Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA

Kurz Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA

Školenie Excel programovanie VBA - tvorba makier je určené pre záujemcov, ktorí majú skúsenosti s programom Excel a chcú sa v ňom naučiť vytvárať a ladiť makrá - programovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Bežné ovládanie PC, skúsenosti s Microsoft Windows. Pokročilá úroveň ovládania Excel, najmä práce so vzorcami a funkciami.

Termíny kurzov Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
05.06.2024
- 06.06.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

31.07.2024
- 01.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

25.09.2024
- 26.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

20.11.2024
- 21.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
08.06.2024
- 09.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

03.08.2024
- 04.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

28.09.2024
- 29.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

23.11.2024
- 24.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 195.00 / 234.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA

  Úvod, popis vývojového prostredia VB

 • úvod do problematiky
 • popis vývojového prostredia VB (projekt explorer, toolbox,okno na prezeranie grafického vzhľadu objektov, okno s kódom, properties window)
 • nastavenie niektorých vlastností IDE, dockovanie okien
 • história, verzie
 • Základy makier

 • vysvetlenie pojmu makro, zabezpečenie, možnosti tvorby makra
 • automatizovaná tvorba makra – výhody a nevýhody, úprava makra
 • programovanie makra - zoznámenie sa s Visual Basic For Aplication (VBA)
 • zošit osobných makier
 • Dátove typy, premenné, konštanty a operátory

 • deklarácia premenných, základné dátové typy, rozsah platnosti premenných
 • konverzia dátových typov, konštanty, operátory (+, -, / .... AND, OR...)
 • Riadenie toku a vetvenie

 • podmienené a nepodmienené skoky
 • cykly (For each, Do, While, With)
 • riadenie toku programu – príkazy IF a SELECT
 • Polia a kolekcie

 • práca s poliami, statické a dynamické polia
 • Prostredie MS Excel

 • možnosť využitia štandardných funkcií Excelu pri programovaní
 • napojenie VBA kódu na prostredie Excelu, prístup k bunkám, rôzne možnosti odkazovania, offset, získanie a zmena hodnoty, zmena vzhľadu
 • Procedúry, funkcie, moduly

 • vytváranie a používanie
 • odovzdávanie parametrov odkazom a hodnotou (ByRef, ByVal)
 • moduly
 • ochrana kódu - jeho uzamknutie heslom
 • Základné ovládacie prvky

 • charakteristika, základné vlastnosti
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Zvládnutie tvorby jednoduchých programov a makier v Exceli. Vďaka týmto vedomostiam budú absolventi tohto kurzu schopní zefektívniť svoju prácu.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Programovanie VBA

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel VBA 1 - makrá a úvod do VBA

Pečať finančnej stability