Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Programovanie vo Windows API

Kurz Programovanie vo Windows API

Windows API predstavuje sadu knižníc, procedúr, funkcií, rozhraní a konštánt pre interakciu aplikácií s operačným systémom. Takýto prístup cez API je prakticky najefektívnejším (a teda aj najrýchlejším) spôsobom, ako pracovať s oknami, súbormi, registrom, grafikou, tlačiarňou a tiež aj internetom, zvukom a videom.

Minimálne vstupné vedomosti: Základná znalosť programovania v ľubovoľnom jazyku

Termíny kurzov Programovanie vo Windows API
Nie sú otvorené žiadne termíny.

Cena kurzu: 250.00 / 300.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia Programovanie vo Windows API

  Úvod do programovania vo Windows API

 • Štruktúra Windows API
 • Notácia zápisu identifikátorov
 • Knižnice kernel, user, gdi
 • ANSI a UNICODE
 • Volacie konvencie
 • Práca s oknami

 • Registrácia triedy okna
 • Vytvorenie hlavného okna aplikácie
 • Slučka spracovávania správ
 • Správy okna
 • Vytváranie dcérskych okien
 • Tlačidlá a editačné polia
 • Rozbaľovacie zoznamy
 • Posuvníky okna
 • Zmena parametrov a štýlu okna
 • Práca so súbormi

 • Testovanie existencie súboru
 • Prehľadanie adresára
 • Otvorenie súboru
 • Režimy otvorenia súborov
 • Čítanie a zápis
 • Práca s grafikou

 • Kontexty zariadení
 • Vlastnosti kontextov zariadení
 • Kreslenie čiar a útvarov
 • Obrysy a výplne
 • Písma a text
 • Práca s bitovými mapami
 • Procesy a vlákna

 • Vytváranie procesov
 • Vytváranie vlákien
 • Synchronizácia
 • Komunikácia medzi vláknami
 • Momentky procesov

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Vypnuté kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Programovanie vo Windows API:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Programovanie vo Windows API

Pečať finančnej stability