Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Hodnotenia kurzov

Kurz Kurz IT Architekt, Projektant v programe SketchUp

Kurz Kurz IT Architekt, Projektant v programe SketchUp

Rekvalifikačný kurz IT Architekt, projektant v programe SketchUpje určený pre tých záujemcov, ktorí si chcú nájsť uplatnenie v oboroch, kde sa od nich bude vyžadovať komplexné ovládanie programu SketchUp na profesionálnej úrovni. Balík kurzov sa skladá z SketchUp I, SketchUp II a SketchUp III. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Kurz IT Architekt, Projektant v programe SketchUp
Denné kurzyDenné kurzy (6 dní): 09:00 - 15:00
od 03.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 15.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 26.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 07.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 18.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy : 09:00 - 15:00
od 04.05.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 29.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 24.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 19.10.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 670.00 / 804.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia Kurz IT Architekt, Projektant v programe SketchUp
 • Úvod do programu SketchUp
 • základný popis programu SketchUp
 • oboznámenie sa s pracovným prostredím SketchUp
 • popis palety nástrojov, hlavného menu a pracovných okien
 • 3D grafika a modelovanie
 • Základy modelovania v Sketchup
 • modelácia jednoduchých objemov
 • editácia jednoduchých objemov
 • princíp práce s komponentmi a skupinami
 • Farby a materiály
 • priraďovanie farieb a materiálov k jednotlivým objektom a plochám
 • vytváranie vlastných materiálov
 • Štýly a základy animácie
 • prehľad štýlov pre výslednú prezentáciu projektov
 • práca so štýlmi
 • vytvorenie jednoduchej animácie pre výslednú prezentáciu projektov
 • Knižnice
 • práca a vkladanie komponentov zo základnej knižnice SketchUp
 • vytvorenie vlastnej knižnice komponentov a materiálov
 • Pokročilé modelovanie
 • pokročilé techniky modelovania a rozsiahlejšia editácia zložitejších objektov
 • rozšírené nastavenie SketchUp
 • práca so svetlom a svetovými stranami
 • vytváranie vrstiev a práca s vrstvami
 • kombinácia SketchUp s inými programami (napr. AutoCAD)
 • Knižnice z internetu a pluginy
 • zoznámenie sa a práca s nástrojom Google warehouse
 • predstavenie možností rozšírenia ponuky SketchUp
 • Modelovanie terénu
 • vytváranie a editácia terénu pomocou rôznych nástrojov
 • vytvorenie terénu pomocou Google Earth
 • Google Earth
 • vkladanie vlastných modelov do fotografie
 • spolupráca so softvérom Google Earth
 • Prezentácia výkresovej dokumentácie
 • práca s modulom Layout
 • vytvorenie profesionálnej prezentácie výkresovej dokumentácie
 • oboznámenie sa s prostredím V- ray a základné funkcie
 • popis menu a spolupráca s prostredím SketchUp
 • práca s materiálmi: pridanie nového materiálu, mapovanie textúry, duplikovanie materiálu, odstránenie materiálu
 • apod.
 • difúzna hladina: farba, transparencia a pod.
 • hladina emissive: nastanenie intenzity, farby, textúry a pod.
 • reflexná hladina: fresnel, reflexia a svietivosť, lesklosť, filtre a pod.
 • refrakčná hladina: farba, transparencia, zahlmenie, lom svetla, lesklosť a priehľadnosť, vrhanie tieňov a pod.
 • nastavenie kanálov bump, alpha, displacement...
 • mapovanie transparentnosti prostredníctvom alpha kanálu
 • svetlá: rectangular, omni, spot a IOR a ich nastavenia
 • nastavenie scény: environment, svetelné podmienky, špeciálne efekty, možnosti rendru, rozlíšenie výsledného obrázku

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy 3D grafiky, CAD

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Kurz IT Architekt, Projektant v programe SketchUp:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Kurz IT Architekt, Projektant v programe SketchUp

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability