DENNÉ POČÍTAČOVÉ TÁBORY PRE DETI
0

Organizačné pokyny

Tábor je možne absolvovať aj kratšie ako 5 dní. Cena za jeden deň je 40,00 Eur +  7,00 Eur obed.

Cieľom denného tábora
je povzbudiť záujem detí o kreatívny rozvoj ich vedomostí a zručností pri práci s počítačom  ako aj podchytiť  u nich talent v mladom veku - či už na tvorbu grafiky, webdizajn alebo na programovanie.

Ideálne je pre deti absolvovať celý týždeň prázdnin zameraný na výučbu vo vybranej IT oblasti, po ktorom môžu vďaka novým vedomostiam svoje nadanie rozvíjať aj naďalej pri práci s počítačom aj v domácom prostredí.
Účasť na týchto táboroch deti nasmeruje tak, že budú doma počítač využívať nielen na hranie, ale aj na tvorivú činnosť -  tvorbu webových stránok, grafickú tvorbu alebo objavia v sebe talent na programovanie.

Program detí

7:50 - 8:30 príchod detí, hry na počítači, surfovanie na internete
8:30 - 9:00 oboznámenie sa s výukovým programom pútavou formou
9:00 - 9:45 výučba softvéru (podľa zamerania) hravou formou prispôsobená deťom
9:45 - 10:00 prestávka, pitný režim, hry na počítači
10:00 -10:45 pokračovanie výučby zábavnou formou
10:45 -11:00 prestávka, pitný režim, hry na počítači
11:00 -13:30 obed v reštaurácii, hry, súťaže, pohyb vonku
13:30 -14:30 pokračovanie výučby zábavnou formou
14:30 -15:00 vyhodnotenie prác detí, odmeny
15:00 -16:00 odchod detí

Miesto konania: 
Denné počítačové tábory:  Macrosoft, Štefánikova 47, Bratislava ( vedľa budovy SAV)


Časový rozsah denných táborov:
Turnusy sú týždňové, pondelok - piatok od 8:15 do 15:45 hod.

  • moderná klimatizovaná počítačová učebňa (výkonné PC, LCD monitory, sieť, vysokorýchlostný internet, dátový projektor)
  • ochotní a trpezliví lektori s profesionálnym pedagogickým prístupom
  • každé dieťa je samo pri počítači

Doprava do školiaceho strediska:
Električky , autobusy , trolejbusy zastávka Pod stanicou alebo Nám. Franza Liszta.

Obed: 12:00 - 13:00
Deti si majú možnosť vybrať si obed.
Zabezpečený je aj pitný režim.

V prípade dodatočných informácií nás neváhajte kontaktovať na týchto telefónnych číslach:

tel: 02/ 55 410 308
mobil: 0948 88 41 88 , 0903 28 68 48

Ďalšie zaujímavosti tábora:
Deti v dennom počítačovom tábore aktívne využijú týždeň prázdnin na získanie počítačových zručností, ktoré môžu využiť pri svojich záľubách ako i v príprave na budúcu profesiu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Príchod a odchod dieťaťa do a z denného tábora:

Dolupodpísaný rodič (zákonný zástupca) týmto vyhlasujem, že dieťa bude do a z tábora:
prichádzať: samostatne    v sprievode dospelej osoby
odchádzať: samostatne    v sprievode dospelej osoby
(hodiace sa prosím zaškrtnite)

Beriem na vedomie, že samostatný príchod a odchod dieťaťa do a z letného tábora je na zodpovednosť a riziko rodičov. Beriem na vedomie, že ak dieťa bude chodiť z tábora v sprievode rodičov a do 15: 30 dieťa nepríde vyzdvihnúť rodič alebo zákonný zástupca, dieťa bude pustené domov samostatne na zodpovednosť a riziko rodičov.
Prvý deň letného počítačového tábora si dieťa prinesie vyplnené a podpísané organizačné pokyny a doklad o zaplatení.


V ........................................... dňa.....................

podpis zákonného zástupcu: ..........................................