Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Excel profesionál - balík!

Kurz Excel profesionál - balík!

Kurz Excel profesionál je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť ovládať program Microsoft Excel na profesionálnej úrovni. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov: Excel v praxi, Excel vzorce a funkcie, Excel pokročilý.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy práce s počítačom a základy programu Microsoft Excel.

Termíny kurzov Excel profesionál - balík!
Denné kurzyDenné kurzy (5 dní): 09:00 - 15:00
od 29.04.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 27.05.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 24.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 22.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 19.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 16.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 14.10.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 11.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (5 dní): 09:00 - 15:00
od 08.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 03.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 28.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 23.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 479.00 / 574.80 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel profesionál - balík!

  Používateľské rozhranie Excelu

 • pohyb po pracovnom hárku a práca s hárkami, výber súvislej a nesúvislej oblasti buniek, výber tabuľky
 • formátovanie buniek
 • nastavenie formátu, tvorba vlastného formátu
 • podmienené formátovanie
 • kombinovanie viacerých podmienok
 • Písanie vzorcov v MS Excel

 • vkladanie vzorcov do buniek, kopírovanie vzorcov
 • funkcia automatického dokončenia
 • štruktúrované odkazy
 • rozdiel medzi relatívnym a absolútnym odkazom na bunku
 • Základy práce s funkciami, syntax funkcií, vnorenie funkcií v MS Excel

 • automatické funkcie: súčet, priemer, minimum, maximum, počet
 • kategórie funkcií, rôzne spôsoby vloženia funkcie – ich výhody a nevýhody
 • prehľad a príklady najčastejšie používaných matematických, štatistických, časových, logických a vyhľadávacích funkcií
 • Zoraďovanie, filtrovanie a súhrny v Microsoft Excel

 • nástroj na zoraďovanie údajov v tabuľke
 • automatický filter: vlastný automatický filter, použitie zastupujúcich znakov pri textových kritériách
 • jednoduché súhrny (medzisúčty) a ich použitie v praxi
 • Podmienené výpočty a logické funkcie

 • IF, vnorenie IF,
 • AND, OR, SUMIF, COUNTIF
 • Vyhľadávacie funkcie

 • HLOOKUP a VLOOKUP
 • INDEX a MATCH
 • INDIRECT a ADDRESS
 • Dátumové funkcie

 • TODAY, NOW, DATE, YEAR, MONTH
 • DAY, DATEDIF, NETWORKDAYS
 • Textové funkcie

 • CODE, CHAR, TEXT, FIND, LEN
 • LEFT, RIGTH, MID, SEARCH
 • REPLACE, SUBSTITUTE, REPT, CONCATENATE
 • Finančné funkcie

 • FV, PV, PMT, RATE, NPER
 • Informačné funkcie

 • INFO, ISNUMBER, ISERROR atď.
 • Funkcia hľadanie riešenia a jej využitie

 • práca s doplnkom RIEŠITEĽ
 • optimalizačné úlohy
 • zadávanie podmienok
 • Tvorba grafov v MS Excel

 • použitie sprievodcu, typy grafov
 • správne nastavenie zdrojových dát
 • možnosti grafu, nastavenie a zmena umiestnenia grafu
 • nastavovanie formátu rôznych oblastí grafu
 • kontingenčný graf
 • Tlač

 • rozloženie strany
 • nastavenie strany, okrajov
 • tvorba hlavičky a päty dokumentu
 • výber oblasti tlače
 • ukladanie údajov do formátu PDF a XPS
 • Šablóny v Microsoft Excel

 • práca so šablónou – tvorba a jej použitie
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Zvládnutie využívania programu Excel ako komplexného nástroja na samostatné plánovanie, rozhodovanie a vyhodnocovanie. Vytváranie profesionálnych aplikácií určených pre automatické spracovanie údajov vrátane kontrolných mechanizmov.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel profesionál - balík!

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel profesionál - balík!:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel profesionál - balík!

Pečať finančnej stability