Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Hodnotenia kurzov

Kurz Wellbeing – duševná pohoda v časoch nepohody

Kurz Wellbeing – duševná pohoda v časoch nepohody

Školenie idúce do hĺbky jednotlivca. Pomocou poznatkov z pozitívnej psychológie ponúka osobný ponor do vnútra každého účastníka a tým aj pochopenie vlastného štýlu, akým riadime svoj život. Výsledkom je uvedomenie si odkiaľ vychádza môj spôsob práce so sebou i mojimi kolegami. Ak pochopíme nám vlastné vzorce správania sa, môžeme sa rozhodnúť, ako si ich nastavíme do našej praxe tak, aby nám i nášmu okoliu slúžili na dosiahnutie vytýčených cieľov a zvládanie náročných životných situácií, ktorým v súčasnosti čelíme..

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne vstupné vedomosti. Školenie je určené pre každého, koho táto téma zaujíma. Či už pociťuje strach, úzkosť, stratu kontroly a chce sa s týmito náročnými situáciami popasovať, aby pomohol sebe i svojmu okoliu.

Termíny kurzov Wellbeing – duševná pohoda v časoch nepohody
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
07.07.2022
- 08.07.2022
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

12.09.2022
- 13.09.2022
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 340.00 / 408.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Wellbeing – duševná pohoda v časoch nepohody

  Wellbeing a jeho základný pilier reziliencia (odolnosť)

 • • Sebauvedomenie- sebapoznanie
 • - Potreby tela, ducha a duše:
 •  fyzické, mentálne, emocionálne, spirituálne zdravie
 • • Štyri piliere wellbeing-u
 • - Odolnosť
 • - Plná pozornosť
 • - Štedrosť
 • - Láskavosť
 • • Optimizmus ako dôvera vo svetlo v tme a aj po nej...
 • • Kedy stres pomáha a kedy škodí
 • • Práca so záťažou
 • • Pozitívne stratégie zvládania
 • • Maladaptívne (nežiadúce) reakcie
 • • Emotion – motion (pohyb)
 • - Práca s emóciami
 • Ako porozumieť a pracovať s úzkosťou a strachom

 • • Pociťovať úzkosť a strach v nenormálnych časoch je normálne
 • • Porozumieť myšlienkam, situáciám, pochopiť emócie a následne zmeniť naše správanie želaným smerom
 • • E. Erikson: 8 štádií života, periodizácia ľudského života
 • • Kedy si poradím sám/sama, kedy vyhľadať odbornú pomoc
 • Stanovujem si hranice, nestaviam múry

 • • Ja a moje hranice
 • • Čo sú to hranice, ich dôležitosť pre jedinca
 • • Druhy a formy hraníc
 • • Ak ich mám, pomáhajú mi
 • • Ak ich nemám, riskujem a hazardujem
 • • Nastaviť/dodržiavať/akceptovať hranice moje i cudzie
 • - Bariéry pri nastavovaní/dodržiavaní/akceptovaní hraníc
 • Využitie pozitívnej psychológie na dosahovanie cieľov:

  Ako sa stať lídrom svojho života.

 • • Model rodiny:
 • - atmosféra
 • - pravidlá
 • - modelové roly a vedúca línia
 • - poradie narodenia
 • - ambície a nadanie
 • - metóda ranných spomienok na porozumenie vlastného štýlu líderstva
 • Vysporiadanie sa so zmenami:

 • • Cez chaos k transformácii
 • • Vývojové stupne zmeny
 • - priebeh
 • - pochopenie
 • - uchopenie
 • • Pomoc sebe i ostatným pri zvládaní zmien

Výstupné vedomosti: Vzdelávanie prebieha v skupine, no vo veľkej miere sa týka individuálnej práce každého so sebou samým. Aj keď nechýba priateľská, otvorená atmosféra, dôraz sa kladie na citlivosť a rešpektovanie hraníc každého účastníka. Citlivosť a vážnosť témy budú vyvažovať príjemné i vtipné aktivity na uvoľnenie i lepšie porozumenie preberanej témy.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Wellbeing – duševná pohoda v časoch nepohody:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Wellbeing – duševná pohoda v časoch nepohody

Zasielanie noviniek

 

Prečo si vybrať
Macrosoft?

Video z kurzu

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

   ISO 9001

   ISO 20000

   ISO 27001

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Pečať finančnej stability