Mental Ray, ich nastavenie hodnôt intenzity svetla a tieňov
 • Práca s post-produkčnými efektami

 • volumetrické svetlo: nastavenie intenzity a farieb slnečných lúčov, implementácia bitmapy pre docielenie realistického obrazu lúčov
 • nastavenie typov tieňovania pre tento typ efektu s rozdielom pre využitie v praxi
 • Depth Of Field

 • hĺbka ostrosti (rozmazanie a zaostrenie objektov pohľadom cez kameru do požadovaného výsledku)
 • Lens Effect

 • implementácia Lens Flare efektu na požadované svetlo v scénke s docielením
 • žiariaceho slnka na pozadí celej scenérie
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Absolvent bude schopný vytvárať realistické 3D vizualizácie scén architektonického odvetvia a zátiší. Pracovať so svetlom a postprodukčnými efektami.

Ukážky prác:

Ukážky prác:

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia 3D STUDIO MAX - vizualizácia

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy 3D grafiky, CAD

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz 3D STUDIO MAX - vizualizácia:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu 3D STUDIO MAX - vizualizácia

Pečať finančnej stability